kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Bài tập về Công ty chứng khoán

Năm 2013, do TTCK có dấu hiệu hồi phục nên Ông Thành, bà Đạt và ông Bất muốn cùng nhau thành lập CTCPCK Hoàn Mỹ.

 1. Hỏi việc thành lập này có được phép hay không? Tại sao?

Không, vì ít nhất 1 thành viên phải là pháp nhân thỏa đk

CSPL: k5-3 TT 210

 1. Các anh, chị tư vấn thêm cho các điều kiện khác để thành lập CTCK Hoàn Mỹ?

CSPL: điều 3 TT 210

 1. Giả sử, có công ty Hoài Hận và CT BH Không Rủi ro muốn góp vốn vào thành lập CTCK Hoàn Mỹ được không? Pháp luật có yêu cầu gì đối với các công ty này?

CSPL: k7-3 TT 210

 1. Giả sử, các cổ đông đồng ý góp vốn là 160 tỷ. Theo anh, chị, CTCK Hoàn Mỹ có được phép tiến hành tất cả các hoạt động của 1 CTCK không? Nếu không, anh, chị hãy tư vấn những hoạt động mà CTCK có thể tiến hành.

CSPL: điều 71 NĐ 58

 1. Giả sử, CTCK Hoàn Mỹ trong quá trình thành lập muốn mời ông Trần Hoàng Thành đang làm Giám đốc CTCK Hoàn Kim về làm Giám đốc Hoàn Mỹ? Vậy, CTCK Hoàn Mỹ phải làm gì để thực hiện yêu cầu này.

Muốn làm được thì phải làm sao để ông Thành ko còn là GĐ của Hoàn Kim

CSPL: k2-34 TT 210

 1. Để tiến hành hoạt động, CTCK Hoàn Mỹ đã tiến hành tuyển dụng nhiều người vào làm việc ở các chức danh nhân viên. Trong đó, có anh Cao Thế Lùn là 1 nhân viên hành nghề chứng khoán. Anh Lùn trong quá trình môi giới chứng khoán đã tiến hành mở tài khoản tại CTCK Hoàn Kim để đầu tư chứng khoán? Hành vi này của anh Lùn là đúng hay sai? Tại sao?

Đúng nếu CTCK Hoàn Mỹ không là thanhg viên của sở GDCK, Sai nếu ngược lại

CSP: k2-38 nđ 210

Thành viên là sao? http://www.hnx.vn/web/guest/faqs-thanh-vien

Trở thành thành viên khi có nghiệp vụ: môi giới và tự doanh !

 1. CTCK Hoàn Mỹ đã tiến hành mở tài khoản cho khách hàng để đầu tư chứng khoán. Tranh thủ lúc khách hàng chưa sử dụng số chứng khoán có trong tài khoản, Giám đốc CTCK Hoàn Mỹ đã chỉ đạo nhân viên bán số chứng khoán này khi giá lên cao và mua lại khi giá chứng khoán xuống thấp trả khách hàng. Việc làm này đúng hay sai? Tại sao?

Sai

CSPL: k3-38 nđ 210

 1. Giả sử, vốn điều lệ của CTCK Hoàn Mỹ là 300 tỷ.

i). Ngày 20/02/2014, CTCK đã tiến hành mua 1,5 triệu cổ phiếu của CTCP Ánh Sao Xa với giá 30.000 đồng/CP. Biết rằng CTCP Ánh Sao Xa có 5 triệu cổ phiếu và đang niêm yết trên SGDCK Tp.HCM.

1.5*30= 45 tỷ

45/300 = 15% vốn chủ sở hữu => 4e-44 TT 210 OK

1.5/5 = 30% tổng số CP của công ty niêm yết  => 4c-44 TT 210 NOT OK

 

 1. ii) Ngày 25/02/2014, với sự thay đổi của thị trường bất động sản, CTCK Hoàn Mỹ đã cùng với CTCP BH Không rủi ro thành lập CTĐT Bất động sản với số vốn là 50 tỷ ( Hoàn Mỹ đóng góp 30 tỷ, phần còn lại là do CTy Không Rủi Ro góp).

30/300= 10% 4e-44 TT 210 => OK

CTĐT BĐS là công ty TNHH (do được thành lập bởi 2 TV, coi LDN) => NOT OK (4đ-44 TT210)

Hỏi các hành vi trên là đúng hay sai? Tại sao?

 1. CTCP Hoàng Hôn muốn phát hành cổ phiếu ra công chúng. Do vậy, CTCP Hoàng Hôn đã nhờ Hoàn Mỹ làm tổ chức bảo lãnh phát hành. Giá trị của đợt bảo lãnh phát hành là 100 tỷ.
  • CTCK Hoàn Mỹ có thể tiến hành bảo lãnh phát hành cho CTCP Hoàng hôn không? Tại sao?

100< 300 => OK (2a-54 TT210)

 • Giả sử, nếu cổ phiếu CTCP Hoàng Hôn bán không hết, Hoàn Mỹ có trách nhiệm phải mua lại số cổ phiếu còn dư không? Tại sao?

Tùy thuộc vào loại hình bảo lãnh, nêu lá cam kết chắc chắn thì có

CSPL:k9-2 NĐ 58

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply