kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp và giải nhận định môn pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ

1.Bên giao đại lý luôn luôn ấn định giá mua bán hàng hóa cho khách hàng.

Sai 171.3;174.4
2.Hợp đồng giữa một trường đại học với một doanh nghiệp về việc trường đại học mua sắm thiết bị do doanh nghiệp cung cấp để phục vụ cho công tác đào tạo của trường đại học có thể là một hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại hoặc là hợp đồng mua bán tài sản theo Bộ luật Dân sự.

Đúng,  vì ko mục đích sinh lợi + chọn áp dụng LTM
3.Rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên mua khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên mua.

Sai, có thỏa thuận khoác hoặc tùy từng trường hợp thuộc điều 58 đến điều 60
4.Thương nhân thực hiện khuyến mại được phép giảm giá không hạn chế mức tối đa với hàng hóa được khuyến mại trong thời gian khuyến mại.

Sai, Điều 5 NĐ 37
5.Thời điểm giao kết HĐ trong hđ TM cũng như thời điểm giao kết HĐ DS

Đúng, luật TM ko  quy định nên áp dụng theo luật DS 388 đến 410
6.Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ VN chỉ chịu thuế nhập khẩu khi được phép tiêu thụ tại VN

Đúng nếu có quy định trọng Luật Thuế. Điều 247.3
7.Bên nhận ủy thác mua không chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho KH nếu bên ủy thác mua không giao tiền mua hàng cho bên nhận ủy thác mua.

Sai, Điều 155- nhân danh chính mình;Điều 166-1

 1. Trường hợp HĐ đại lý, thỏa thuận HĐ chấm dứt vào cuối ngày 31/12/2007 thì HĐ đại lý đó chấm dứt vào cuối ngày 31/12/2007.

Đúng, Điều 177.1 

 

 1. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại VN được phép thuê thương nhân VN thực hiện tất cả các họat động xúc tiến TM tại VN.

Sai, Điều 3.6- thực hiện

Vd: Điều 91.2

 1. Cuộc đấu giá được coi là không thành khi người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả.

Sai, không thuộc trường hợp quy định tại Điều 202

Vẫn tiếp tục đấu giá theo quy định tại điều 204 

 1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định phải là DN được thành lập theo luật doanh nghiệp 2005.

Sai, Điều 6 TN có thể là cá nhân

Điều 256-phải có giấy chứng nhận đăng kí kd dịch vụ giám định

 1. Thươngnhân kinh doanh dich vụ Logistics và thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh đều có quyền định đoạt hàng hóa của khách hàng để bù đắp các khoản nợ mà khách hàng chưa thanh toán cho mình.

Sai, chỉ có TN kd dv Logistics Điều 239

 1. Các qui định của LTM luôn luôn đương nhiên được áp dụng đối với HĐ ủy thác mua bán hàng hóa.

…. Sao không sửa giùm =.=!

 1. HĐ mua bán hàng hóa và HĐ dịch vụ trong họat động TM được xem là chưa được giao kết, nếu các bên chưa thỏa thuận về giá cả.

Sai, điều 86

 1. Bên nhận ủy thác xuất khẩu không chịu trách nhiệm đối với người nhập khẩu nước ngoài do giao hàng chậm vì bên ủy thác đã không giao hàng đúng hạn.

Sai, trả lời như câu 7

 1. Thương nhân được phép thực hiện một chương trình khuyến mại theo hình thức khuyến mại giảm giá trong một khoảng thời gian dài bất kỳ tự mình ấn định.

Sai, điều 9.4 NĐ 37

 1. Mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa của thương nhân cho khách hàng để được hưởng thù lao đều gọi là hoạt động dịch vụ logistics.

Sai, dịch vụ quá cảnh theo điều 241,249

 1. Trong mọi trường hợp nếu không có thỏa thuận chế tài phạt vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại thì không được đòi phạt khi có vi phạm hợp đồng đó.

Đúng, điều 300

 1. Bên đại lý không được tự mình quyết định giá bán hàng hóa mà mình làm đại lý.

Sai, Điều 174.4

 1. Chỉ có thương nhân có đăng kí kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại mới được quyền tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.

Sai, có quyền tổ chức hội chợ triển lãm đối với HH mà họ kinh doanh. Điều 163.1

Bổ sung

 1. Cán bộ công chức nhà nước có thể trở thành thương nhân.
 2. Rượu là loại hàng hoá không được khuyến mãi dưới mọi hình thức.

Sai, KM cho người trên 18 và rượu dưới 30 độ-Điều 100.3,4

 1. Thương nhân thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá cho một thương nhân khác để hưởng thù lao thì gọi là cung ứng dịch vụ thương mại

Đúng, theo định nghĩa Điều 3.9

Ví dụ: Các mục trong chương 5 (Các HĐ trung gian TM) như “Ủy thác”
24. Trong 1 cuộc đấu giá hàng hoá trong thương mại phải có ít nhất 2 người trở lên tham gia đấu giá.

Sai, điều 37 NĐ 17

 1. Cuộc đấu giá hàng hóa có thể thành nếu chỉ có một người tham gia đấu giá và trả giá.

Đúng,điều kiện nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý-điều 37 NĐ 17

26. Chỉ có hàng hóa quá cảnh mới bắt buộc thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân nước ngoài.

 1. Trong các hoạt động có mục đích giới thiệu hàng hóa thì chỉ có hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm thương mại mới được bán tại hội chợ, triển lãm thương mại.

Đúng, vì trong các hd giới thiệu HH gồm trưng bày, triển lãm, hội chợ ( KM ko dc xem là hd giới thiệu nha) thì trưng bày ko được bán Điều 128.2 PHẢI GIAO LẠI ĐẦY ĐỦ

 1. tất cả các thương nhân đều có quyền kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Sai, Điều 257
29. Người rút lại giá đã trả trong cuộc bán đấu giá hàng hóa phải trả chi phí cho việc tổ chức cuộc bán đấu giá.

Sai, Điều 204.4
30. Rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên mua

Sai, Điều 58 đến 60
31. Quyền về tài sản là hàng hóa theo quy định tại LTM

Sai, Điều 3.2

 1. tất cả các hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ đều chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005.

Không, Điều 214.2
33.Thương nhân nước ngoài không được phép quảng cáo cho hàng hóa, dịch vụ của mình ở Việt Nam.

Sai, thuê TN VN Điều 103.3
34. tất cả các thương nhân cung cấp hàng hóa trên thị trường Việt Nam đều được phép mua bán hàng hóa trên Sở giao dịch hàng hóa.

Sai, Nhân viên sở giao dịch có thể là TN nhưng không được phép-Điều 71.1
35. chỉ các doanh nghiệp được thành lập theo luật theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 mới được kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Sai: phải đủ các điều kiện quy định tại điều  257

 1. Cán bộ công chức không thể trở thành thương nhân.
 2. Trong mọi trường hợp tổng giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại trong thời gian khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị hàng hóa được khuyến mại.

Sai, điều 5.2 NĐ 37
38. Hợp đồng tín dụng giữa thương nhân A với ngân hàng thương mại B tại Việt Nam là hợp đồng thương mại theo Luật Thương mại 2005.

Đúng, điều kiện HĐ TM là (i) ít nhất một bên là TN (ii) nhằm mục đích sinh lợi

Cơ sở pháp lý:…
39. Thương nhân nước ngoài không được phép quảng cáo cho hàng hóa của họ ở Việt Nam.

Sai, thuê TN VN Điều 103.3
40.Bên nhận ủy thác bán hàng hóa không chịu trách nhiệm với bên mua hàng về việc chậm giao hàng, nếu nguyên nhân của việc chậm giao hàng là do bên ủy thác chậm giao hàng cho bên nhận ủy thác.

Sai, do bên nhận ủy thác nhân danh chính mình-Điều 155

Do đó phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm 165.6
41.Thương nhân làm dịch vụ logistic có thể không trực tiếp đảm nhận việc chuyên chở hàng hóa.

Điều 233 – 1 hoặc nhiều công việc

42.Chế tài bồi thường thiệt hại có thể được áp dụng đồng thời với tất cả các chế tài khác.
Đúng, điều 316

 

HaiChauBK

1 COMMENT

 1. cung cấp các điều khoản không chi tiết rõ ràng mà còn sai điều khoản nữa.Thua đi qua trang khác mà lấy đề nha các bạn .

Leave a Reply