kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Luật xuất nhập khẩu sưu tầm

Đề thi Lớp QT31B
Thời gian 75′
Được sử dụng tài liệu

Câu 1: 6 điểm

Hãy cho biết sự khác nhau về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu giữa một công ty TNHH do 03 người VN làm chủ sở hữu có trụ sở tài TP HCM và một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Bình Dương.

Giải thích lý do vì sao có sự khác nhau đó.

Câu 2: 4 điểm

Nhận định và giải thích ngắn gọn.

1. Cơ quan hải quan được thành lập ở cấp tỉnh và cấp huyện.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK thương mại đều như nhau.

3. Thủ tướng CP có quyền áp dụng biện pháp tự vệ trong việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào VN nếu có đơn yêu cầu của các nhà sản xuất chiếm 50% sản lượng hàng hóa sản xuất trong nước.

4. Thông quan tức là hàng hóa được phép xuất khẩu ra nước ngoài.

CÂU 1: (6 điểm)
Vì sao Việt Nam quy định việc áp dụng biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài? Hãy cho biết sự khác nhau giữa các biện pháp tự vệ quy định tại điều 2, nghị định 150/2003.

CÂU 2: (4 điểm)
A là một công ty thành lập tại Hoa Kỳ, đang có 1 văn phòng đại diện tại Hà Nội.
B là một cty TNHH có 5 thành viên, có trụ sở và đăng ký kinh doanh tại nước X – một nước Châu Phi chưa là thành viên WTO và không có cam kết quốc tế nào với Việt Nam. B chưa có quan hệ kinh doanh nào với các thương Nhân Việt Nam.
Em hãy cho biêt sự khác nhau về quyền xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam và quan hệ thương mại với các thương nhân Việt Nam của A và B.

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply