kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Giải đề Luật Kinh doanh bất động sản.

PHÁP LUẬT VÊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LỚP QT32B
THỜI GIAN LÀM BÀI 60PH
ĐƯỢC USE TÀI LIỆU

CÂU 1:6 ĐIỂM
Các nhân định sau đây đúng hay sai, tại sao?
a. Giá cả bất động sản chỉ chịu sự quyết định của chi phí đầu tư tạo lập BĐS.

Sai. Giá cả BĐS do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng, mà không cần phải xét đến yếu tố chi phí đầu tư tạo lập ra BĐS.

CSPL: Đ15 Luật KDBĐS 2015
b. Mọi tổ chức, cá nhân đều được thành lập sàn giao dịch BĐS để kinh doanh.

Sai. Để thành lập một sàn giao dịch BĐS để nhằm mục đích kinh doanh BĐS, thì các tổ chức cá nhân phải thành lập doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghệ BĐS; người quản lý, điều hành sản giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS theo quy định tại điều 69 luật KD BĐS 2015

  1. Cán bộ, công chức không được phép tham gia vào các hoạt động kinh doanh BĐS.

Sai. Cán bộ, công chức được xem là một cá nhân khi tham gia vào hđ kinh doanh BĐS, do đó, nếu với vai trò là cá nhân tham gia việc mua, bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê theo quy mô nhỏ, không thường xuyên thì có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh BĐS theo điề 10 và đ11 luật KDBĐS với vai trò là một công dân Việt Nam.
d. Người mua nhà ở thuộc dự án đầu tư kinh doanh nhà ở của doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở trong thời gian thực hiện dự án.

Sai.

CÂU 2: 4 ĐIỂM
Cty cổ phẩn K (là tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh BĐS) muốn thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở để bán trên diện tích đất 5 ha.
a. Điều kiện để cty K được chấp thuận thực hiện dự án nói trên.
b. Cho biết tất cả các nghĩa vụ tài chính mà cty K phải thực hiện nếu được phép thực hiện dự án trên.

 

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LỚP TM-DS32B
THỜI GIAN LÀM BÀI 60PH
ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU

CÂU 1:
1. Doanh nghiệp hoặc HTX tham gia hoạt động kinh doanh BĐS bắt buộc phải có vốn pháp định.

Sai. Đối với DN hoặc HTX tham gia hoạt động kinh doanh BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập DN nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

CSPL: k2, Đ10 luật KDBĐS
2. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, để thực hiện dự án, phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

Sai. Về điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khi nhà ở thương mại thì vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư dự án đối với khu nhà ở thương mại không được thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không được thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được phê duyệt. Do đó, tùy vào quy mô sử dụng đất của một dự án sẽ quyết định đến vốn đầu tư của nhà đầu tư.

CSPL: Đ5 NĐ 153/2007
3. Hoạt động bán, cho thuê, hoặc cho thuê mua nhà ở thuộc dự án phát triển nhà ở phải thông qua sàn giao dịch BĐS.

Sai.
4. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS.

Sai. Đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS chứ không phải là chứng chỉ hành nghề quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS.

CSPL: k2 Đ69 luật KDBĐS
5. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới BĐS, nếu có thêm giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về định giá BĐS, thì cũng đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ định giá BĐS.

Sai. Cá nhân được cấp chứng chỉ định giá BĐS khi đủ các điều kiện tiên quyết quy định tại Đ15 NĐ15/ 2015

CÂU 2:
Nêu điểm khác nhau trong việc sở hữu nhà ở tại VN giữa người VN định cư ở nước ngoài với cá nhân nước ngoài.

 

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LỚP TM-DS32B
THỜI GIAN LÀM BÀI 60PH
ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU

CÂU 1:
1. Doanh nghiệp hoặc HTX tham gia hoạt động kinh doanh BĐS bắt buộc phải có vốn pháp định.
2. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, để thực hiện dự án, phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.
3. Hoạt động bán, cho thuê, hoặc cho thuê mua nhà ở thuộc dự án phát triển nhà ở phải thông qua sàn giao dịch BĐS.
4. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS.
5. Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới BĐS, nếu có thêm giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về định giá BĐS, thì cũng đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ định giá BĐS.

CÂU 2:
Nêu điểm khác nhau trong việc sở hữu nhà ở tại VN giữa người VN định cư ở nước ngoài với cá nhân nước ngoài.

Những nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao?
a. Phạm vi kinh doanh bất động sản của các chủ thể được quy định giống nhau.

Sai. Điều 11 luật KD BĐS
b. Tổ chức, cá nhân mua bán nhà ở đều phải thực hiện mua bán thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Sai. (dễ quá, nên ko giải thích) :p
c. Tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản được phép nhận chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản để tiếp tục đầu tư.

Sai.
d. Người Việt nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt nam từ 06 tháng trở lên thì được mua nhà ở tại Việt nam.

Sai. CSPL Đ11 luật KDBĐS, Đ7 luật nhà ở 2014,
e. Đấu giá quyền sử dụng đất là phương thức giao đất, cho thuê đất duy nhất cho các chủ thể đầu tư kinh doanh bất động sản.
f. Tổ chức, cá nhân mua bán nhà ở đều phải thực hiện mua bán thông qua sàn giao dịch bất động sản.
g. Tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản được phép nhận chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản để tiếp tục đầu tư.
h. Người Việt nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt nam từ 06 tháng trở lên thì được mua nhà ở tại Việt nam.
i. Cung bất động sản là toàn bộ khối lượng bất động sản đang tồn tại trên thực tế.
j. Sàn giao dịch bất động sản được cung cấp tất cả các dịch vụ về bất động sản.

Sai. Điều 70 luật KDBĐS
k. Tổ chức kinh tế kinh doanh nhà ở được huy động vốn ứng trước của khách hàng có nhu cầu mua nhà ở.

Đúng. Tổ chức kinh tế kinh doanh nhà ở được phép huy động vốn ứng trước của khách hàng có nhu cầu về nhà ở nhưng, việc huy động vốn ứng trước thì việc sử dụng vốn phải đúng mục đích theo cam kết.

CSPL: Đ57 luật KDBĐS
l. Các chủ thể kinh doanh bất động sản đều được nhận chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản để tiếp tục đầu tư.
m. Người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt nam để ở.
n. Điều kiện kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản được quy định giống nhau.
o. Bất động sản có giấy chứng nhận quyền sở hữu đều được đưa vào kinh doanh.
p. Các chủ thể kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải có vốn pháp định.
q. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên được mua nhà ở tại Việt Nam.
t. Cá nhân bán nhà phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản.

Đề thi môn Pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Lớp: TM31A và DS31A
Thời gian: 75′
Sinh viên được sử dụng tài liệu
Câu 1: (6đ) Các nhận định sau đúng hay sai:

a. Bất động muốn đưa vào kinh doanh phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu.

b. Giao dịch BĐS ko thực hiện qua sàn giao dịch BĐS thì không có giá trị pháp lý.

c. Người nước ngoài đang sinh sống tại VN và có thời gian cư trú tại VN từ 1 năm trở lên thì được mua nhà ở tại VN.

d. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở và thời điểm chuyển quyền sử dụng đất ở trong hợp đồng mua bán nhà ở được pháp luật quy định giống nhau.

câu 2:

Cty cổ phần Tấn Điền (Tấn Điền) là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh BĐS. Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán, Tấn Điền đã nhận chuyển nhượng 2 ha đất nằm trong khu quy hoạch dân cư. Sau khi hoàn thành dự án đầu tư theo quy định, Tấn Điền mới biết vị trí thực hiện dự án của mình cũng đã có nhà đầu tư khác nộp đơn xin thực hiện dự án khu nhà ở. HỎI:

A. Trường hợp này cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết như thế nào? W?

b. Giả sử Tấn Điền được giao thực hiện dự án, sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, Tấn Điền đã phân lô chuyển nhượng nền nhà cho 1 số cá nhân để họ tự xây dựng nhà ở theo thiết kế đã được phê duyệt. Việc làm này có đúng pháp luât không? W?

c. Tấn Điền muốn huy động tiền ứng trước của khách hàng có nhu cầu mua nhà ở nhưng lại chưa xây dựng xong phần móng theo quy định. Có cách nào giúp TĐ làm việc này nhưng vẫn ko trái pháp luật?

D. TĐ mún thành lập sàn giao dịch BĐS để bán nhà, hãy cho bít những đk cụ thể để TĐ được thành lập sàn giao dịch BĐS có thể cung cấp được tất cả các dịch vụ BĐS?

Đề thi K32 Kinh tế Quốc tế
Thời gian làm bài 60′
Sinh viên chỉ được use văn bản

câu 1: (3 điểm)Tại sao pháp luật kinh doanh BĐS lại quy định doanh nghiệp , hợp tác xã phải có số vốn pháp định 6 tỷ?

câu 2: (3 điểm) Điều 14 luật kinh doanh BĐS có quy định việc chủ đầu tư lấy vốn góp của khách hàng như sau:
– Chia làm nhiều đợt
– Theo thời gian và tiến độ hoàn thành
– Trách nhiệm bồi thường nếu các bên vi phạm hợp đồng
Hãy phân tích và bình luận các quy định trên?

Câu 3: Công ty cổ phần xây dựng (cpxd) Tấn Phát hoạt động kinh doanh BĐS, vốn pháp định 5,5 tỷ. UBND Tỉnh H đã cấp cho Tấn Phát lô đất 10,5 ha. Công ty Tấn Phát đã triển khai xây dựng trên lô đất đó các hạng mục là nhà ở, 0,2 ha làm công viên trong khu đất đó vân vân…
Các khách hàng đã ứng trước 650 triệu cho Tấn Phát, chia làm 2 đợt , đợt 1 là 400 triệu , ngay khi vừa khởi công xây móng.
Sau đó, Tấn Phát gặp khó khăn, không đủ khả năng thực hiện tiép dự án, nên đã chuyển nhượng phần đất để xây nhà ở cho doanh nghiệp A, sau đó chuyển nhượng 0,2 ha đất làm công viên cho 1 doanh nghiệp B.
Hỏi:
1- Những hành vi trên có vi phạm gì không?
2- Hướng giải quyết vấn đề?

HaiChauBK

1 COMMENT

Leave a Reply