kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Giải đề thi Luật Đất đai P3

Luật Đất Đai

Lớp DS, TM, QT33A

Thời gian: 90′ (chỉ đc sử dụng vbpl)

 1. Nhận định, giải thích tại sao? (4d)
 2. Quan hệ pháp luật ĐĐ là một loại quan hệ pl dân sự.

Sai, mối QHPL DĐ có thể là QHPL HC

CSPL: 138,139, GT/71

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể đc sử dụng đất dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Sai, chỉ được sử dụng dưới hình thức thuê only

 1. Người sử dụng đất thuê khi bị nhà nước thu hồi đất thì ko đc bồi thường.

Sai. NN bồi thường khi người bị thu hồi có GCNQSDĐ (1-42), mà người được NN cho thuê đất vẫn có thể được cấp GCNQSDĐ (1,2-49, 7-50) nên vẫn được bồi thường

 1. Người mua nhà ở thuộc dự án đầu tư của tổ chức nước ngoài phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước.

 

 1. (2d) Phân biệt quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất với quyền bán tài sản thuộc sở hữu của người sử dụng đất gắn liền với đất.

Quyền chuyển nhượng QSDĐ: là quyền chuyển giao hoàn toàn QSDĐ cho chủ thể khác đẻ nhận lấy một khoản tiền tương ứng với giá trị QSDĐ

Quyền bán TS thuộc sở hữu: là việc chuyển giao QSH đối với tài sản gắn liền với đất

Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bán tài sản gắn liền với đất
Chủ thể Tất cả các chủ thể TCKT được NN giao ko thu (ko từ vốn NSNN) (109), TCKT sử dụng đất thuê (111), người VN định cư NN, tc,cá nhân NN đầu tư tại VN thuê trả hàng năm (119)
ĐT tác động Quyền sử dụng đất Tài sản gắn liền với đất
CT nhận Có sự giới hạn ĐT nhận chuyển nhượng Không có sự giới hạn

 

 

 1. (4d) Cty TNHH A là tổ chức kinh tế trong nước đc nhà nước cho phép sử dụng 1000m2 đất làm nhà xưởng sản xuất đồ gỗ. Hỏi:
 2. Cho biết hình thức sử dụng đất; các quyền giao dịch quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính mà cty A phải thực hiện khi sử dụng 1000m2 đất trên? (2d)

Hình thức sử dụng: A là tổ chức KT trong nước, sử dụng đất mục đích kinh doanh nên được sử dụng dưới 2 hình thức là thuê trả hàng năm hoặc giao có thu

CSPL: 3-93

Các quyền giao dịch:

Sử dụng dưới hình thức giao  có thu: chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, cho thuê (2-110)

Sử dụng dưới hình thức thuê:  Thế chấp, bán, cho thuê lại (đã xây xong kết cấu hạ tầng trong KCN,KCNC,KKT), chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn (thuê trước 1/7/04 or đã trả tiền thuê, TH còn lại ít nhất 5 năm) (111)

NVTC:

Sử dụng dưới hình thức giao: tiền SDĐ, lệ phí trước bạ, phí địa chính.

Sử dụng dưới hình thức thuê: tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, phí địa chính.

 1. Trong quá trình sử dụng đất, cty A chuyển đi nơi khác sản xuất. Cơ quan có thẩm quyền đã quết định thu hồi đất của công ty A với lý do cty A ko còn nhu cầu sử dụng 1000m2 đất này. Hãy cho biết:

– Việc thu hồi đất nói trên có đúng pl ko, tại sao? (1d)

Đúng, k2-38

– Nếu ko đồng tình với việc thu hồi đất nói trên thì cty A phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình? Trình tự thủ tục như thế nào?(1d)

TH1 nơi ra quyết định là UBND cấp huyện:Gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện nơi đã ra quyết định HC. Sau khi nhận quyết định giải quyết mà không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra TAND or khiếu nại đến UBND cấp tỉnh

TH2 nơi ra quyết định là UBND cấp tỉnh: Gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp tỉnh, không đồng ý với giải quyết thì khởi kiện ra TA

CSPL: điều 63,64 NĐ 84

 

Đề thi môn: Luật Đất đai

Thời gian làm bài: 90 phút

(Được sử dụng văn bản pháp luật)

Câu 1: (4 điểm)

Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao?

 1. CT. UBND cấp Huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với nhau.

Đúng, trong TH các bên không có GCNQSDĐ

CSPL: 2a-136; k1-160 NĐ 181

 1. Giá đất tính tiền bồi thường cho người có đất bị thu hồi là giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất.

Sai, là giá đất theo mục đích sử dụng dựa trê bảng giá đất do  UBND cấp tỉnh công bố, trong TH giá đất chưa sát với giá chuyển nhượng trên thực tế thì UBND cấp tỉnh mới căn cứ vào giá thị trường

CSPL: k1-9 NĐ197; k1-11 NĐ 69 GT/173

 1. Người được nhà nước cho thuê đất cũng được cấp GCNQSDĐ.

Đúng

K1-49

 1. Tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích kinh doanh nhà ở không được lựa chọn hình thức sử dụng đất.

Đúng

CSPL:k2-34

Câu 2 (2 điểm)

Trường hợp nào cá nhân thuê đất của Nhà nước được và không được giao dịch quyền sử dụng đất, tại sao?

Điều 114

Câu 3 (4 điểm)

Các giao dịch sau đây, giao dịch nào là hợp pháp hoặc không hợp pháp, tại sao?

(giả sử các điều kiện chung để thực hiện giao dịch đã được đảm bảo)

 1. Hộ gia đình ông A góp vốn bằng QSD 2000m2 đất mặt bằng sản xuất kinh doanh được Nhà nước giao năm 2005 với một Việt Kiều để hợp tác sản xuất kinh doanh.

Đất được NN giao, ông A là HGĐ => có quyền góp vốn với người VN định cư

Việt kiều: có quyền nhận góp vốn của tất cả các chủ thể

CSPL: k8-113

 1. Công ty CP B (tổ chức kinh tế) thế chấp 5000m2 đất được Nhà nước cho thuê vào tháng 1/2010 tại chi nhánh một ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để vay vốn.

Sai, chỉ được thê chấp tài sản thuộc sở hữu đất thuê chứ ko được thế chấp đất thuê

CSPL: 1b-111

 1. Ông C tặng cho anh D (giảng viên đại học) quyền sử dụng 2ha đất trồng cây ăn trái.

Ông C là cá nhân, đất trồng cây ăn trái là đất NN có 2 hình thức sử dụng là giao không thu (ông C trực tiếp sx) hoặc trả tiền thuê hàng năm (không trực tiếp)

+Giao không thu: ko có quyền tặng cho (xem slide)

+Thuê trả hàng năm: được tặng cho

CSPL: 1b-114

Anh D: được quyền nhận tặng cho và được NN cho thuê đất nều tiếp tục sử dụng với mục đích trồng cây ăn trái

 1. Bà E (Việt Kiều Mỹ) nhận chuyển nhượng 200m2 đất ở từ một cá nhân trong nước để xây nhà ở tại Việt Nam.

Cá nhân, hình thức sử dụng ko phải đất thuê => được chuyển nhượng

Bà E: nếu đủ điều kiện theo quy định tại 126 luật nhà ở  thì được nhận chuyển nhượng

CSPL: k1-121

Lưu ý: hiểu xây dựng nhà ở là bả xây cho bả ở chứ ko phải xây nhà ở để bán hoặc cho thuê

Hình thức sử dụ là đất thuê: chỉ có quyền chuyển nhượng nếu thuê của NN or KCN trước 1/7/04 mà TH còn lại ít nhất 5 năm

CSPL: 114

Bà E: như trên

Lớp QT31B

Thời gian 90′

Được sử dụng tài liệu

Câu 1 (4 điểm): Nhận định

 1. Mọi giao dịch quyền sử dụng đất đều làm thay đổi chủ thể sử dụng đất.
 2. Cá nhân được sử dụng tối đa 9 ha đất nông nghiệp trông cây hàng năm.
 3. Người sử dụng đất để SX VLXD đều phải thuê đất của NN.
 4. Hòa giải tranh chấp đất đai chỉ là một hoạt động mang tính khuyến khích.

Câu 2 (2 điểm)

Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong trường hợp nào không được coi là hàng hóa, tại sao?

Câu 3 (4 điểm)

Công ty X là DN liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài (được hình thành bởi sự hợp tác của công ty A là tổ chức kinh tế trong nước và công ty B là DN Đài Loan). Hỏi:

 1. Công ty X muốn thuê 200m2 đất của một cá nhân trong nước để xây dựng văn phòng làm việc. Giao dịch này có được phép thực hiện không, tại sao?
 2. Công ty X muốn thực hiện một dự án xây dựng khu căn hộ chung cư để bán. Hãy cho biết:

– Bằng cách nào công ty X có thể có đất để thực hiện dự án này?

– Hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của công ty X khi thực hiện dự án này?

– Hình thức sử dụng đất của khác hàng sẽ mua căn hộ trong dự án của công ty X?

Lớp QT31A

Thời gian 90′

Được sử dụng tài liệu

Câu 1 (4 điểm): Nhận định

 1. Chỉ có NN mới có các quyền năng của chủ sở hữu đối với đất đai.
 2. Việc nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân bị giới hạn bởi mức do pháp luật quy định.
 3. Quyền sử dụng đất hợp pháp đều được coi là hàng hóa.
 4. Cá nhân đang sử dụng đất ở mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì khi được NN cấp GCN QSD đất sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất, nếu như sử dụng đất trước ngày 15/10/1993.

Câu 2 (3 điểm)

So sánh quyền thừa kế quyền sử dụng đất với quyền tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Câu 3 (3 điểm)

Jimmy Nguyen là người Mỹ (trước đây là người Việt Nam) về nước thực hiện dự án đầu tư chế biến nông sản xuất khẩu. Hỏi:

 1. Bằng cách nào Jimmy Nguyen có thể có đất sử dụng để thực hiện dự án trên?
 2. Hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của Jimmy Nguyen khi thực hiện dự án trên?
 3. Jimmy Nguyen muốn mua một căn biệt thự xây dựng trên 200m2 đất của một cá nhân trong nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình. Việc này có được pháp luật cho phép không? Tại sao?

Thời gian: 90′

Lớp: TM 31A

(được phép sử dụng tài liệu).

Câu 1: (4đ) Những nhận sau đúng hay sai:

 1. a) Quyền sử dụng đất hợp pháp đều được coi là hàng hóa.
 2. b) Cá nhân đang được sử dụng đất ở mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì khi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất, nếu như sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993.
 3. c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.
 4. d) Cơ quan hành chính không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản gắn liền với đất.

Câu 2: (3đ)

Hãy phân tích điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.

Câu 3: (3đ)

John Trần là việt kiều quốc tịch Mỹ về nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán. HỎi:

 1. Hình thức sử dụng đất của Jonh trong Th nói trên ? (0,5đ)
 2. Hình thức sử dụng đất khác nhau có tạo ra sự khác biệt trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của John ko? W?
 3. Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo dự án, John muốn tặng cho 1 căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất trong dự án này cho 1 người thân trong nước . Việc tặng cho này có hợp pháp không, W?

HaiChauBK

Leave a Reply