kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Đề thi chứng khoán kèm lời giải

 

Đề thi môn Luật Chứng khoán nhá cả nhà

Câu 1: Công ty đại chúng là gì? Tại sao luật chứng khoán quy định nghĩa vụ thực hiện chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng?
Câu 2: Những khẳng định sau đây đúng hay sai theo pháp luật hiện hành? Giải thích?
a. Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được mua bán chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung.

 1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quyền phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.

Đúng

CSPL: k1-29 TT212, 1b,2b-10 ND58

 1. Công ty chứng khoán không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư.

Sai, có HĐ tư vấn là cả 2 đều có thê thực hiện (đề ko có chữ mọi)

CSPL:60

I/ NHẬN ĐỊNH
1. Nhà đầu tư có thể yêu cầu quỹ mua lại chứng chỉ quỹ khi cần thiết.

Sai, quỹ đóng thì ko

CSPL: k31-6
2. UBCKNN có thẩm quyền cấp giấy phép niêm yết trên SGDCK, TTGDCK.

Sai, quyền này là của SGDCK

CSPL:k4-37
3. Lệnh giới hạn là lệnh mà nhả đầu tư yêu cầu mua, bán chứng khoán bằng mọi giá.

Sai, đây là lệnh mà khi giá TT của CP đạt mức giới hạn thì nó sẽ chuyển thành lệnh thị trường (lệnh MP)
4. Tổ chức được thành lập hợp pháp đều có thể trờ thành viên của quỹ thành viên.

Sai, phải đáp ứng đk quy định

CSPL: k2-21 TT224
5. Chỉ có cty cổ phần mới có quyền phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Quyền mua CP => tức là phát hành ra công chúng dưới dạng cổ phần => chỉ có CTCP mới có quyền này (TNHH cũng dc phát hành ra công chúng nhưng dưới dạng trái phiếu và TP thì ko có quyền mua CP)

CSPL: 53 ND 58
II/
Cty cổ phần A đã xin được giấy phép của UBCKNN về việc thành lập, quản lý, phát hành chứng chỉ quỹ của 3 quỹ B, C, D.
– Chủ tịch HĐQT CTCP E mua 1000 chứng chỉ quỹ của quỹ B do bà X bán.
– Cty A kí hợp đồng quản lý quỹ F, mà quỹ F có ngân hàng giám sát là G mà NHGS G có 20% cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP A.
– Vì chứng chỉ quỹ của C giảm nhiều nên giám đốc cty A quyết định mua lại 350000 chứng chỉ quỹ của quỹ C.
– Cty A quyết định đầu tư 30% giá trị tài sản của quỹ D vào bất động sản.
– Đại hội nhà đầu tư quỹ B quyết định chấm dứt hợp đồng quản lý quỹ với cty A. Cty A không đồng ý vì cho rằng quỹ B là do cty A thành lập và thay mặt phát hành nên quỹ B chỉ được kí 1 hợp đồng quản lí duy nhất với cty A.
Hỏi: Các hành vi trên đúng hay sai? Vì sao?

Tổng hợp 5 đề thi môn luật chứng khoán Đề thi (60 phút không kể chép đề) 1. Hãy nêu và phân tích sự khác biệt giữa chứng khoán là cổ phiếu và chứng khoán là trái phiếu. Ý nghĩa pháp lý của việc phân biệt này.

 1. Phân tích các đặc điểm của vi phạm pháp luật chứng khoán.
 2. Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
 3. Chứng khoán chào bán ra công chúng phải được sự cho phép của UBCKNN.

Sai, nếu thuộc TH ko phải xin phép

CSPL:k2-13

 1. Các tổ chức niêm yết chứng khoán trên SGDCK là công ty đại chúng.

Sai, có thể là công ty chứng khoán

CSPL:1a-53 ND 58; k1-59

 1. Công ty quản lý quỹ đầu tư được phép phát hành chứng chỉ quỹ để thành lập quỹ.

Đúng

CSPL: k1-29 TT212

Ðề: Đề thi môn Luật Chứng khoán Đề thi Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Khoá 31 Thời gian: 60 phút ————————-

Câu 1: Công ty đại chúng là gì? Tại sao luật chứng khoán quy định nghĩa vụ thực hiện chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng?

Công ty đại chúng là

Câu 2: Những khẳng định sau đây đúng hay sai theo pháp luật hiện hành? Giải thích?

 1. Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được mua bán chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung.

Sai, công ty CK còn được thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CSPL: Điều 4 NĐ58

 1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quyền phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.

Đúng

CSPL:83,90

 1. Công ty chứng khoán không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư.

Sai, có HĐ tư vấn là cả 2 đều có thê thực hiện (đề ko có chữ mọi)

CSPL: 60. 61

 

(Đề không sử dụng tài liệu)

Ðề: Đề thi môn Luật Chứng khoán

câu 1: Anh chị hãy chứng minh công ty ck là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề có điều kiện. phân tích khả năng xung đột lợi ích giữa các hoạt động kinh doanh của công ty ck và cho biết để hạn chế những xung đột lợi ích đó pháp luật hiện hành về ck đã có những quy định gi?

câu 2: phân biệt phương thức khớp lệnh định kỳ và phương thức khớp lệnh liên tục trong gdck tại Sở gdck tphcm. phân biệt lệnh giới hạn (LO) với lệnh khớp ở mức giá mở cửa (ATO) và qua đó cho biết ý nghĩa của từng loại lệnh này.qua đó cho biết khi nào nên đặt lệnh LO và khi nào nên đặt lệnh ATO?.

Ðề: Đề thi Luật Chứng khoán Đề thi Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Khoá 32 – Khoa PLKT Thời gian: 60 phút ————————-

Câu 1: Công ty đại chúng là gì? Tại sao luật chứng khoán quy định nghĩa vụ thực hiện chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng?

Công ty đại chúng là công ty thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng

Luật quy định phải công bố thông tin vì:

Thứ nhất, việc mua chứng khoán của công chúng phụ thuộc vào độ tin cậy với TCPHanh. Việc công bố thông tin là bắt buộc để NĐT có thể nắm được thông tin của CK mà mình đầu tư vào

Thứ hai, điều kiện để được niêm yết là phải không bị lỗ liên tiếp theo luật định. Việc công bố thông tin giúp buộc TCPHanh phải đảm bảo được yêu cầu này

Thứ ba, việc công bố thông tin giúp cho các chủ thể quản lý thị trường như UBCKNN, SGDCK có thể nắm bắt được thông tin của các chủ thể tham gia để thực hiện được chức năng của mình.

Thứ tư, lợi nhuận NĐT thu được từ việc mua CK phụ thuộc vào tình hình hoạt động của TCPH, do đó cần phải công bố đề NĐT có thể nắm được hoạt động của tổ chức phát hành nhằm đảm bảo tính hiệu quả của khoản đầu tư của mình

 

Câu 2: Những khẳng định sau đây đúng hay sai theo pháp luật hiện hành? Giải thích?

 1. Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được mua bán chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung.
 2. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quyền phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.
 3. Công ty chứng khoán không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư. (Đề không sử dụng tài liệu)

Đề thi Luật Chứng Khoán K33 Thời gian 60′, không sử dụng tài liệu

Câu 1: Phân tích những nguyên tắc pháp lý cơ bản của thị trường tập trung?

Câu 2: Tại sao pháp luật hiện hành quy định chặt chẽ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng?

Chào bán CK ra công chúng: là việc chào bán CK của tổ chức phát hành ra công chúng cho nhiều NĐT (100 trờ lên) thong qua các phương tiện luật định.

PL quy định chặt chẽ HĐ chào bán ra công chúng vì:

Thứ nhất, mục đích của việc chào bán ra công chúng là nhằm thu hút vốn đầu tư. Do đó, việc chào bán phải tuân thủ quy định chặt chẽ nhằm xác định chính xác khả năng của tổ chức phát hành, đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của các CK được phát hành ra để đảm bảo lợi ích của NĐT khi mua CK đó của TCPHanh

Thứ hai, việc chào bán phải tuân thủ các quy định về xin phép, đăng ký nhằm giúp cho các chủ thể quản lý nắm được hoạt động của TCPH, HĐ này rất quan trọng vì nó tham gia trực tiếp vào TTCK, nơi mà các CT quản lý cần thực hiện hoạt động giám sát, điều tiết của mình. Do đó cần phải làm đúng trình tự thủ tục để CQQL thực hiện tốt, hiệu quả chức năng của mình.

Thứ ba, hoạt động  chào bán CK là hoạt động chủ yếu, quan trộng trong thị trường CK, ảnh hưởng tới hầu hết các QH theo sự điều chỉnh của LCK, vì vậy cần thực hiện đúng theo quy định PL nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý.

 

Câu 3: Những khẳng định sau đây đúng hay sai so với pháp luật hiện hành? Giải thích vì sao?

a, Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được phép mua bán chứng khoán được niêm yết trên thị trường tập trung.

b, Công ty quản lý quỹ đầu tư được phép phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.

c, Công ty chứng khoán được phép thực hiện hoạt động quản lý quỹ đầu tư.

 

 1. Đề thi Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán
  Khoá 3x
  Thời gian: 60 phút
  ————————-Câu 1: Công ty đại chúng là gì? Tại sao luật chứng khoán quy định nghĩa vụ thực hiện chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng?
  Câu 2: Những khẳng định sau đây đúng hay sai theo pháp luật hiện hành? Giải thích?
  a. Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được mua bán chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung.
  b. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quyền phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.
  c. Công ty chứng khoán không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư.
  (Đề không sử dụng tài liệu)

 

 

_Có làn gió thổi đám mây
Để cho mưa mãi, để cây mọng mềm.

Trả lời kèm Trích dẫn

 1. 23-10-2013, 01:18 PM#2

ng0c-vu

A.v.a.t.a.r ˬ dễ..thương

Ngày tham gia

Jan 2007

Đang ở

XxL’s Góc riêng

Bài viết

1,262

Thanks

447

Thanked 1,541 Times in 439 Posts

Đề thi Luật Chứng Khoán
K3x
Thời gian 60′, không sử dụng tài liệu

Câu 1:
Phân tích những nguyên tắc pháp lý cơ bản của thị trường tập trung?

Câu 2: 
Tại sao pháp luật hiện hành quy định chặt chẽ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng?

Câu 3:
 Những khẳng định sau đây đúng hay sai so với pháp luật hiện hành? Giải thích vì sao?
a, Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được phép mua bán chứng khoán được niêm yết trên thị trường tập trung.
b, Công ty quản lý quỹ đầu tư được phép phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.
c, Công ty chứng khoán được phép thực hiện hoạt động quản lý quỹ đầu tư.

K3x
Thời gian 60′, không sử dụng tài liệu

Câu 1:
Phân tích những nguyên tắc pháp lý cơ bản của thị trường tập trung?

Câu 2: 
Tại sao pháp luật hiện hành quy định chặt chẽ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng?

Câu 3:
 Những khẳng định sau đây đúng hay sai so với pháp luật hiện hành? Giải thích vì sao?
a, Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được phép mua bán chứng khoán được niêm yết trên thị trường tập trung.
b, Công ty quản lý quỹ đầu tư được phép phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.
c, Công ty chứng khoán được phép thực hiện hoạt động quản lý quỹ đầu tư.

Đề thi Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán
Khoá 3x
Thời gian: 60 phút
————————-

Câu 1: Công ty đại chúng là gì? Tại sao luật chứng khoán quy định nghĩa vụ thực hiện chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng?
Câu 2: Những khẳng định sau đây đúng hay sai theo pháp luật hiện hành? Giải thích?
a. Công ty chứng khoán hoạt động tự doanh chỉ được mua bán chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung.
b. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quyền phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư để thành lập quỹ đại chúng.
c. Công ty chứng khoán không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư.
(Đề không sử dụng tài liệu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Sai

Điều 92 + k7-25 TT212

15

Sai, k2-59

16

Sai, k4-37

17

Sai, từ NĐT sang tổ chức phát hành

Slide bài giảng 1.2.3 Phan loại CK

18

Sai, mệnh giá là giá ghi trên CP, còn thị giá là giá trên thị trường của CP

54

 

Đúng, k1-22

55

Sai, BTC

K1-8

56

Sai

K1-34

57

Sai, vì SGDCK loại hình DN => ko phải CQHCNN => ko có thẩm quyền xử phạt

Điều 37 NĐ 108/2013

58

Sai

K2-59

 

29

a/

Đúng

Điều 13

b/

Sai, thuộc quyền của SGDKC

K4-37

c/

Sai, UBCKNN chỉ có quyền ra quyết định xử phạt VPHC, trường hợp có dấu hiệu hình sự thì phải chuyển HS

 

Nhan dinh

a/Sai

CSPL:k1-22

b/

Sai, quyền mua CP

CSPL:k1-6

c/

Sai, không thể mở 2 TK giao dịch tại một CTCK, trừ TH TK thứ 2 là TK vay margin

CSPL:2a-7 TT74

d/

Sai

CSPL:12

Câu 2

Công ty đầu tư chứng khoán: là công ty được thành lập dưới loại hình công ty CP để đầu tư CK

CSPL: 96

Quỹ đầu tư CK:  Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ

CSPL:k27-6

Công ty đầu tư CK Quỹ đầu tư CK
Thành lập theo Luật DN Hình thành theo LCK
Có tư cách PN Có thể có or ko (quỹ đại chúng có tư cách PN)
Mục đích đầu tư CK Mục đích kiếm LN từ đầu tư CK or các dạng TS đầu tư khác
Nhà đầu tư nắm quyền kiểm soát thông qua cổ phần NĐT nắm quyền KS qua chứng chỉ quỹ
Hình thành tư vốn góp của cổ đông sang lập và cổ đông góp vốn Hình thành tư vốn góp của NĐT
Tự mình hoạt động Việc hoạt động có thể chịu sự quản lý của chủ thể khác (ví dụ CT quản lý quỹ đầu tư CK sẽ quản lỹ quỹ)
Chịu sự điều chỉnh của LDN, LCK. Điều kiện thành lập DN phải tuân theo LDN và LCK Chịu sự điều chỉnh của LCK, việc hình thành quỹ tuân theo LCK (mục 1 chương 7 LCK)

 

Bai tap

a/

ALL

CSPL: k1-71

b/

SAI

HĐ trên là HĐ môi giới CK

CSPL:k20-6, k1-71, k1-50 TT210,

c/

TH 1: CTCK Hoàn Hảo sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Giao Long

 • Ko dc

CSPL: 4a-44 TT210

TH 2: CTCK Hoàn Hảo ko có sở hữu trên 50% VĐL của Giao Long

 • Được

CSPL: 4b-44 TT210

TH 3: 3% CP đó chiếm

d/

Theo quy định thì CTCK phải có ban giám đốc. GĐ là người  điều hành HĐ kinh doanh hằng ngày cũng như là đại diện cho công ty

CSPL: k3-28, 34 TT210

Do đó, khi ko có GĐ do đang bị khởi tố thì cần phải thay đổi người đại diện theo PL

CSPL 13 TT210

Ngoài ra, GĐ bị khởi tố tội buôn lậu là tội hình sự, còn trong lĩnh vực chứng khoán với tư cách GĐ thì chỉ chịu trách nhiệm hành chính. Do đó công ty ko có phát sinh trách nhiệm đối với hành vi của GĐ

 

Nhận định

a/

Sai, buộc phải có hoạt động tư doanh mới dc cấp phép HĐ bảo lãnh

CSPL:k2-60

b/

Sai, phải do các thành viên là pháp nhân thỏa mãn các đk luật địh

CSPL:k2-21 TT224

c/

Sai, nếu là công ty đầu tư CK đại chúng thì buộc phải thuê công ty quản lý quỹ quản lý thay cho mình

CSPL: k2-77 ND 58

d/

Sai, đây là thẩm quyền của SGDCK

CSPL:k4-37

e/

Sai

Chỉ những công ty CP đại chúng mới phải thực hiện nghĩa vụ này bởi những công ty này đã phát hành CK ra công chúng, do đó phải công bố TT tạo sự an toàn cho NĐT khi đầu tư cũng như cho CQQLNN thực hiện chức năng quản lý

CSPL: điều 3 TT52

f/

Sai, việc mua bán CK trên sàn GDCK online, ở đó CK dc mua bằng phương thức khớp lệnh liên tục, thông qua trung gian là CTCK và do đó NĐT ko thể biết được  người mua/bán CK với mình là ai

Bài tập

N             hu cầu:

 • Chào bán CK (đề ko buộc là công chúng)
 • Nâng vốn điều lệ -> chỉ có thể là CP (not trái phiếu)

Với 2 yêu cầu trên, CT có thể tăng VĐL bằng các cách thức sau:

Cách 1: chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn

Công ty có thể tang VLĐ bằng việc phát hành them CP riêng lẻ, việc phát hành này nhằm huy động them vốn csh nên sẽ tang VĐL

CSPL:k2-6; Điều 4 ND 58

Cách 2: chào bán them CK ra công chúng

TH này áp dụng nếu công ty đã là công ty đại chúng or công ty quản ls quỹ, khi này sẽ phát hành them cỏ phiếu, quyền mua CP or chào bán them chứng chỉ quỹ để tang VĐL cho quỹ đầu tư

b/

Có, việc đk với Cq nào tùy thuộc loại hình của công ty

CSPL:k1-6,k1-8 NĐ58

CSPL:k2-10 ND 58

c/

Đk chung:

CSPL: 11 ND 58; 12 LCK

ĐK riêng:

CSPL: 12->21, 23 ND 58

d/

Không, đây không phải điều kiện của việc chào bán CK ra công chúng

CSPL:12

Ví dụ: điều kiện chào bán của công ty CP hình thành sau quá trình hợp nhất, sát nhập DN thì ko có yêu cầu này

CSPL: 18 ND 58

Lý do: việc bảo lãnh nhằm đảm bảo

 • Quyền lợi của TCPH
 • Quyền lợi của NĐT

Bởi việc phát hành CK nhằm huy động vốn, việc bảo lãnh nhằm đảm bảo cho TCPH là việc huy động đó thực hiện được và diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ đúng luật. Thiệt hại đầu tiên của việc chào bán không được thuộc về TCPH, do đó TCPH dc quyền sư dụng dịch vụ bảo lãnh để đảm bảo quyền lợi cho mình, đây là lựa chọn của TCPH do đó ko phải là 1 đk bắt buộc (nếu có).

CSPL: 1d-78 ND58

Thứ 2, việc bảo lãnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho NĐT, tuy nhiên dù có bảo lãnh hay ko thì khi phát hành ko dc thì NĐT vẫn được bảo vệ quyền lợi cho mình, do NĐT đã có cơ chế đảm bảo QL cho mình rồi thì việc mua BLPT của TCPH chỉ là nhằm tăn gtheem niềm tin của NĐT với TCPH mà thôi chứ ko phải là việc bắt buộc

CSPL:k2-23

Bộ đề thi vấn đáp Luật Chứng khoán BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT CHỨNG KHOÁN Áp dụng cho: Hệ Đại học chính quy. Chuyên ngành: Luật Kinh tế – Quốc tế Đề 1

 1. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu?
 2. Các loại công ty đại chúng theo pháp luật hiện hành?

Đề 2

 1. Khái niệm và các đặc điểm của kinh doanh chứng khoán?
 2. Nêu những lợi ích khi chào bán chứng khoán ra công chúng đối với tổ chức phát hành?

Đề 3

 1. Nêu các loại chứng khoán theo pháp luật hiện hành? 2. Nêu khái niệm và đặc điểm của công ty chứng khoán?

Đề 4

 1. Khái niệm chứng khoán vốn và chứng khoán nợ. Với tư cách nhà đầu tư, anh (chị) sẽ lựa chọn loại chứng khoán nào? Tại sao?
 2. Các loại quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật hiện hành?

Đề 5 1. Phân biệt chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ?

 1. Thông tin nội bộ là gì? Người sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

Đề 6

 1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng? 2. Thẩm quyền quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK của UBCKNN? Đề 7 1. Trình bày nội dung pháp luật về phân phối chứng khoán? 2. Căn cứ vào cách thức tổ chức và hoạt động của thị trường, thị trường chứng khoán được phân loại như thế nào? Đề 8 1. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh? 2. Căn cứ vào bản chất các giao dịch diễn ra trên thị trường, thị trường chứng khoán được phân loại như thế nào? Đề 9 1. Khái niệm và phân loại nhà đầu tư chứng khoán? 2. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán công ty chứng khoán được phép thực hiện? Đề 10 1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động môi giới chứng khoán? 2. Điều kiện để chào bán trái phiếu ra công chúng? Đề 11 1. Khái niệm, đặc điểm của công ty đại chúng? 2. Khái niệm, đặc điểm vi phạm pháp luật chứng khoán? Đề 12 1. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội?
 2. Hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng và biện pháp xử phạt hành chính? Đề 13 1. CTCP A bị hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, công ty muốn chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Dự định này của công ty có thực hiện được không? Tại sao? 2. Khái niệm và các hình thức/dạng bảo lãnh phát hành chứng khoán? Đề 14 1. Nội dung hoạt động kinh doanh được phép của công ty quản lý QĐTCK? 2. Thẩm quyền quyết định thành lập Sở GDCK? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDCK? Đề 15 1. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán theo pháp luật hiện hành? 2. Các biện pháp xử phạt hành chính bổ sung đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK? Đề 16 1. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là gì? Chủ thể nào được quyền kinh doanh dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán? 2. CTCP A đã chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty A có phải là công ty đại chúng không? Tại sao? Đề 17 1. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng? 2. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng? Đề 18 1. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK?
 3. Kinh doanh chứng khoán là gì? Những chủ thể nào được thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán? Đề 19 1. Những bất lợi khi tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng? 2. So sánh thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung? Đề 20 1. So sánh thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp? 2. Các biện pháp xử lý cá nhân có vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán? Đề 21 1. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Chỉ công ty cổ phần mới được chào bán cổ phiếu ra công chúng. b. Chỉ công ty chứng khoán mới được thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán c. Ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK 2. Trình tự đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng? Đề 22 1. CTCP A là công ty niêm yết. Năm 2011 công ty dự kiến chia cổ tức là 7%/năm. Tuy nhiên, các cổ đông công ty cho rằng tỷ lệ chia cổ tức như vậy là do ý chí của Hội đồng quản trị công ty là không đúng thẩm quyền nên họ quyết định khởi kiện quyết định chia cổ tức công ty ra tòa án nhân dân. Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này không? Tại sao? Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết, biết rằng công ty có trụ sở tại 22 Nguyễn Hoàng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam? 2. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên TTCK Việt Nam gồm những ai? Anh (chị) hãy chỉ rõ những đặc trưng của những nhà đầu tư này?
 4. Đề 23 1. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán luôn luôn là tranh chấp kinh doanh thương mại b. Chính phủ có quyền phát hành chứng khoán các loại c. Công ty đại chúng là công ty có chứng khoán được niêm yết trên sở GDCK 2. So sánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đề 24 1. Khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao a. Trọng tài thương mại cũng có quyền giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán b. Công ty chứng khoán được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần cũng được phát hành chứng khoán các loại c. Chứng khoán được niêm yết trên Sở GDCK là chứng khoán chất lượng cao 2. Xác định các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đề 25 1. Nêu các loại thông tin mà công ty đại chúng phải công bố? 2. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Mọi chủ thể có nghĩa vụ công bố thông tin nếu không công bố thông tin hoặc công bố thông tin sai lệch sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự b. CTCP là chủ thể quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán c. Khi thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán nghĩa là công ty chứng khoán đóng vai trò là một nhà đầu tư trên thị trường
 5. Đề 26 1. Nêu đối tượng và phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành 2. Nội dung pháp luật về lưu ký chứng khoán? Đề 27 1. Phân tích nội dung pháp luật về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán của công ty QLQ? 2. Phân tích những điểm mới trong quy định về chứng khoán theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010? Đề 28 1. Tranh chấp giữa nhà đầu tư chứng khoán với công ty chứng khoán về việc thực hiện lệnh mua, bán chứng khoán có phải là tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán không? Tranh chấp này có thể giải quyết bằng những hình thức nào? 2. Nhà đầu tư cá nhân khi thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán có thể phải gánh chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Tại sao? Đề 29 1. Anh (chị) hãy nêu những lập luận của mình để chứng minh việc áp dụng hình phạt tiền đối với tội phạm chứng khoán sẽ có tính khả thi cao hơn so với áp dụng hình phạt tù giam? 2. Phân tích vai trò của hoạt động kinh doanh chứng khoán Đề 30 1. Khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Tội phạm chứng khoán áp dụng đối với mọi nhà đầu tư trên thị trường khi thực hiện hành vi phạm tội b. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước có quyền xử phạt đối với tất cả vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK
 6. Công ty chứng khoán được quyền kinh doanh hoạt động quản lý danh mục đầu tư CK 2. Phân tích các đặc điểm của chứng khoán

 

 

 

 1. 30 đề thi vấn đáp Luật Chứng khoán Phòng Đào tạo – CTSV công bố bộ đề thi vấn đáp học phần Luật chứng khoán, áp dụng cho các hệ đào tạo tại Khoa Luật – Đại học Huế BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT CHỨNG KHOÁN Áp dụng cho: Hệ Đại học chính quy. Chuyên ngành: Luật Kinh tế – Quốc tế Đề 1 1. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu? 2. Các loại công ty đại chúng theo pháp luật hiện hành? Đề 2 1. Khái niệm và các đặc điểm của kinh doanh chứng khoán? 2. Nêu những lợi ích khi chào bán chứng khoán ra công chúng đối với tổ chức phát hành? Đề 3 1. Nêu các loại chứng khoán theo pháp luật hiện hành? 2. Nêu khái niệm và đặc điểm của công ty chứng khoán? Đề 4
 2. Khái niệm chứng khoán vốn và chứng khoán nợ. Với tư cách nhà đầu tư, anh (chị) sẽ lựa chọn loại chứng khoán nào? Tại sao? 2. Các loại quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật hiện hành? Đề 5 1. Phân biệt chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ? 2. Thông tin nội bộ là gì? Người sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? Đề 6 1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng? 2. Thẩm quyền quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK của UBCKNN? Đề 7 1. Trình bày nội dung pháp luật về phân phối chứng khoán? 2. Căn cứ vào cách thức tổ chức và hoạt động của thị trường, thị trường chứng khoán được phân loại như thế nào? Đề 8 1. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh?
 3. Căn cứ vào bản chất các giao dịch diễn ra trên thị trường, thị trường chứng khoán được phân loại như thế nào? Đề 9 1. Khái niệm và phân loại nhà đầu tư chứng khoán? 2. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán công ty chứng khoán được phép thực hiện? Đề 10 1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động môi giới chứng khoán? 2. Điều kiện để chào bán trái phiếu ra công chúng? Đề 11 1. Khái niệm, đặc điểm của công ty đại chúng? 2. Khái niệm, đặc điểm vi phạm pháp luật chứng khoán? Đề 12 1. Điều kiện niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội? 2. Hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng và biện pháp xử phạt hành chính? Đề 13
 4. CTCP A bị hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, công ty muốn chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Dự định này của công ty có thực hiện được không? Tại sao? 2. Khái niệm và các hình thức/dạng bảo lãnh phát hành chứng khoán? Đề 14 1. Nội dung hoạt động kinh doanh được phép của công ty quản lý QĐTCK? 2. Thẩm quyền quyết định thành lập Sở GDCK? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDCK? Đề 15 1. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán theo pháp luật hiện hành? 2. Các biện pháp xử phạt hành chính bổ sung đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK? Đề 16 1. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là gì? Chủ thể nào được quyền kinh doanh dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán? 2. CTCP A đã chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty A có phải là công ty đại chúng không? Tại sao? Đề 17
 5. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng? 2. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng? Đề 18 1. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK? 2. Kinh doanh chứng khoán là gì? Những chủ thể nào được thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán? Đề 19 1. Những bất lợi khi tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng? 2. So sánh thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung? Đề 20 1. So sánh thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp? 2. Các biện pháp xử lý cá nhân có vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán? Đề 21 1. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Chỉ công ty cổ phần mới được chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 6. Chỉ công ty chứng khoán mới được thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán c. Ủy ban chứng khoán nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK 2. Trình tự đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng? Đề 22 1. CTCP A là công ty niêm yết. Năm 2011 công ty dự kiến chia cổ tức là 7%/năm. Tuy nhiên, các cổ đông công ty cho rằng tỷ lệ chia cổ tức như vậy là do ý chí của Hội đồng quản trị công ty là không đúng thẩm quyền nên họ quyết định khởi kiện quyết định chia cổ tức công ty ra tòa án nhân dân. Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này không? Tại sao? Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết, biết rằng công ty có trụ sở tại 22 Nguyễn Hoàng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam? 2. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên TTCK Việt Nam gồm những ai? Anh (chị) hãy chỉ rõ những đặc trưng của những nhà đầu tư này? Đề 23 1. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán luôn luôn là tranh chấp kinh doanh thương mại b. Chính phủ có quyền phát hành chứng khoán các loại
 7. Công ty đại chúng là công ty có chứng khoán được niêm yết trên sở GDCK 2. So sánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đề 24 1. Khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao a. Trọng tài thương mại cũng có quyền giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán b. Công ty chứng khoán được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần cũng được phát hành chứng khoán các loại c. Chứng khoán được niêm yết trên Sở GDCK là chứng khoán chất lượng cao 2. Xác định các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đề 25 1. Nêu các loại thông tin mà công ty đại chúng phải công bố? 2. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Mọi chủ thể có nghĩa vụ công bố thông tin nếu không công bố thông tin hoặc công bố thông tin sai lệch sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự b. CTCP là chủ thể quan trọng nhất trên thị trường chứng khoán
 8. Khi thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán nghĩa là công ty chứng khoán đóng vai trò là một nhà đầu tư trên thị trường Đề 26 1. Nêu đối tượng và phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành 2. Nội dung pháp luật về lưu ký chứng khoán? Đề 27 1. Phân tích nội dung pháp luật về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán của công ty QLQ? 2. Phân tích những điểm mới trong quy định về chứng khoán theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010? Đề 28 1. Tranh chấp giữa nhà đầu tư chứng khoán với công ty chứng khoán về việc thực hiện lệnh mua, bán chứng khoán có phải là tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán không? Tranh chấp này có thể giải quyết bằng những hình thức nào? 2. Nhà đầu tư cá nhân khi thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán có thể phải gánh chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Tại sao? Đề 29
 9. Anh (chị) hãy nêu những lập luận của mình để chứng minh việc áp dụng hình phạt tiền đối với tội phạm chứng khoán sẽ có tính khả thi cao hơn so với áp dụng hình phạt tù giam? 2. Phân tích vai trò của hoạt động kinh doanh chứng khoán Đề 30 1. Khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Tội phạm chứng khoán áp dụng đối với mọi nhà đầu tư trên thị trường khi thực hiện hành vi phạm tội b. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước có quyền xử phạt đối với tất cả vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK c. Công ty chứng khoán được quyền kinh doanh hoạt động quản lý danh mục đầu tư CK 2. Phân tích các đặc điểm của chứng khoán

Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi

Câu 2 Định nghĩa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp ? Phân biệt? Liên hệ với VN ?

“nội dung được trích dẫn từ 123doc.org – cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”

 

Phân biệt quỹ đại chúng và CTCP

Quỹ đại chúng CTCP
Không có tư cách PN Có tư cách CP
Chịu điều chỉnh của LCK Chịu điều chỉnh của LDN
Hoạt động phụ thuộc vào Pháp nhân khác Hoạt động tự chủ
Hình thành dựa trên sự góp vốn của NĐT Hình thành đựa trên LDN, sự góp vốn của các chủ thể…
Mục đích của quỹ phụ thuộc vào hợp đồng quỹ tín thác đầu tư Hoạt động dựa trên điều lệ công ty
Chỉ dc phát hành CCQ Được phát hành CP, TP, CCQ theo luật định
Đại hội nhà đầu tư Cơ cầu tổ chức chặt chẽ, có đại hội đồng cổ đông

 

 

Phân biệt quỹ tv và CT TNHH 2 TV

Quỹ thành viên TNHH 2 tv
Không có tư cách PN Có tư cách PN
Chịu điều chỉnh của LCK LDN
Thành viên pháp nhân only (k2-21 TT224) Cá nhân, pháp nhân
Tối đa 30 tv 2-50
Đại hội nhà đầu tư Hội đồng thành viên
Góp vốn bởi NĐT Bởi thành viên sang lâp, góp vốn
Hoạt động phụ thuộc Pháp nhân Tự mình nhân danh hoạt động
Không được phát hành cổ phần

HaiChauBK

 

4 COMMENTS

Leave a Reply