kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Cách tính tiền lương làm thêm trong Luật Lao động

 

Bài tập I.

Chị An làm việc cho Cty TNHH X theo chế độ hợp đồng lao động từ ngày 01/02/2005, địa điểm làm việc là tại Quận I Tp. HCM.

1.1. Ngày 05/03/2011, Giám đốc công ty ra quyết định điều chuyển chị An sang làm việc tại chi nhánh của công ty tại Tỉnh Bình Dương từ ngày 01/04/2011 với công việc và mức lương như cũ, phương tiện đi lại là xe đưa đón của cty. Chị An không đồng ý với quyết định điều chuyển của công ty và đã thông báo với giám đốc công ty nhưng giám đốc công ty không thay đổi quyết định.

 1. Ngày 01/4/2011, chị không đi làm ở Bình Dương mà vẫn đến cty tại TP. HCM nhưng không được sắp xếp công việc. Sau hai ngày đến công ty nhưng không được làm việc, chị gửi đơn cho Giám đốc cty khiếu nại về Quyết định điều chuyển và ở nhà. Một tuần sau cty gửi giấy mời chị đến cty họp để xem xét việc xử lý kỷ luật đối với hành vi tự ý nghỉ việc của chị. Sau khi tiến hành các thủ tục xử lý kỷ luật, Giám đốc cty ra quyết định sa thải đối với chị An. Hỏi Việc xử lý kỷ luật của Cty đối với chị An có đúng pháp luật không?
 2. Ngày 01/04/2011, chị bắt đầu đi làm ở Bình Dương. Sau hai tháng, chị bỏ việc ở Bình Dương và yêu cầu Cty phải sắp xếp công việc tại TP.HCM cho như như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Công ty không đồng ý nên chị nghỉ việc ở nhà. Một tuần sau cty gửi giấy mời chị đến cty họp để xem xét việc xử lý kỷ luật đối với hành vi tự ý nghỉ việc của chị. Sau khi tiến hành các thủ tục xử lý kỷ luật, Giám đốc cty ra quyết định sa thải đối với chị An. Hỏi Việc xử lý kỷ luật của Cty đối với chị An có đúng pháp luật không?

1.2 Ngày 02/5/2009, chị An làm đơn xin nghỉ việc. Hãy cho biết hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

 1. Giám đốc cty đồng ý cho chị nghỉ từ ngày 01/06/2009.
 2. Giám đốc cty không đồng ý nhưng chị vẫn nghỉ việc từ ngày 01/07/2009.

1.3 Tháng 6/2010 Chị An sinh con, sau khi nghỉ thai sản 4 tháng, chị tiếp tục đi làm. Do con nhỏ nên chị hay đi trễ về sớm và trong tháng 2/2011 chị A bị lập biên bản ba lần về việc không hoàn thành công việc được giao theo hợp đồng.

 1. Ngày 2/5/2011, Công ty ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với chị An sau khi đã thống nhất ý kiến với BCHCĐCS và báo trước cho chị 2 tháng. Hỏi quyết định chấm dứt HĐLĐ của công ty có đúng pháp luật không? Hãy giải quyết hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này.
 2. Ngày 01/3/2011, Công ty thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với chị An. Hỏi việc chấm dứt HĐLĐ như vậy có đúng pháp luật không? Hãy giải quyết hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này.

 

1.4 Ngày 01/07/2010, Công ty ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với chị An sau khi đã báo trước cho chị hai tháng theo Điều x trong hợp đồng lao động giữa hai bên: “mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho bên kia ít nhất hai tháng”. Chị An không đồng ý.

 1. Chị An có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức nào giải quyết tranh chấp này?
 2. Quyết định chấm dứt HĐLĐ của công ty có đúng pháp luật không? Hãy giải quyết hậu quả pháp lý của quyết định chấm dứt HĐLĐ này?

 

Cho biết:

 • Trong suốt quá trình làm việc hai bên chỉ giao kết một hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng từ ngày 01/02/2005 đến 31/01/2006.
 • Diễn biến tiền lương theo hợp đồng lao động của chị An như sau: từ 01/02/2005 đến 31/01/2008 là 3.000.000 đ/tháng; từ 01/02/2008 đến 31/1/2010 là 3.600.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/2/2010 đến khi chấm dứt hợp đồng là 4.300.000 đ/tháng
 • Chị An tham gia BHTN từ ngày 01/01/2009.
 • Các tình huống trong bài độc lập với nhau.

 

 

Bài tập II

Ông Thanh làm việc cho công ty X theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2007. Sau khi hợp đồng hết hạn, hai bên không giao kết hợp đồng lao động mới, ông Thanh vẫn làm việc theo hợp đồng cũ là Trưởng phòng kinh doanh, địa điểm làm việc tại Quận I TP. Hồ Chí Minh.

 1. Đầu năm 2010, Công ty có mở thêm một chi nhánh tại Bình Dương và muốn chuyển ông Thanh đến làm Giám đốc Chi nhánh. Bạn hãy tư vấn cho công ty các thủ tục để chuyển ông Thanh sang làm Giám đốc chi nhánh tại Bình Dương đúng pháp luật.
 2. Đầu năm 2010, ông Thanh muốn nghỉ việc để mở công ty tư nhân do chính ông làm giám đốc. Anh (chị) hãy tư vấn để ông Thanh có thể chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.
 3. Khi làm giám đốc công ty tư nhân của chính ông thì ông có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với tư cách người lao động không? Nếu không, anh (chị) hãy tư vấn để sau này về già ông có thể hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức cao nhất. Biết rằng lúc này ông được 45 tuổi và đã đóng BHXH được 18 năm.

 

Bài tập III.

Anh Bình làm việc cho doanh nghiệp X theo chế độ HĐLĐ từ ngày 01/03/2008. Doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công hàng may mặc để xuất khẩu. Tổng số lao động của doanh nghiệp là 4.514 người. Cuối năm 2010, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp bị mất đơn đặt hàng ở nhiều thị trường dẫn đến phải cho khoảng 1.000 công nhân ngừng việc từ tháng 11/2010 đến tháng 02/2011. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thị trường nhưng tình hình vẫn không khả quan. Công ty quyết định giảm thải lao động

 1. Bạn hãy tư vấn để Cty cho những người lao động dôi dư này thôi việc đúng pháp luật.
 2. Giả sử anh Bình cũng bị chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này. Hãy tính các chế độ mà anh được hưởng khi chấm dứt hợp đồng, biết rằng:
 • Tiền lương theo HĐLĐ từ ngày 01/3/2008 đến 01/3/2010 là 5.000.000 đồng/tháng; từ ngày 01/3/2010 đến khi chấm dứt HĐLĐ là 5.500.000 đồng/tháng
 • A tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009
 • Doanh nghiệp cho A và những người lao động dôi dư thôi việc từ ngày 01/3/2011.

 


 

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply