kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Bài tập về chào bán  chứng khoán và công bố thông tin

Bài tập 1:

Công ty chứng khoán An Nhân được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 06/2013 với hoạt động được phép là tất cả hoạt động kinh doanh chứng khoán của CTCK.

  1. Vào cuối tháng 12/2013, do thị trường có đà khởi sắc và có khả năng tăng giá cao nên Giám đốc công ty đã chỉ đạo các nhân viên tạm ứng tiền từ tài khoản của khách hàng để mua chứng khoán và khi giá đạt mức kỳ vọng sẽ bán chứng khoán đó ra để hưởng chênh lệch giá.
  2. Cho phép các nhân viên môi giới chứng khoán được sang các CTCK khác mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các CTCK nhằm thăm dò hoạt động của các CTCK khác.
  3. Cho phép các nhân viên môi giới sử dụng các thông tin trong bản cáo bạch của CTCK Hoàng Minh để lôi kéo và chào bán khách hàng mua cổ phiếu của Hoàng Minh trong thời gian công ty Hoàng Minh đang xin phép UBCKNN cho phép chào bán chứng khoán ra công chúng.

Hỏi các hoạt động trên của công ty chứng khoán An Nhân là đúng hay sai? Tại sao?

Bài tập 2:

Công ty cổ phần Hảo Tâm hiện có vốn điều lệ là 300 tỷ VNĐ và có cổ phiếu đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Ngày 22/11/2013, Tổng Giám Đốc công ty Hảo Tâm bị đột tử trong quá trình làm việc nên ngày 25/12/2013, Hội đồng Quản trị họp và quyết định bổ nhiệm ông Thành làm Tổng Giám đốc mới của công ty, quyết định này được thông báo công khai cho toàn thể các cán bộ, nhân viên của công ty.

Ngày 20/03/2014, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt Hảo Tâm vì cho rằng Hoàn Hảo đã có hành vi vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin khi thay đổi Tổng Giám đốc.

Hỏi:

  1. Hảo Tâm có phải là công ty đại chúng không? Tại sao?
  2. Những nội dung mà công ty cần phải công bố thông tin là gì theo qui định của pháp luật?
  3. Việc xử phạt của UBCKNN đối với Hảo Tâm là đúng hai sai? Tại sao?

Bài tập 3:

Công ty cổ phần Thành Tâm được thành lập và hoạt động vào tháng 2/2013. Sau 2 năm hoạt động ổn định và thành công, Thành Tâm dự định phát hành cổ phiếu ra công chúng.

  1. Anh/chị hãy tư vấn cho công ty Thành Tâm các điều kiện để được phép chào bán chứng khoán ra công chúng.
  2. Giả sử, công ty Thành Tâm muốn đảm bảo cho hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng thành công chắc chắn thì công ty Thành Tâm nên sử dụng phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán nào? Tại sao?
  3. Khi thực hiện hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, Thành Tâm có cần phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước nào hay không? Nếu có thì đó là cơ quan nhà nước nào?
  4. Giả sử, tháng 08/2013, CTCP đã hoàn thành việc chào bán ra công chúng. Hỏi CTCP phải làm gì khi ngày 15/09/2013, Tổng Giám đốc CTCP Thành Tâm bị khởi tố về “Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán”?

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply