kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp giải đề Luật Doanh nghiệp (chủ thể kinh doanh và phá sản)

 

Khoa : Luật Thương Mại – ĐH Luật TP.HCM
Thời gian làm bài : 90 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1: (4 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?
a. Những doanh nghiệp có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại Việt Nam chỉ được họat động theo hình thức Cty TNHH.
b. Trong cơ cấu vốn của Cty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư.
c. Tất cả các Cty TNHH 1 thành viên phải có kiểm soát viên.

Sai, cá nhân là csh thì ko cần Đ 74
d. Tất cả cổ đông của Cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông của cty cổ phần đó.

Sai

Câu 2: (3 điểm)
So sánh địa vị pháp lý của cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi cổ tức.

Câu 3: (3 điểm)
(Lưu ý : Đề thi câu này nguyên văn có sai sót. Xin xem bài phân tích tại chuyên mục “Hộp thư sinh viên” trên diễn đàn này, tiêu đề bài viết là : “Báo động về sai sót trong công tác ra đề thi” của QuangLT)

Tháng 1/2005 ông H góp vốn 1 tỷ đồng cùng 3 người khác tham gia thành lập Cty TNHH Phượng Hoàng có trụ sở tại tỉnh N. Tháng 8/2005 ông Hoàng được con trai bảo lãnh sang Mỹ định cư. Ông đã thông báo cho Cty về việc này và làm văn bản ủy quyền (có xác nhận của GĐ Cty) cho bà Hoa – là em gái đang giữ chức vụ Hiệu Trưởng một trường phổ thông trung học (công lập) làm đại diện tư cách thành viên thay ông.

Đầu năm 2006 trong Cty có tranh chấp xảy ra. Tháng 5/2006 cuộc họp của hội đồng thành viên Cty được triệu tập. Bà Hoa đã tham gia họp và biểu quyết tán thành việc giải thể Cty. Hồ sơ giải thể Cty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

Số tiền còn lại sau khi thanh toán hết số nợ trong quá trình giải thể, Cty đã tiến hành chia cho các thành viên (nhưng không chia cho ông H). Trước tình hình đó, bà Hoa đã gửi đơn khởi kiện, yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết để đòi lại từ các thành viên khác phần vốn góp của anh mình là 1 tỷ đồng.

Hỏi: Trong trường hợp trên, ông H có đủ điều kiện để vẫn là thành viên của Cty TNHH Phượng Hoàng nữa không? Tại sao? Việc bà Hoa làm đại diện cho ông H như trên có hợp pháp không? Tại sao?
ĐỀ THI MÔN : CHỦ THỂ KINH DOANH (Luật Thương Mại 1)
Khoa : Luật Thương Mại – ĐH Luật TP.HCM
Thời gian làm bài : 90 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1: (4 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích ?
a) Tổ chức , cá nhân công dân VN có thể góp vốn, mua cổ phần ở các doanh nghiệp có phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại VN.
b) Khi bán DN tư nhân, chủ doanh nghiệp phải chấm dứt tất cả các hợp đồng mà DN đang thực hiện.

 1. c) Thành viên ban kiểm soát của Cty cổ phần phải là cổ đông của Cty đó.
  d) Thành viên góp vốn của cty hợp danh không thể bị khai trừ ra khỏi cty.Câu 2 ( 3 điểm)
  So sánh cty hợp danh với cty TNHH 2 thành viên trở lên.

  Câu 3 (3 điểm)
  Ông Nguyễn Văn Hòa (đang là chủ DN tư nhân Thành Danh tại TP.HCM_ muốn ùng 1 cty quốc tịch Nga góp vốn với nhau để thành lập 1 doanh nghiệpchế biến thực phẩm XK tại Bình Dương. Hỏi :
  a) Hãy cho biết hình thức tổ chức họat động của DN chế biến thực phẩm nói trên?
  b) Nếu cty quôc tịch Nga đồng ý chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình trong cty cho ông Hòa thì hậu quả pháp lý của việc chuyển nhượng này đối với cty như thế nào?
  c) Nếu sau khi DN chế biến thực phẩm xuất khẩu đi vào họat động và ông Hòa muốn sáp nhập DN tư nhân của ông vào DN chế biến thực phẩm để mở rộng qui mô của DN thì việc sáp nhập nói trên có phù hợp với luật DN không? Vì sao?
  hào bạn Thu Hà (lớp 5D),

  Bài giải của bạn khá chính xác. Tôi chỉ có 1 điểm nho nhỏ muốn đưa ra để mọi người góp ý thêm: đó là nếu Cty quốc tịch Nga đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho ông kia thì ngoài việc ông này phải đăng ký lại dưới hình thức Cty TNHH 1 thành viên là cá nhân (do chỉ còn mình ổng là thành viên) thì còn 1 phương án nữa mà ổng có thể chọn là ông này có thể chuyển nhượng bớt 1 phần vốn của mình cho 1 hoặc nhiều cá nhân, tổ chức khác để vẫn duy trì mô hình Cty TNHH 2-50 thành viên (ví dụ kêu vợ hoặc con vô đứng tên phần vốn góp chẳng hạn). Bạn thấy sao?
  _________________

  ĐỀ THI MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH
  Lần 2 – Lớp Q5D

  Câu 1: (4 điểm)
  Những nhận định sau đây đúng sai? Giải thích tại sao?
  a) Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu để huy động vốn?
  b) Doanh nghiệp tư nhân có thể tăng hoặc giảm vốn đầu tư?
  c) Tất cả các hộ kinh doanh phải đặt và đăng ký tên riêng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?
  d) Thành viên góp vốn không được tham dự và biểu quyết trong cuộc họp hội đồng thành viên công ty hợp danh?

  Câu 2: (3 điểm)
  So sánh 2 mô hình tổ chức quản lý của hợp tác xã.

  Câu 3: (3 điểm)
  Ông Hùng là chủ doanh nghiệp tư nhân Kim Long và là một cổ đông ưu đãi cổ tức của Cty cổ phần Đức Giang với số vốn là 20% cổ phần ưu đãi cổ tức. Tháng 10/2006, ông Hùng đã ký hợp đồng mua của Cty cổ phần Đức Giang một lô hàng trị giá 55% tổng trị giá tài sản ghi trong sổ sách kế toán của Cty. Ông Phúc là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty và là anh trai của ông Hùng đã nhân danh Cty ký hợp đồng trên mà không thông qua Hội đồng quản trị của Cty, vì vậy, chủ tịch HĐQT của Cty đã ngăn cản việc thực hiện hợp đồng vì cho rằng hợp đồng này trái với Luật doanh nghiệp nên bị vô hiệu. Hỏi:
  1) Ý kiến của chủ tịch HĐQT nêu trêu có đúng pháp luật không? Tại sao?
  2) Giám đốc công ty này có bị xử lý kỷ luật không? Tại sao?
  3) Do có mâu thuẩn với việc làm trên của chủ tịch HĐQT nên ông Hùng yêu cầu Cty mua lại toàn bộ cổ phần của mình để ông ra khỏi công ty. Hỏi yêu cầu này của ông Hùng có phù hợp với Luật doanh nghiệp không? Tại sao?
  _________________

  ________________________________________
  Thời gian: 90p
  SV được mở tài liệu

  Câu 1: Nhận định sau đúng hay sải Tại sao?(4điểm)

  Hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm

  b. Trong cty HD, giám đốc có thể được thuê để điều hành công việc hằng ngày của cty.

  c. HTX là tổ chức kinh tế – xã hội do cá nhân, HGD, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật HTX.

  d. Cổ phần là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn của tổ chức phát hành.

  Câu 2: (3d)

  So sánh quy chế pháp lí của chủ DNTN và chủ cty TNHH 1 thành viên? Qua đó lí giải tại sao chủ DNTN phải chịu TN bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của DNTN

  Câu 3: (3d)

  Cty TNHH 1 tv Hoàng Hùng, cty CP Nam Á cùng ông Nguyễn Văn Bình thành lập cty CP Hoàng Nam và dự định sẽ phát hành các loại CP với số lượng: 5000 CPPT, 2500 CPUDBQ, 1000 CP UDCT và 1000 CPUDHL.

  a. cty CP Hoàng Nam dự định thuê ông Đăng Thanh Hùng, hiện là Giám đốc cty TNHH Hoàng Hùng la giám đốc cho cty. Theo anh chị, dự định này của cty Hoàn Nam có thực hiện được k? tại sao?

  b. DHDCD cty CP Hoàng Nam bầu 3 người làm thành viên HDQT. Theo anh chị, mỗi sáng lập viên trên cần tối thiểu bao nhiêu phiếu biểu quyết để đảm bảo có ít nhất 1 ứng cử viên của mình trúng cử vào HDQT, biết rằng điều lệ cty quy định CPUDBQ có số phiếu biểu quyết gấp đôi so với số phiếu biểu quyết của CPPT.
  ĐỀ THI MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH
  Thời gian làm bài 90p
  Được sử dụng tài liệu

  Câu 1: Anh chị hãy nêu điểm khác biệt trong quy chế pháp lý của thành viên trong cty TNHH 2 thành viên trở lên và thành viên góp vốn của cty HD. Theo anh chị, tại sao lại có những điểm khác biệt đó? (3đ)

  Câu 2: các nhận định sau đúng hay sai? tại sai? (4đ)

  a. cổ đông biểu quyết phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch của cty có quyền yêu cầu cty mua lại CP của mình.

  b. Tổng cty NN là tổ chức kinh tế do NN quyết định đầu tư và thành lập.

  c. Mọi HTX phải lập quỹ phúc lợi để chăm lo cho đời sống vật chất của xã viên.

  d. HTX có 300 xã viên có quyền tổ chức Đại hội Đại biểu xã viên với số đại biểu tham dự đại hội không thấp hơn 90 xã viên.

  Câu 3: (3đ)
  Bà Lan là chủ sạp vải tại chợ Bến Thành, đã đăng kì kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. Bà Lan vừa trúng số dc 200 triệu đồng vào cuối tháng 4/2007

  a. Bà Lan có thể sử dụng 200 triệu đồng đó để mợ thêm 1 của hàng bán vải tại nhà dưới hình thức hộ kinh doanh không? Tại sao?

  b. Giả sử bà Lan muốn dùng 100 triệu đồng mua 1000 cổ phân phổ thông là 50 triệu đồng mua CP ưu đã biểu quyết của cty CP X thành lập năm 2003 có được ko?

  c. Bà Lan có người em trai là thành viên HD của cty HD Y. Cty cần mua vải, hợp đồng bán vải kí kết giữa bà Lan và cty Y phải thỏa mãn điều kiện gì?
  _________________

  ĐỀ THI MÔN PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH
  Thời gian: 90p
  SV được sử dụng tài liệu

  Câu 1: 4đ

  Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu do cty CP phát hành theo LDN 2005 và cho biết ý nghĩa của việc phát hành 2 loại chứng khoán trên đối với sự phát triển của cty.

  Câu 2: 4đ

  Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

  a. DNTN có thể được chuyển đổi thành cty TNHH 2 thành viên nếu chủ DN bán 1 phần DN cho người khác.

  b. Chủ sở hữu của cty TNHH 1 thành viên có thể cho người khác thuê cty TNHH đó.

  c. Theo LDN, các loại CP có thể chuyển đổi cho nhau theo quyết định của DHDCD

  d. Chủ nhiêm HTX phải là xã viên của HTX đó.

  Câu 3: 2đ

  Tại sao luật HTX năm 2003 quy định về giới hạn vốn góp tối đa của xã viên HTX là 30% vốn điều lệ của HTX.
  ĐỀ THI MÔN: LUẬT KINH TẾ
  KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
  Thời gian : 120 phút
  Được sử dụng tài liệu

  Câu 1. Phân biệt Cty TNHH 2 thành viên và Cty TNHH 1 thành viên.

  Câu 2. Cty cổ phần là gì ? Đặc điểm của Cty cổ phần ? Trình bày mối quan hệ giữa Cty cổ phần và thị trường chứng khoán ?

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI (MODUL 1)

1. Phân tích đặc điểm pháp lý của thương nhân theo pháp luật Việt Nam. Phân biệt các khái niệm: thương nhân và pháp nhân.
2. Phân tích các dấu hiệu pháp lý của thương nhân. Phân biệt các khái niệm: thương nhân, doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh.
3. Trình bày các hiểu biết của em về 3 loại thương nhân.
4. Nêu khái niệm và đặc điểm của hành vi thương mại. Phân biệt 2 khái niệm: kinh doanh và thương mại.
5. Trình bày các loại hành vi thương mại (theo tiêu chí tính chất của hành vi và chủ thể thực hiện hành vi)
6. Phân tích chế độ trách nhiệm tài sản của thương nhân. Cho ví dụ về trách nhiệm vô hạn và trách nhiệm hữu hạn.
7. Nội dung của quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.
8. Phân tích đặc điểm pháp lý của DNTN. Phân biệt DNTN với hộ kinh doanh.
9. Phân tích đặc điểm pháp lý của DNTN. Phân biệt DNTN với công ty TNHH 1 thành viên
10. Phân tích các quyền và nghĩa vụ cơ bản của chủ DNTN đối với DNTN.
11. Phân tích đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh. Phân biệt hộ kinh doanh với DNTN.
12. Phân tích đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh và thủ tục đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.
13. Phân tích đặc điểm pháp lý của công ty Hợp danh theo Luật doanh nghiệp Việt Nam.
14. Trình bày hiểu biết của em về 2 loại thành viên của công ty Hợp danh
15. Phân tích nghĩa vụ góp vốn của thành viên công ty hợp danh và thủ tục góp vốn vào công ty hợp danh.
16. Phân tích đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần.
17. Phân biệt cổ phiếu, trái phiếu do công ty CP phát hành
18. Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần. Trình bày các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp
19. Trình bày về các khái niệm: vốn điều lệ, cổ phần, cổ tức, trái phiếu của công ty CP
20. Phân tích các đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
21. Phân tích nghĩa vụ góp vốn của thành viên công ty TNHH và thủ tục góp vốn vào công ty TNHH
22. Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 1 thành viên. Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên với DNTN
23. Phân biệt chuyển nhượng phần vốn góp và mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH
24. Phân tích thủ tục chuyển nhượng vốn của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
25. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH
26. Đặc điểm pháp lý của công ty nhà nước. Phân biệt công ty nhà nước với doanh nghiệp nhà nước.
27. Trình bày về 3 hình thức chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước
28. Phân tích mục tiêu, đối tượng chuyển đổi công ty nhà nước
29. Phân tích quyền và nghĩa vụ cơ bản chủ sở hữu công ty nhà nước
30. Phân tích đặc điểm pháp lý của HTX. Phân biệt HTX với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
31. Phân tích đặc điểm của HTX. So sánh xã viên với thành viên công ty.
32. Trình bày về các nguồn vốn hình thành tài sản của HTX. Quyền và nghĩa vụ của HTX đối với tài sản
33. Phân tích thủ tục thành lập doanh nghiệp: Hồ sơ thành lập, cơ quan có thẩm quyền cấp ĐKKD, điều kiện, thời hạn cấp ĐKKD, thời điểm khai sinh tư cách pháp lý cho doanh nghiệp và thời điểm hoạt động của doanh nghiệp
34. Phân tích đối tượng có quyền thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp
35. Trình bày quyền và nghĩa vụ cơ bản của thành viên công ty TNHH
36. Phân tích điều kiện trở thành thành viên công ty và các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên công ty
37. Trình bày mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH. Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH
38. Trình bày mô hình tổ chức quản lý của công ty CP. Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty CP
39. Quy định của Luật Doanh nghiệp về tổ chức quản lý của công ty hợp danh. Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh
40. Trình bày về 5 hình thức tổ chức lại doanh nghiệp
41. Trình bày các trường hợp giải thể doanh nghiệp và thủ tục giải thể doanh nghiệp
42. Phân tích dấu hiệu pháp lý để xác định doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản
43. So sánh phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp
44. Hãy lý giải: Phá sản là thủ tục đòi nợ và thanh toán đặc biệt ?
45. Đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
46. Phân tích hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản trong tố tụng phá sản
47. Thành phần tham dự và điều kiện hợp lệ của hội nghị chủ nợ theo quy định của Luật phá sản
48. Phân tích căn cứ và nội dung chính của quyết định mở thủ tục phá sản
49. Thủ tục nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
50. Phân tích quy định của pháp luật về thủ tục phục hồi doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản
51. Phân tích căn cứ áp dụng thủ tục thanh lý theo Luật phá sản
52. Các trường hợp phá sản theo thủ tục rút gọn và ý nghĩa của việc quy định thủ tục rút gọn trong Luật phá sản
53. Kể tên các VB luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các loại chủ thể kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Chỉ rõ đối tượng áp của các VB đó
54. Kể tên các VB luật quy định về giải thể và phá sản doanh nghiệp, HTX. Khi nào doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo các quy định về giải thể, khi nào doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo các quy định về phá sản.
55. Các câu hỏi khác thuộc nội dung môn học (đã công bố trong cuốn Đề cương môn học Luật Thương mại – Modul 1).

Đề thi môn Chủ thể kinh doanh – K07, lớp Luật Thương mại quốc tế – Khoa Kinh tế Luật – ĐHQG Tp.HCM

Thời gian 90ph

Câu 1: So sánh địa vị pháp lý của DNTN với Cty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu? Qua đó cho biết tại sao chủ DNTN có quyền bán hoặc cho thuê DNTN, còn chủ sở hữu của Cty TNHH 1 thành viên không được bán hoặc cho thuê công ty mà mình làm chủ sở hữu?

Câu 2: Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
a. Mọi cá nhân, tổ chức mua DNTN sẽ trở thành chủ DNTN đó.
b. DNTN sẽ chuyển đổi thành Cty TNHH 2 thành viên trở lên nếu có từ 2 cá nhân cùng mua DNTN đó.
c. Thành viên hợp danh của một công ty hợp danh có quyền tự do góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
d. Phần chênh lệch do bán cổ phần theo giá thị trường cao hơn mệnh giá, dẽ được chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.
e. Cổ phần {hổ thông do cổ đông sáng lập đang ký mua, nhưng không mua hết, công ty có quyền bán tự do ra ngoài công ty
f. Các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân đều có thề trở thành xã viên HTX.

Câu 3: Tình huống:
A,b,c cùng thành lập công ty cổ phần X và đc Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp giấy chứng nhận ĐKKD vào ngày 1/4/2008. Vốn điều lệ 6 tỷ, với tỷ lệ góp vốn như sau:
A góp căn nhà trị giá 6 tỷ đồng, chiếm 75% cổ phần; B góp 1 tỷ đồng, chiếm 12,5% cổ phần; C góp 1 tỷ đồng, chiếm 12,5% cổ phần.
Bộ máy quản lý công ty được tổ chức như sau: A chủ tịch HĐQT, B thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, C thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.
Điều lệ công ty không quy định về người đại diện theo pháp luật.
Căn nhà được dùng làm trụ sở công ty, nhưng chưa chuyển quyền sở hữu cho công ty.
Ngày 15/8/2008, A đề nghị thay thế việc góp căn nhà bằng 6 tỷ đồng tiền mặt, B và C đồng ý.

Hỏi: Việc làm trên của A,B,C đúng hay sai? Tại sao?

Ngày 20/9/2208 A chuyển nhượng 25% cổ phần của mình cho D. B đồng y nhưng C phản đối. Nhưng do tỷ lệ cổ phần của A và B là đa số nên quyết định trên được thông qua và A chuyển nhượng 25% cổ phần cho D.
Ngày 30/10/2008, với tư cách Chù tịch HĐQT, A ra quyết định cách chức B và bổ nhiệm C làm Tổng giám đốc công ty.

Anh (chị) có ý kiến bình luận gì về các sự kiện trên ?

B không đồng ý với quyết định trên và vẫn giữ con dấu tông ty.
Ngày 15/8/2008, B có ký hợp đồng vay của DNTN Y do anh ruột mình là E chủ sở hữu số tiền 1 tỷ đồng, hạn trả nợ là 30 ngày. B sử dụng tiêu xài cho cá nhân hết số tiền trên.
Ngày 20/9/2008 E đòi nợ công ty X. A với tư cách là Chủ tịch HĐQT trả lời không trả số tiền trên cho E và đồng thời yêu cầu B phải trả số nợ đó. A không đồng ý trả nợ. E kiện công ty X ra tòa.

Anh (chị) có ý kiến bình luận gì về các tình tiết trên ?

 

by leeGROUP on Tue Mar 09, 2010 3:37 pm

ĐỀ THI MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH

Thời gian làm bài 90p
Được sử dụng tài liệu

Câu
1: Anh chị hãy nêu điểm khác biệt trong quy chế pháp lý của thành viên
trong cty TNHH 2 thành viên trở lên và thành viên góp vốn của cty HD.
Theo anh chị, tại sao lại có những điểm khác biệt đó? (3đ)

Câu 2: các nhận định sau đúng hay sai? tại sai? (4đ)

a.
cổ đông biểu quyết phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc
thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch của cty có quyền yêu cầu cty mua lại
CP của mình.

b. Tổng cty NN là tổ chức kinh tế do NN quyết định đầu tư và thành lập.

c. Mọi HTX phải lập quỹ phúc lợi để chăm lo cho đời sống vật chất của xã viên.

d. HTX có 300 xã viên có quyền tổ chức Đại hội Đại biểu xã viên với số đại biểu tham dự đại hội không thấp hơn 90 xã viên.

Câu 3: (3đ)

Lan là chủ sạp vải tại chợ Bến Thành, đã đăng kì kinh doanh dưới hình
thức hộ kinh doanh. Bà Lan vừa trúng số dc 200 triệu đồng vào cuối
tháng 4/2007

a. Bà Lan có thể sử dụng 200 triệu đồng đó để mợ thêm 1 của hàng bán vải tại nhà dưới hình thức hộ kinh doanh không? Tại sao?

b.
Giả sử bà Lan muốn dùng 100 triệu đồng mua 1000 cổ phân phổ thông là 50
triệu đồng mua CP ưu đã biểu quyết của cty CP X thành lập năm 2003 có
được ko?

C. Bà Lan có người em trai là thành viên HD của cty HD
Y. Cty cần mua vải, hợp đồng bán vải kí kết giữa bà Lan và cty Y phải
thỏa mãn điều kiện gì?

Câu 1: (4 điểm)
Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?

a) Những DN có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại VN chỉ được hoạt động theo hình thức Cty TNHH.
b) Trong cơ cấu vốn của công ty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư
c) Tất cả cty TNHH 1 thành viên phải có kiểm soát viên
d) Tất cả cổ đông của cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông của cty cổ phần đó.

Câu 2: (3 điểm)
So sánh địa vị pháp lý của cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi cổ tức.

Câu 3: (3 điểm)
Tháng 1/2005 Ông H góp vốn 1 tỷ đồng cùng 3 người khác tham gia thành lập Cty TNHH Phượng Hoàng có trụ sở tại tỉnh N. Tháng 8/2005 ông Hoàng được con trai bảo lãnh sang Mỹ để định cư. Ông đã thông báo cho cty về việc này và làm văn bản ủy quyền (có xác nhận của GĐ cty) cho bà Hoa – là em gái của ông (hiện đang giữ chức vụ Hiệu Trưởng 1 trường PTTH công lập – làm đại diện tư cách thành viên thay ông.
Đầu 2006 trong cty có tranh chấp xảy ra. Đến tháng 5/2006 một cuộc họp HĐTV cty được triệu tập. Bà Hoa cũng tham gia họp và biểu quyết tán thành việc giải thể Cty. Hồ sơ giải thể Cty đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.
Số tiền còn lại sau khi thanh toán hết số công nợ của cty trong quá trình giải thể, cty đã tiến hành chia cho các thành viên (nhưng không chia cho ông H). Trước tình hình đó, bà Hoa đã gửi đơn khởi kiện yêu cầu Tòa Án có thẩm quyền giải quyết đòi lại từ các thành viên khác phần vốn góp của anh mình là 1 tỷ đồng.

Hỏi :
Trong trường hợp trên ông H có đủ điều kiện để vẫn là thành viên của Cty TNHH Phượng Hoàng nữa hay không ? Tại sao ?
Việc bà Hoa làm đại diện cho ông H như trên có hợp pháp không? Tại sao ?

BÀI LÀM

Câu 1:
a) Những DN có phần vốn của người nước ngoài được thành lập tại VN chỉ được hoạt động theo hình thức Cty TNHH.
SAI : Theo qui định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 LDN 2005 thì DN có phần vốn của người nước ngoài ngoài việc được phép góp vốn vào Cty TNHH còn có quyền mua cổ phần của Cty cổ phần, góp vốn vào Cty hợp danh, nếu không thuộc đối tượng qui định tại khoản 2 và khoản 4 của cùng điều luật trên.

b) Trong cơ cấu vốn của công ty nhà nước chỉ có vốn do nhà nước đầu tư.
SAI : Theo Điều 1 LDN 2005 thì khái niệm “doanh nghiệp” bao gồm : Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ. Như vậy khái niệm “doanh nghiệp nhà nước” ngoài việc được định nghĩa dưới hình thức “công ty nhà nước” như trước đây, theo Điều 1 LDNNN 2003 (cty do NN sở hữu toàn bộ vốn điều lệ) thì nay còn được định nghĩa dưới hình thức “công ty trong đó NN sở hữu trên 50% vốn điều lệ” (k22-Điều 4 LDN 2005). Do đó, đối với các cty dạng này thì trong cơ cấu vốn, ngoài phần vốn do NN đầu tư, thì phần còn lại sẽ là phần vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác.

c) Tất cả cty TNHH 1 thành viên phải có kiểm soát viên.
SAI : Theo qui định tại k1-Đ74 LDN thì cty tnhh 1 thành viên là cá nhân không cần có kiểm soát viên.

d) Tất cả cổ đông của cty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông của cty cổ phần đó.
SAI : Theo qui định tại k3-Đ82 thì cổ đông sở hữu cổ phần “ưu đãi cổ tức” trong Cty cổ phần không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐ cổ đông…

Câu 2:
Gợi ý: Địa vị pháp lý của cổ đông phổ thông bao gồm quyền và nghĩa vụ được qui định tại Đ79 và Đ80 LDN… Địa vị pháp lý của cổ đông ưu đãi cổ tức được qui định tại Đ82 LDN…

Câu 3:
Nếu căn cứ thông tin theo đề bài thì không thể giải quyết được bài tập tình huống trên vì các lý do sau đây :

1. Người đàn ông góp 1 tỷ đồng cùng tham gia thành lập Cty TNHH Phượng Hoàng tên là “H”. Nhưng sau đó đề bài nói rằng “ông Hoàng được con trai bảo lãnh sang Mỹ… làm văn bản ủy quyền cho bà Hoa…”. Như vậy câu hỏi đặt ra là : ông “H” và ông “Hoàng” là 1 người hay 2 người ? Do đề bài không cho biết tên của 3 người góp vốn còn lại nên rất có thể “ông H” là 1 trong số họ (có thể là tên viết tắt của ông Hải, ông Hùng, ông Hiếu chẳng hạn…). Và nếu như phần vốn góp của “ông H” là 1 tỷ vậy thì phần vốn góp của ông Hoàng (có bà Hoa làm đại diện) là bao nhiêu trên tổng vốn điều lệ? Dữ liệu đề bài theo tôi như vậy là không chính xác và không có cơ sở để giải quyết tình huống đề bài đặt ra.

2. Đề bài cho bà Hoa (em ông Hoàng) là “hiệu trưởng một trường phổ thông trung học (công lập)” nhưng không nói rõ có phải là cán bộ công chức hay không vì theo luật hiện hành thì chức danh “hiệu trưởng trường công lập” có thể thuê ngoài do đó không nhất thiết cứ phải là cán bộ công chức.

3. Đề bài chỉ cho biết số vốn góp của 1 thành viên duy nhất (ông H) là 1 tỷ nhưng không cho biết tổng số vốn góp (vốn điều lệ) cũng như số vốn góp cụ thể của 3 thành viên góp vốn còn lại là bao nhiêu nên không thể nào xác định được tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp trên, mà tỉ lệ vốn góp của các thành viên trong 1 DN chính là cơ sở để xác định tính hợp pháp khi triệu tập các cuộc họp HĐTV cũng như tỉ lệ biểu quyết trong các cuộc họp trên !!!

p/s: bài viết mang tính chất tham khảo

HaiChauBK

Leave a Reply