kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Đề cương thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản

Câu hi tho lun

 

 1. Nhng nhn định sau đây đúng hay sai? Gii thích?
 2. Mọi bất động sản đều là hàng hoá trên thị trường bất động sả

Phải dc phép tham gia giao dich trên thị trường (Được phép lưu thông) (trả lời theo điều 9 ko là ko đủ)

CSPL: điều 9, 5

 1. Hàng hoá bất động sản là những bất động sản đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sả

Sai, BĐT hình thành trong tương lai

 1. Nhà nước là chủ thể kinh doanh bất động sả

Sai, NN là chủ thể quản lý BĐS chứ ko có chức năng KD (nhưng vẫn có chức năng cung cấp BĐS)

CSPL: 1,2

 1. Mọi tổ chức, cá nhân đều được kinh doanh bất động sả

Sai

CSPL: Điều 10

 1. Chủ thể kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luậ

Sai

CSPL: k2-10

Ngoài ra bổ sung phần dịch vụ thì ko cần vốn pháp định

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệ

Sai

CSPL: k2-10

 1. Chủ thể kinh doanh dịch vụ bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sai, dịch vụ BĐS gồm (i) DV môi giới, (ii) dv giao dịch sàn (iii) dịch vụ tư vấn QL. Cái số (iii) ko cần (bổ sung cả quản lý)

 

 1. Chủ thể kinh doanh bất động sản khi bán, cho thuê bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản

Sai, luật cũ mới bắt buộc

 1. Chủ thể kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

Sai, ví dụ chủ thể kinh doanh dạng cá nhân

 1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi bán nhà, công trình xây dựng phải làm thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua.

Sai

CSPL: k4-13  (chú ý cái này là nhà, công trình xây dựng; do đó ko dùng k3-39)

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.

Đúng,

CSPL:k3-11

 1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua.

Sai, only với nhà công trình xd mới, còn cũ thì các bên tự thỏa thuận.

CSPL: Điều 20

 1. Chủ đầu tư dự án bất động sản được uỷ quyền cho bên tham gia hợp tác kinh doanh bán bất động sản thuộc dự án.

Sai

CSPL: k5-13

 1. Chủ thể mua nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người khác.

Sai, chỉ khi chưa được cấp giấy chứng nhân

CSPL: k1-59

 

 

 1. Bài tp
 2. Công ty cổ phần T (tổ chức kinh tế trong nước) là công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tả Nay công ty muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh gồm kinh doanh bất động sản. Hỏi:
 3. Điều kiện để Công ty được kinh doanh bất động sản là gì?

ĐIều 10

 1. Nay Công ty muốn thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán với quy mô sử dụng đất là 40 ha thì phải đáp ứng các điều kiện nào?

Phải đảm bảo vốn đầu tư thuộc CSH không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư

Phải chứng minh năng lực tài chính

CSPL: 1a-5 NĐ153

 1. Trường hợp được thực hiện dự án, khi nào thì Công ty được bán nhà ở thuộc dự án?

Xong móng

CSPL: k1-55; 3đ-9 NĐ71

 

 

 1. Công ty cổ phần A (tổ chức kinh tế trong nước) được Nhà nước cho thuê 30.000 m2 đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất trong khu công nghiệp. Do làm ăn thua lỗ, nay Công ty chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và bán toàn bộ dây chuyển sản xuất cho Công ty TNHH B là tổ chức kinh tế trong nước. Hỏi:
 2. Hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty cổ phần A có phải là hành vi kinh doanh bất động sản không? Tại sao?

Ngành ban đầu ko phải KDBĐS, việc chuyển nhượng cũng ko phải HV kinh doanh do đó ko thuộc đối tượng điều chỉnh của luật KDBDS

 1. Trường hợp Công ty A muốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì phải đáp ứng các điều kiện nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply