kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Bài tập về chào bán  chứng khoán và công bố thông tin

Giả sử, ông Nguyễn Thành Nhân, bà Trần Hoàng Hậu và Công ty tài chính Sáng Tạo cùng nhau dự định thành lập công ty quản lý quỹ Thành Công.

 1. Hỏi pháp luật đòi hỏi gì khi muốn thành lập công ty quản lý quỹ Thành Công?

ko dc, phải là pháp nhân

CSPL: k4-3 TT212

 1. Giả sử Công ty quản lý quỹ Thành Công được thành lập. Ngày 21-03-2013, Công ty quản lý quỹ Thành Công tiến hành xin phép UBCKNN cho phép thành lập quỹ Rồng Đất.
 2. Giả sử lúc này Công ty định phát hành chứng chỉ quỹ nhằm huy động số vốn là 30 tỷ? Hỏi ý định của Công ty quản lý quỹ là đúng hay sai theo qui định của pháp luật hiện hành? Tại sao?

Chứng chỉ quỹ => quỹ đại chúng => sai do cần 50 tỷ

CSPL: k3-12

 1. Giả sử, công ty dự định hình thành nên quỹ đầu tư đóng. Vậy, trong điều lệ và bản cáo bạch của Quỹ phải thể hiện được nội dung gì?

K5,6-3 TT224

Thể hiện rằng NĐT ko dc quyền yêu cầu công ty mua lại (31-6)

 1. Giả sử, đợt phát hành này là thành công và số tiền thu được là 55 tỷ, Quỹ Rồng Đất được thành lập và tiến hành một số hành vi sau:

i). Ngày 20/04/2014, Công ty Thành Công dùng 5 tỷ của Quỹ Rồng Đất mua 1 căn biệt thự tại Quận 2 để cho Giám đốc Công ty Thành Đạt thuê với giá tiền 5 triệu/tháng?

Sai, 1d-92

ii). Ngày 29/04/2014, do giá chứng chỉ quỹ Rồng Đất quá thấp, Công ty Thành Công dùng tiền của Quỹ Rồng Đất để mua 100.000 chứng chỉ quỹ nhằm ổn định giá.

Sai

CSPL: 4e-9 TT224, 1a-92

iii). Ngày 03/05/2014, do Công ty Thành Công cũng đang chuẩn bị phát hành chứng chỉ Quỹ đầu tư mở Rồng Thép mà chưa bán hết nên dùng tiền 10 tỷ của Quỹ đầu tư Rồng Đất để mua.

Sai

CSPL: 1a-92

iv).Do chứng khoán của công ty bất động sản đang thu hút nhiều nhà đầu tư và tăng giá, bằng mối quan hệ cá nhân, công ty Thành Công đã dùng 20 tỷ mua chứng khoán công ty cổ phần Cao Ốc (công ty bất động sản).

Các hành vi trên là đúng hay sai? Tại sao?

20/55 > 20%  => sai

CSPL: 1c-92

 1. Đóng vai trò là nhà đầu tư vào chứng chỉ quỹ Rồng Đất, các bạn phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của mình?

2c-12 TT224

2d,g85

 1. Nếu là Ngân hàng Giám sát, các bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư.

2b-29 TT224

2g-98

 1. Đến ngày 30/07/2014, do nhận thấy rằng công ty Thành Công quản lý quá yếu kém, Ban đại diện quỹ đã tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư bất thường. Lần đầu tiên triệu tập ngày 15/08/2014, đã có 57 nhà đầu tư đại diện cho 45% vốn điều lệ của Quỹ. Ngày 13/09/2014, có 45 nhà đầu tư đại diện cho 30% vốn điều lệ.
 2. Hỏi cuộc họp lần thứ 2 có thể tiến hành hợp lệ không?

Có, k3,5-14 TT224

 1. Giả sử, cuộc họp lần 2, có 25 nhà đầu tư chiếm 23% vốn điều lệ đồng ý là chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý quỹ Thành Công và chuyển sang ký hợp đồng quản lý Quỹ với công ty quản lý quỹ Bất Thành Đạt. Hỏi quyết định này có hiệu lực pháp lý không?

23/30 >65% => ok (lưu ý là do quỹ chỉ có 1 loại CP thôi nên số phiếu = số vốn luôn)

K3-14 TT224

 • Giả sử rằng, Công ty Thành Công cho rằng quỹ Rồng Đất là do công ty tạo ra và xin giấy phép thành lập. Do vậy, quỹ Rồng Đất không thể chấm dứt hợp đồng quản lý quỹ mà không được sự đồng ý của công ty. Ý kiến này đúng hay sai? Tại sao?

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply