kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi lịch sử nhà nước và pháp luật

Đề thi Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam K29 – Đại Học Luật Hà Nội:
sinh viên được mang theo tài liệu (<—thông báo vào giờ chót, lúc chuẩn bị đọc đề >.<)

câu 1- Phân tích bộ máy nhà nước thời Lê thánh tông để chứng minh bộ máy nhà nước thời Lê được xây dựng trên cơ sở các cuộc cải cách của vua Lê

câu 2- Phân biệt chế định thừa kế trong bộ luật hồng đức và bộ luật gia long.Từ đó rút ra những điểm đặc sắc và tiến bộ về chế định thừa kế trong bộ luật hồng đức

câu 3- Văn A-Thị B là vợ chồng, có 2 con chung là Văn C và Văn D. Thị B chết trước, văn A kết hôn với Thị E. Văn A và Thị E nhận Văn H làm con nuôi. Văn A,Thị E chưa có con chung thì Văn A chết.
Chia di sản của A theo Luật Hồng Đức, biết:
Tài sản riêng của Văn A là 1,5 sào
Tài sản chung AB là 6 sào
Tài sản chung AE là 3 sào

 

ĐỀ THI MÔN : LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Lớp 5C – Lần 1)
Thời gian làm bài : 90 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1 (3 điểm)
Hãy làm sáng tỏ nhận định : “pháp luật hình sự thời Lê thế kỷ 15 thật sự là cái mẫu mực để trị nước, cái khuôn phép để buộc dân”.

Câu 2 (3 điểm)
Nêu và phân tích những đặc điểm của pháp luật Lý-Trần-Hồ (1010-1407)

Câu 3 (4 điểm)
So sánh tổ chức BMNN ở TW thời Lý (1010-1225) với nhà Trần (1226-1400). Qua đó lý giải tại sao thời Trần tồn tại chế độ chính trị “Lưỡng đầu” (Vua và Thái Thượng Hoàng).

ĐỀ THI MÔN : LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
(Lớp 5C – Lần 2)
Thời gian làm bài : 90 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1 (2 điểm)
Nguyên nhân nào đã dẫn đến sự cải cách và nội dung cải cách chính quyền địa phương từ năm 1831 đến 1884?

Câu 2 (4 điểm)
So sánh bộ máy nhà Lê qua 2 giai đọan : (1428-1460) và giai đọan (1460-1527). Làm rõ bước phát triển về tổ chức nhà nước thời kỳ từ năm 1460-1497.

Câu 3 (4 điểm)
Hãy làm sáng tỏ nhận định sau: Pháp luật thời Lê thế kỉ XV đã thể hiện tính dân tộc sâu sắc.

ĐỀ 01:

Lớp QT31 (Chính quy)
Thời gian 90p
SV được sử dụng tài liệu

Câu 1: (2 điểm)

Hãy chỉ ra những biểu hiện của nguyên tắc Tản quyền trong tổ chức chính quyền địa phương thời Lê (1428 – 1527) và thời Nguyễn (1802 – 1884)

Câu 2: (4 điểm)

Những quy định nào của PL Hôn nhân gia đình thời Lê thế kỉ XV phản ánh bản chất chế độ hôn nhân phụ hệ nho giáo, nhưng đồng thời cũng thể hiện địa vị của người phụ nữ trong XH phong kiến VN?

Câu 3: (4điểm)

Hãy làm sáng tỏ nhận định: PL giai đoạn 1428 – 1527 mặc dù đã đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân, tuy nhiên vẫn thể hiện tính giai cấp rõ nét

———————————————————————- ————-
ĐỀ 02

Lớp TM31B (Chính qui)
Thời gian: 90p
SV được dùng tài liệu

Câu 1: Các biện pháp được đặt ra trong cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông đều nhằm tăng cường quyền lực tuyệt đối cho nhà Vua. Anh chị hãy cho biết đó là những biện pháp nào va 2hcứng minh thông qua tổ chức BMNN ở TW của nhà Lê giai đoạn 1460 đến 1527 (4đ)

Câu 2: PL nhà Lê thế kỉ XV rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền sở hữu đối với đất đai. Anh chị hãy lí giải vì sao và chứng minh thông qua các quy định của PL trong bộ Quốc triều hình luật (3đ)

Câu 3: PL dân sự về Hợp đồng của nhà Lê thế kỉ XV thể hiện sự quan tâm của nhà làm luật đối với đời sống người dân. Anh chị hãy phân tích nhận địng trên (3đ)

 

ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ NN&PL VIỆT NAM
KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Thời gian : 100 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1:
Anh (chị) hãy phân tích quá trình hoàn thiện của bộ máy nhà nước Việt Nam thời kỳ từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI.

Câu 2:
Tại sao nói hệ thống pháp luật Việt Nam thời kỳ Lê sơ (1428 – 1527) chỉ chú trọng đến luật hình sự mà ít chú trọng đến luật dân sự?

Lớp Q10 K2- lần 1
Thời gian: 90phút – được sử dụng tài liệu.

Câu 1 (3đ)
Nêu và phân tích vai trò của các yếu tố dẫn đến sự hình thành NN đầu tiên trong lịch sử VN?

Câu 2 (3đ)
Làm sáng tỏ nguyên tắc “tập quyền” được thể hiện trong tổ chức BMNN TW thời Lê (1460-1497)?

Câu 3 (4đ)
Trình bày quan điểm của anh chị về nhận định sau : pháp luật HS,HNGĐ thế kỷ XV ,bảo vệ trật tự trong quan hệ Vua-Tôi, Cha-Con, Chồng -Vợ.

Gợi ý:
Quân xử thần tử
Thần bất tử bất trung
Phụ xử tử vong
Tử bất vong bất hiếu
Phu xử thê “đai”
Thê bất “đai” phu “đai”… Hehehe

ĐỀ THI MÔN : LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Thời gian làm bài : 75 phút
Được sử dụng tài liệu

Câu 1 (5 đ)
Hãy làm sáng tỏ nhận định: PL hôn nhân gia đình thế kỷ XV vừa là công cụ bảo vệ, duy trì chế độ hôn nhân phụ hệ, gia trưởng vừa đồng thời bảo vệ những lợi ích chính đáng của người phụ nữ.

Câu 2 (5 đ)
So sánh tổ chức chính quyền địa phương thời Lê (1460-1497) với thời Nguyễn (1831-1884). Qua đó hãy chỉ ra bước phát triển về tổ chức nhà nước ở địa phương từ thế kỷ XV đến XIX.

Đề thi: Lịch sử NN&PL Việt Nam
thời gian làm bài 75 phút
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi

Câu 1:
Trình bày những đặc điểm cơ bản của pháp luật thời Lê thế kỷ XV. Phân tích 1 đặc điểm mà anh (chị) tâm đắc nhất

Câu 2:
Theo anh (chị) cần kế thừa giá trị pháp lý truyền thống nào trong việc tổ chức chính quyền của Nhà nước phong kiến VN thế kỷ XV và thế kỷ XIX

 

Lớp QT31
Thời gian 90p
SV được sử dụng tài liệu

Câu 1: (2 điểm)

Hãy chỉ ra những biểu hiện của nguyên tắc Tản quyền trong tổ chức chính quyền địa phương thời Lê (1428 – 1527) và thời Nguyễn (1802 – 1884)

Câu 2: (4 điểm)

Những quy định nào của PL Hôn nhân gia đình thời Lê thế kỉ XV phản ánh bản chất chế độ hôn nhân phụ hệ nho giáo, nhưng đồng thời cũng thể hiện địa vị của người phụ nữ trong XH phong kiến VN?

Câu 3: (4điểm)

Hãy làm sáng tỏ nhận định: PL giai đoạn 1428 – 1527 mặc dù đã đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân, tuy nhiên vẫn thể hiện tính giai cấp rõ nét.

Lớp TM31B
Thời gian: 90p
SV được dùng tài liệu

Câu 1: Các biện pháp được đặt ra trong cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông đều nhằm tăng cường quyền lực tuyệt đối cho nhà Vua. Anh chị hãy cho biết đó là những biện pháp nào va 2hcứng minh thông qua tổ chức BMNN ở TW của nhà Lê giai đoạn 1460 đến 1527 (4đ)

Câu 2: PL nhà Lê thế kỉ XV rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền sở hữu đối với đất đai. Anh chị hãy lí giải vì sao và chứng minh thông qua các quy định của PL trong bộ Quốc triều hình luật (3đ)

Câu 3: PL dân sự về Hợp đồng của nhà Lê thế kỉ XV thể hiện sự quan tâm của nhà làm luật đối với đời sống người dân. Anh chị hãy phân tích nhận địng trên (3đ)

GV ra đề: Dương Hồng Thị Phi Phi
Tổ trưởng bộ môn: Ths PHạm Thị Ngọc Huyên

Lớp HC31A
Thời gian: 90 phút

Câu 1: Trình bày tổ chức, thẩm quyền của các cơ quan văn hóa, giáo dục thời Lê thế kỉ XV (1460- 1497). (3,5 điểm).

Câu 2: Phân tích chế định kết hôn của pháp luật thời Lê thế kỉ XV. ( 3,5 điểm).

Câu 3: Hãy chỉ ra những điểm đặc sắc của chế định thừa kế của pháp luật nhà Lê thế kỉ XV. (3 điểm).

Lớp QT31B
Thời gian: 90 phút

Câu 1: Có quan điểm cho rằng: “việc vua Gia Long(1802 – 1820) thành lập ra cấp thành ở 2 miền Nam và Bắc nhằm giúp chính quyền trung ương thực hiện chức năng đối ngoại của nhà nước một cách hiệu quả hơn và thực tế đã đem lại những thành công nhất định”.

Hãy phân tích hoàn cảnh lịch sử ra đời, cơ cấu tổ chức, và vị trí, vai trò của chính quyền cấp thành để làm rõ nhận định trên. (4 điểm)

Câu 2:

A. Các vị vua triều đại Lê sơ (thế kỉ XV) đã có nhiều nỗ lực chống lại khuynh hướng bần cùng hóa xã hội một cách triệt để nên rất quan tâm, bảo vệ người nghèo khổ; đồng thời nghiêm cấm những hành vi mang tính bóc lột khi tham gia vào các quan hệ dân sự. Bằng các quy định của pháp luật dân sự thời nhà Lê( thế kỉ XV), hãy chứng minh nhận định trên(4 điểm).

B. Hãy so sánh 2 loại hợp đồng điển mại và hợp đồng đoạn mại. ý nghĩa của việc phân lọai này. (2 điểm).

ĐỀ thi của trường ĐH Luật HN

1, Hệ thống ngũ hình trong bộ QTHL thời hậu Lê vừa kế thừa thời Lý- Trần lại vừa tiếp thu, chọn lọc và sáng tạo ở PL Trung hoa

2, Phân tích địa vị quyền lực của nhà vua trong PLPKVN.

————

HC – HS – DS – ĐH Luật HN

câu 1 : chứng minh pháp luật phong kiến Việt Nam đã xác lập, bảo vệ chế độ hôn nhân không tự do nhưng cũng bảo vệ quyền lợi ngươpì phụ nữ trong chừng mực nhất định (xlỗi vì tớ nhớ ko nguyên văn, đề dài quá nhưng đại í là như vậy).

Câu 2 : chứng minh tổ chức bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh tông đã được tổ chức, hoàn thiện trên cơ sở những biện pháp cái cách của ông.

Click để xem thêm các đề thi luật tại kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply