kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp nhận định môn xây dựng văn bản pháp luật

 

 1. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền ban hành văn bản QPPL. Sai. K1 Đ40 luật UBND 2004, thẩm quyền thuộc về UBND và HĐND
  2.Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế có quyền ban hành văn bảnQPPL. Sai. Đ2 luật 2008 ko quy định thẩm quyền ban hành Vb QPPL của Tổng cục trưởng tổng cục thuế.
  3. Cơ quan có quyền thẩm tra tất cả các dự án luật là Hội đồng dân tộc và Ủy ban pháp luật.

Sai. K1, Đ41 luật 2008 cơ quan Hội đồng dân tộc và các ủy ban hữu quan của QH mới có quyền thẩm tra chứ ko phải là ủy ban pháp luật
4. Văn bản bị đình chỉ thi hành thì hết hiệu lực. Sai. Bãi bỏ mới hết hiệu lực còn đình chỉ thì chỉ được coi là ngưng hiệu lực Đ80, k3 Đ81 luật 2008
5. Tất cả các văn bản nhà nước đều ghi số, ký hiệu kèmtheo năm ban hành.

Sai. Điểm c, k1, điều 5 nđ 110/2004

Theo đó, 1 số văn bản nhà nước – nhưng mang tính cá biệt – áp dụng quy phạm pháp luật do UBND, HĐND, Chủ tịch UBND và HĐND ban hành ko nhất thiết phải đầy đủ.

Hoặc văn bản hành chính nn (công điện, giấy chứng nhận, ủy quyền) của NN ko cần phải đầy đủ các thành phần.

 1. Văn bản chỉ thị luôn luôn được trình bày theo phươngpháp chia mục, chia điểm.

Sai. diem b khoan 1 dieu 11 tt01/2011, chỉ thị (cá biệt) khoản, điểm.
7. Trưởng Phòng Tổ chức có quyền ký thường lệnh tất cả những văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở Thương mại.

Sai. CSPL: khoản 4 điều 10 NĐ 110/2004 và điểm a, khoản 1 điều 12 TT 01/2011.  -> Chỉ trong trường hợp được giao chứ ko có quyền. ko được giao thì ko có quyền.

 1. Tất cả văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra trongthời hạn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ký văn bản Sai. k3 Đ9 Luật 004 thẩm quyền ko thuộc về sở Tư pháp
  9. UBND cấp tỉnh có quyền bãi bỏ văn bản trái pháp luậtcủa UBND cấp huyện.

Sai. Khoản 1 Điều 18 nđ 40/2010. -> Chủ tịch UBND cấp tỉnh chứ ko là UBND cấp tỉnh
10. Chủtịch UBND cấp tỉnh có quyền bãi bỏ Nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân
cấp huyện.

Sai. Khoản 2 điều 18 nđ 40/2010 -> chỉ có quyền đình chỉ thi hành nghị quyết và đề nghị HĐND cấp tỉnh bãi bỏ NQ đó.
11. Văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra có thể là văn bản đã hết hiệu lực tại thời điểm kiểm tra.

Sai, CSPL:Điều 6 NĐ40
12. Thủ tướng Chính phủ có quyền đình chỉ, bãi bỏ văn bản QPPL của HĐND cấp tỉnh trái pháp luật. S chi có quyền đình chỉ  ko có quyền bãi bỏ
CSPL: 1b, 2b-17 ND40
13. Thủ tướng Chính phủ có quyền đình chỉ thi hành văn bản Thông tư liên tịch giữa BộTư pháp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. S co quyen dinh chi điểm a k2 D16 ND40/2010
14. Tất cả chủ thể có quyền xử lý văn bản QPPL thì cũng có quyền ban hành văn bản quy
phạm pháp luật.

Còn nhiều trăn trở. J)
15. Tấtcả văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấphuyện phải được gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra trong thời hạn chậm nhất là 3ngày kể từ ngày ký văn bản. tương tự câu 8
16. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, UBTVQH chỉ được xây dựng trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề mà luật và pháp lệnh đó điều chỉnh.

Sai. Ngoài ra còn phải xây dựng trên CL phát triển KT, XH nữa
CSPL: điều 22 L2008

 1. Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là cơ sở pháp lý để ban hành văn bản.

Còn nhiều bỏ ngỏ. J)
18. Sở Tư pháp có quyền thẩm định tất cả dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. S k1dieu24 l2004, đối với những dự thảo do UBND cấp tỉnh trình lên cho HĐND cùng cấp thì phải được thẩm định bởi cơ quan tư pháp, tuy nhiên đối với những dự thảo còn lại thì cơ quan tư pháp ko có quyền thẩm định.
19. Hộiđồng dân tộc có quyền thẩm định tất cả các dự án Luật do Chính phủ trình.

Sai. Thẩm quyền thẩm định đối với dự án luật thuộc về Bộ Tư Pháp

CSPL: k1, Đ36 luật 2008
20. Ban soạn thảo dự án luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập.

Đúng
CSPL: 1b-28 L2008
21. Để đảm bảo sự phù hợp về nội dung của văn bản Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh
ban hành, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ cần có sự phù hợp với văn bản của cơ quan quyền lực nhà nước cấp trên.

Sai. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của VB QPPL của HĐND và UBND
CSPL: Điều 3 L2004
22. Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh được xây dựng chỉ dựa trên cơ sở đuờng lối, chủ
trương, chính sách của Đảng.

Xem lại câu 16
23. Việc chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Nghị định của
Chính phủ đuợc thực hiện bởi cơ quan chủ trì soạn thảo.

Cô dặn ko ôn. *chớp chớp*
24. Trách nhiệm thẩm định tất cả dự thảo pháp lệnh thuộc về Hội đồng dân tộc.

Cô dặn ko ôn. *chớp chớp*
25. Bộ Tư pháp có quyền thẩm tra dự án pháp lệnh.

Cô dặn ko ôn. *chớp chớp*
26. Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành chỉ cần có sự phù hợp với văn
bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện ban hành.

Sai. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất.
CSPL: Điều 3 L2004
27. Ủy ban pháp luật của Quốc hội có quyền thành lập Ban soạn thảo dự án Luật trong
trường hợp Chính phủ trình dự án luật liên quan đến nhiều lĩnh vực.

 1. Văn bản của UBND cấp tỉnh luôn luôn có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Chủ tịch
  UBND ký hoặc có hiệu lực muộn hơn.
  Sai. Trích đoạn cuối của k1 đ51
  CSPL: đoạn cuối k1-51 L2004
  33. Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật không chứa quy tắc xử sự.
  Sai. J
  CSPL: k1-1 L2008
  34. Thủ tướng chính phủ có quyền sửa đổi văn bản thông tư của Bộ trưởng Bộ thương mại.
  Sai, CQ nào ban hành thì CQ đó sửa
  CSPL: k1-9 luật 2008
  35. Chính phủ có quyền tự mình ban hành văn bản Nghị định quy định những vấn đề hết sức
  cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh.
  Sai, phải có sự “okay” hoặc tín hiệu “bật đèn xanh” của UBTVQH. :3
  CSPL: k4-14 L2008
  36. Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh luôn luôn là văn bản quy phạm pháp luật.
  Sai, có thể là VBHC (Câu này ko chắc và còn gặp nhiều khó khăn) 😮
  37. Văn bản của UBND cấp tỉnh có thể có hiệu lực trở về trước trong trường hợp quy định
  các biện pháp hỗ trợ cho những hộ nghèo trên địa bàn của tỉnh.
  Sai, chỉ những TH thật cần thiết
  CSPL: Đ79 L2008
  38. Tất cả văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp
  huyện phải được gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra trong thời hạn chậm nhất là 10
  ngày kể từ ngày ký văn bản.
  Sai, đã trả lời ở các phần trên40. Nghị quyết số 71/2006/QH11 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định
  thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có giá trị sau văn bản Luật.
  Sai, có GT tương đương vì đây là 1 vb Luật (có số năm)
 2. Văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước ở trung ương không đăng công báo thì không có
  hiệu lực thi hành.
  Sai. Trừ các trường hợp bí mật nhà nước…blah blah
  CSPL: k2-78 L2008
  43. Tất cả chủ thể có quyền xử lý văn bản QPPL đều có quyền ban hành văn bản QPPL.
  Sai, CT UBND dc xử lý but ko có quyền ban hành.
  CSPL: điều 1 L2004; k1-18 NĐ40
  44. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền sửa đổi văn bản áp dụng QPPL của Chủ tịch UBND cấp
  huyện.
  Sai, CQ nào bh thì CQ đó sửa. CT UBND CT chỉ có quyền đình chỉ, hủy, bãi
  CSPL: k1-18 ND40, k1-9 L2008
  45. Tất cả văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện phải được gửi đến sở tư pháp để kiểm tra trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày ký văn
  bản.
  Sai, đã trả lời
  46. Hoạt động thẩm định của cơ quan tư pháp là hoạt động bắt buộc đối với tất cả qui trình xây dựng văn bản QPPL của chính quyền địa phương.
  Sai, HĐND cấp huyện, xã; UBND huyện, xã thì ko có thẩm định mà chỉ có thẩm tra, mà thẩm tra ko thuộc thẩm quyền của CQ tư pháp
  CSPL: chương 3, 4 L200450. Văn bản qui định chi tiết thi hành phải được soạn thảo cùng với dự án luật, pháp lệnh, trước khi ban hành.
  Sai, chỉ cần có hiệu lực cùng lúc
  CSPL: k2-8 L2008
  51.Văn bản QPPL ở trung ương phải được đăng công báo trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày công bố hoặc ban hành.
  Sai
  CSPL: k1-78 L2008
  53.Phòng tư pháp có quyền thẩm định dự thảo nghị quyết của HĐND cấp Huyện.
  Sai, ko có
  CSPL: mục 2 chương 3 L2004

HaiChauBK

3 COMMENTS

Leave a Reply