kienthuc2share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Luật Thuế

Đề thi môn : Luật Thuế (lần 1 – Q5B)

Thời gian 75 phút – được sử dụng tài liệu

 

I/ Lý thuyết :

1- Nhận định đúng sai : 4 điểm

 1. Đối tượng chịu thuế & người chịu thuế là giống nhau

Sai, ĐTCT là HH, DV còn NCT là người đi nộp thuế

 1. Mục tiêu cơ bản của thuế TTĐB là điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng

Sai, mục tiêu cơ bản là điều tiết thu nhập và định hướng tiêu dùng

GT trang 155

 1. Mọi tc,cá nhân có hành vi chuyển quyền sd đất đều là đối tượng nộp thuế TNDN

Sai, ĐTNT TNDN không có cá nhân, ngoài ra phải thỏa điều kiền tiến hành sx kinh doanh và có thu nhập hợp pháp

 1. Hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% khi XK

Sai, HH thuộc diện chịu thuế TTĐB mà không thuộc ĐT được hưởng mức thuế 0% khi xuất khẩu thì không được áp dụng mức thuế 0%

CSPL: Điều 5 GTGT, Điều 6NĐ 123/2008

 

2- Nêu & phân tích những nvụ cơ bản của đối tượng nộp thuế theo quy định của pl hiện hành (2 điểm)

Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế (GT/413)

 

II/ Bài tập :

1- CTy bảo hiểm nhân thọ AIA cung cấp dv bảo hiểm nhân tho. CTy này có phải nộp thuế GTGT & TNDN cho hđ này ko? vì sao?

Chỉ phải nộp thuế TNDN, không nộp GTGT

CSPL:Đ2, 3i-8 TNDN; 7-5 GTGT

2- DNTN Mai HOa kd dv karaoke đồng thời bán kèm rượu bia, thuốc lá để phục vụ khách, DN này có nvụ nộp thuế gì cho hđ kd dv karaoke & bán những mặt hàng trên, tại sao? (4 điểm)

+Thuế TNDN:

DNTN có các hoạt động sản xuất, kinh doanh dv karaoke có phát sinh thu nhập chịu thuế nên là người nộp thuế (bị điều chỉnh bởi PL thuế)

CSPL: đ2

Dịch vụ: karaoke => chịu thuế TNDN

CSPL: đ3

+Thuế TTDB:

-Rươu, bia, thuốc lá:

 • Nếu DN nhập khẩu hoặc tự mình sản xuất rượu, bia, thuốc lá để bán cho khách hàng thì phải chịu thuế TTĐB
 • Nếu DN mua Rươu, bia, thuốc lá ở trong nước để phục vụ khách hàng thì không chịu thuế TTĐB

CSPL: abc1-Đ2

-Karaoke: phải chịu thuế TTĐB

CSPL: 2b-Đ2

 

Đề thi môn: Luật thuế

Thời gian: 75 phút

Sử dụng mọi tài liệu

 

Câu 1(6 đ) – Những nhận sau đúng hay sai? Tại sao?

 1. Mọi hàng hóa nhập khẩu đều phải chịu thuế nhập khẩu

Sai nếu thuộc TH miễn

CSPL: Điều 3

b)Tiền lương, tiền công của cá nhân là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân

Sai, phụ cấp, trợ cấp thì không là ĐTCT

CSPL: 2b-Điều 3

 1. Qui định hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Đúng

 1. Mọi hành vi sản xuất hàng hóa thuộc diện thịu thuế tiêu thụ đặc biệt đều phải nộp thuế TTĐB

Sai, TH sản xuất để xuất khẩu thì không chịu

CSPL: Điều 3 TTĐB và Điều 3 NĐ 26/2009

 1. Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu cộng thuế TT ĐB

Đúng

CSPL: 1b-Điều 7

 1. Mọi chi phí liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp đều được trừ vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Sai

Chỉ được trừ khi thỏa đủ 2 điều kiên tại 1a Điều 9 và không thuộc các TH tại khoản 2 Điều 9

 

Câu 2 (4 đ)

 1. a) Cty Khai Sáng thực hiện hoạt động sản xuất hàng điện tử và cung ứng cho các DN hoạt động tại VN và 1 số DN khu chế xuất. Hỏi cty sẽ phải nộp những loại thuế nào cho hoạt động kinh doanh của mình? Giải thích?

+TNDN:

Công ty thành lập theo luật DN thực hiện HĐ sản xuât hàng hóa phát sinh doanh thu nên là ĐTNT TNDN, thu nhập của KS cũng là ĐTCT

CSPL: 1a-Đ2,1a-Đ3 NĐ124/2008

+SKNK:

-Cung ứng cho các DN hoạt động tại VN: không chịu thuế

– Cung ứng cho DN khu chế xuất: chịu thuế xuất khẩu

Công ty có HH xuất khẩu thuộc ĐTCT nên là ĐTNT

CSPL:2-Đ1,1a-Đ3

Thiếu GTGT nè !

 1. b) DN chế xuất có là đối tượng nộp thuế theo qui định của Pháp luật VN không? Nếu nộp thì DN có thể sẽ phải nộp các loại thuế nào? Những loại thuế nào DN khu chế xuất không phải nộp? Giải thích vì sao phải nộp hoặc không phải nộp các loại thuế đó?

Phải nộp tất cả các loại thuế trừ thuế XKNK vì ta xét phương diện thuế XKNK là thuế của nội địa, DN KCX không phải DN nội địa

Đề thi môn: Luật thuế

Thời gian: 75 phút

Sử dụng mọi tài liệu

 

I- Lý thuyết (6 đ)

 1. Nhận định sau đúng hay sai? Vì sao?
 2. a) Mọi tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sx-kd hàng hóa dịch vụ đều là đối tượng nộp thuế GTGT

Sai, phải là tổ chức, cá nhân sx, kd, tiêu dùng HH, dv ở VN và HH, dv này không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 5

CSPL: Điều 3; điều 2 NĐ123/2008

 1. b) Tất cả hàng hóa xuất khẩu đều được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Sai, điều 8

 1. c) Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chỉ là những chủ thể chưa sử dụng đầy đủ chế độ hoà đơn chứng từ

Sai

CSPL: 1b,2-điều 8 NĐ123/2008

 1. Hãy cho biết (3 đ)
 2. a) Tại sao hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu chế xuất và hàng hóa từ khu chế xuất đưa ra nước ngoài không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu?

Bởi đặc điểm của thuế XK,NK là thuế nội địa, ranh giới để xác định là ranh giới kinh tế chứ không phải ranh giơi địa lý. Đặc điểm pháp lý của KCX được xem như 1 khu vực nước ngoài nên không bị điều chỉnh bởi thuế nội địa

 1. b) Tại sao tiền lương của chủ DN tư nhân không được trừ vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế của DN tư nhân?

Nguyên do đây là DN tư nhân nên không có sự tách biệt giữa tài sản của DN và TS của chủ SH, số tiền thu được từ HĐ của DN cũng chính là tiền lương của chủ DN tư nhân, ngoài ra theo công văn số: 11971/BTC-TCT thì chủ DN tư nhân không phải nộp thuế TNCN sau khi đã nộp thuê TNDN, mà bản chất 2 thu nhập này là 1 như đã nói ở trên, đó là lý do tại sao mà tiền lương của chủ DN tư nhân không được trừ vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế của DN tư nhân

II- Bài tập

Chủ thể trong các tình huống sau phải nộp những loại thuế nào? Tại sao?

 1. Cty cổ phần Hoàng Long nhập khẩu 10.000 lít rượu nguyên liệu có độ cồn 40 độ để sx 25.000 lít rượu nồng độ 20 độ để bán trong nước.

(1) Thuế TNDN: do kinh doanh hàng hóa có thu nhập chịu thuế

CSPL: Điều 2, 3 TNDN

-10kl: rượu trên 40 độ phải nộp thuế TTĐB và thuế NK

CSPL: Đ4 TTDB, Đ3 NĐ87/2010 (ĐTNT); Đ2 XKNK, 1b-Đ2 TTĐB (ĐTCT)

-25kl: vì rược đã bị biến đổi tính năng thành một loại hàng hóa mới thuộc loại HH TTĐB nên phải chịu thuế TTĐB

CSPL: 1b-Đ2 TTĐB

 1. Doanh nghiệp A kinh doanh vũ trường có bán vé vào cửa đồng thời bán kèm dịch vụ đồ uống (bia, rượu và nước ngọt) trong vũ trường.

(1) Thuế TNDN: do kinh doanh hàng hóa có thu nhập chịu thuế

CSPL: Điều 2, 3 TNDN

 • Thuế TTĐB:
 • Vũ trường: phải chịu thuế TTĐB

CSPL: 2a-Đ2

 • Rượu, bia: chịu thuế TTĐB nếu tự sx hoặc nhập khẩu

CSPL:  bc-1- Điều 2

 • Thuế GTGT: nếu DN bán kèm mà dùng cho tiêu dùng nội bộ thì phải chịu thuế GTGT, nếu bán cho khách hàng phục vụ cho việc tiếp tục quá trình kinh doanh thì không phải chịu thuế GTGT

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

ĐỀ THI LUẬT THUẾ

Thời gian 90 phút

Ngày thi 26/7/2009

 

1/ Hoàn thuế là gì? Phân biệt hoàn thuế với xóa nợ tiền thuế

2/ Theo Anh (Chị) doanh nghiệp nước ngoaì có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ các khoản thu phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam hay không?

3/ Các trường hợp sau đây có phải nộp thuế giá trị gia tăng hay không? Tại sao?

a/ Chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ

b/ Tất cả dịch vụ bưu chính, viễn thông

c/ Dạy học, dạy nghề

d/ Tất các các dịch vụ vận chuyển.

Đề thi môn: Luật thuế

Thời gian: 75 phút

Sử dụng mọi tài liệu

 

Câu hỏi:

 1. A là một nhân viên làm việc cho một văn phòng đại diện của Cty nước ngòai với mức lương 20 triệu đồng / tháng. A khai mình có 3 con nhỏ dưới 18 tuổi. Khi A tiến hành quyết tóan thuế thu nhập cá nhân của năm thì cơ q2uan thuế chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho A 2 người con vì cho rằng pháp luật quy định mỗi cá nhân chỉ được giảm trừ tối đa với đối tượng là con chỉ 2 người. Theo anh chị, việc cơ quan thuế tính như vậy là đúng hay sai? Giải thích? (1,5 điểm)

Sai, điều 19

 1. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu có phải là đối tượng nộp thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu không? Tại sao? (1,5 điểm)

Sai vì ĐT dc UQ,BL,NT như đại lý HQ ko là ĐTNT do đây là quan hệ HĐ ủy quyền, ko phải ủy thác do đó ko là ĐTNT

CSPL: Điều 3 NĐ87

 1. Trường hợp chủ thể kinh doanh không thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ đầy đủ thì có phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT không? Tại sao? Nếu có thì nộp theo phương pháp nào? Giải thích vì sao phải nộp theo phương pháp đó? (2 điểm)

Có vì vẫn thuộc ĐTNT (điều 4), nộp theo phương pháp tính trực tiếp (điều 11)

Vì ko xác định đc số thuế đầu vào đã nộp hoặc tax đẩu ra phát sinh (GT trang 20)

 1. Bà Hoa thuê đất để trồng cây cao su trong vòng 50 năm. Việc Bà Hoa khai thác mủ cao su và gỗ cao su để bán có phải nộp thuế tài nguyên không? Vì sao? (1 điểm)
 2. Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế khác gì với thời hiệu truy thu thuế? Tại sao? (2 điểm)
 3. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Mục đích? Nếu trong cùng một klỳ tính thuế DN có một khoản thu nhập vừa thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vừa được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế thì DN có được phép hưởng hai lần ưu đãi hay không? Vì sao? (1,5 điểm)
 4. Tiền lương hưu được chi trả từ Bảo hiểm xã hội có là thu nhập được tính giảm trừ gia cảnh không? Vì sao? (1,5 điểm)

Đây không phải là thu nhập tính giảm trừ gia cảnh, tuy nhiên tiền lương hưu được chi trả từ BH là thu nhập miễn thuế, khi tính thu nhập tính thuế sẽ được trừ đi

CSPL:K10-4,Điều 19,1-21

 Đề thi môn Thuế (3tc)

 1. I) Chọn Đúng sai, giải thích
  1) Hàng tiêu dùng nội bộ thì không tính VAT đầu ra

Sai, vẫn tính

CSPL:K2-7,2-4 NĐ123/2008
2) Hàng chịu thuế TTĐB khi xuất khẩu thì không thuộc diện áp dụng thuế TTĐB

Đúng, do thuế TTĐB là thuế nội địa, chỉ tính khi HH được sử dụng trong nước
3) Thu nhập chịu thuế khác không thuộc diện ưu đãi thuế TNDN

Sai vì điều kiên hưởng ưu đãi quy đinh tại điều 15 NĐ ko quy đinh đó phải là loại thu nhập gì nên thu nhâp khác mà thỏa điều kiên thùi vẫn được
4) Tiền lương trả cho chủ doanh nghiệp tư nhân không thuộc chi phí được trừ khi tính TNDN

Đúng, 2k-9
5) Kỳ tính thuế TNCN với cá nhân không cư trú là theo từng lần phát sinh thu nhập

Đúng, 2-7
II) Chọn đáp án đúng nhất, giải thích
1) Doanh nghiệp X mua NVL giá chưa VAT là 200 triệu (có hóa đơn VAT, thuế VAT = 20 triệu) để sản xuất hàng hóa chịu VAT. Cơ quan thuế chỉ chấp nhận cho khấu trừ 5 triệu. Chi phí NVL để tính TNDN là:
2) (1 bài thuế TNCN rất dễ)
III) Quản lý thuế XNK của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay gặp phải những vấn đề gì?
IV) (ko nhớ, nhưng rất dễ, chỉ bắt tính mỗi TNDN)

Một số câu đề khác:
– Thuế TTĐB đầu vào của hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ toàn bộ.
III)
– Nêu các nguyên tắc đánh thuế.

Dưới đây là đề thi môn Luật thuế các lớp Thương mại, Dân sự, Quốc tế 33B. Thời gian làm bài: 75 phút. Chỉ được sử dụng văn bản pháp luật.

 1. Lý thuyết (6 điểm)
 2. Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
 3. Hành vi xuất khẩu dịch vụ không là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật VN?

Sai, vẫn lầ ĐTCT với mức thuế suất 0%

Điêu 8 GTGT

Có 1 điều thắc mắc là khi học phần thuễ XKNK thì nói dv ko phải là thứ có thế XK NK dc mà @.@!

 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 chỉ là các tổ chức có quốc tịch VN?

Sai

1b-2

 1. Anh chị hãy:
 2. Phân tích các ưu điểm của nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế so với phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng?

Phương pháp khấu trừ thuế: là PP tính thuế bằng lấy đầu ra trừ đẩu vào (1b-10)

PP trực tiếp: PP tính dựa trên giá trị gia tăng và thuế suất

Ưu điểm:có lợi cho người nộp, đáp ứng yêu cầu về hành thu và quản lý nhà nước (GT/219)

 1. Phân tích các điều kiện để được tính giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cho ví dụ minh hoạ.

  II.Bài tập (4 điểm):
 2. Công ty A có chức năng nhập khẩu rượu nhãn hiệu X để bán tiêu thụ trong nước. Ngày 30/3/2011, cơ quan chức năng kiểm tra kho chứa hàng của A phát hiện có chứa 100 chai rượu giả nhãn hiệu X, không có chứng từ nhập khẩu hợp pháp. Trong quá trình điều tra, lãnh đạo công ty A khai rằng, công ty đã sản xuất 1000 chai rượu giả để bán kèm với rượu thật nhập khẩu, số lượng giả này đã bán ra thị trường là 900 chai. Toàn bộ rượu giả công ty A không đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. trên cơ sở kiến nghị của đoàn kiểm tra, ngày 30/5/2011, cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của A về hành vi trốn thuế, đồng thời truy thu thuế đối với 900 chai rượu đã bán ra thị trường. Hỏi:
 3. Công ty A phải nộp những loại thuế gì đối với hành vi nhập khẩu rượu để bán trong nước? Tại sao?
 4. Quyết định trong tình huống nhày của cơ quan thuế là đúng hay sai? Tại sao?
 5. Ông B nhận chuyển nhưởng 1000 mét vuông đất ở để xây dựng nhà với mục đích nuôi chim yến và khai thác tổ chim yến bán. Hỏi ông B phải nộp những loại thế nào cho từng hành vi phát sinh? Tại sao?

ĐỀ THI MÔN LUẬT THUẾ THAM KHẢO

05/05/2013@13h45, 176 lượt xem, viết bởi: luatk3q10

Chuyên mục: HỌC KỲ 6, Luật THUẾ

Đề 1: ĐỀ THI MÔN LUẬT THUẾ

Lớp: Thương mại, dân sự, quốc tế 34A

Thời gian: 75 phút

Chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật

 

 1. một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì phải nộp những loại thuế nào cho hoạt động kinh doanh của mình? giải thích tại sao?(1.5 điểm)

Thuế TNDN 2-Đ3

Thuế sử dụng đất

Thuế GTGT 1h-7; 3-4 NĐ

Thuế TNCN của chủ và nhân viên k2-3

 

 1. giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân là gì? Bao gồm những trường hợp nào? Những khoản thu nhập chịu thuế nào được tính giảm trừ gia cảnh? (2 điêm)

 

Đ19

 

 

 1. Tại sao hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB khi xuất khẩu không phải chịu thuế TTĐB nhưng phải chịu thuế GTGT với thuế xuất 0%? (2 điểm)

Do thuế TTĐB là thuế nội địa nên khi XK ko phải chịu thuế TTĐB nhưng tính thuế GTGT do khi XK HH ko còn ở VN thì lẽ ra không chịu thuê (GTGT áp dụng cho HH,DV sử dụng trên lãnh thổ VN) nhưng họ vân cho tính thuế GTGT mức 0% để khi đó DN được hoàn lại tiền thuế đầu vào phát sinh trong hàng hóa đó

 1. Có phải mọi hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTDB từ thị trường Việt Nam bán vào khu phi thuế quan đều không phải chịu thuế TTDB không? Tại sao? (1.5 điểm)

Sai, trừ xe dưới 24 chỗ k5-2

 

 1. Là nhà tư vấn, anh/chị hãy cho biết một doanh nghiệp sản xuất chế biến rượu và nước hoa quả để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước sẽ phải nộp những loại thuế nào cho hành vi kinh doanh của mình? Giải thích tại sao họ phải nộp các loại thuế đó? (2 điểm).

 

Thuế TNDN (tự hiểu)

 

Thuế XK đối với nước hoa quả và rượu (tự hiểu)

 

Thuế TTĐB đối vơi rượu sử dụng trong nước 1-Đ2 (lưu ý là do nó sản xuất nên phải chịu thuế TTĐB)

 

Thuế GTGT đối với rượu và nước hoa quả tiêu thụ trong nước, khi XK thì được hưởng mức thuế 0%

 

 

 

ĐỀ 2: Đề thi môn luật thuế lần 1 TM, DS, QT 33A 75 phút

chỉ đc sử dụng văn bản pháp luật

 

 

 1. Lí thuyết ( 6 đ)
 2. Nhận định đúng sai? 2đ
 3. Mọi hành vi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan trên lãnh thổ việt nam đều không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sai, k5-3 TTĐB

 1. Chỉ có tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp mới là đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Sai, khi không sử dụng vẫn phải nộp thuế

Điều 1

 1. Trả lời các câu hỏi sau : 4 đ
 2. Phân tích các điều kiện cần thiết để xác định một khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế TNDN? Cho ví dụ minh họa?

Điều 9 NĐ

 1. Tại sao một số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 5 LTGTGT khi xuất khẩu được hưởng mức thuế suất TGTGT là 0%?

Do khi XK thì HH sẽ được tiêu dùng ở nước ngoài, còn luật thuế GTGT là áp dụng đối vơi HH, DV sử dụng trong nước, tuy nhiên NN vẫn đánh thuế mức 0% để DN được hoàn lại phần giá trị tăng thêm đã bỏ ra ở đầu vào của HH, DV đó

 1. Tình huống bài tập: 4 đ
 2. Năm 2010, ông A có một số khoản thu nhập sau :

– Thu nhập từ tiền lương tại trường ĐH X mỗi tháng là 7 triệu đồng

– Cho thuê nhà trọ mỗi tháng là 4 triệu

– Tổng thu nhập từ viết bài đăng tạp chí: 15 triệu

– Thu nhập từ tiền lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Y là 20 triệu

Ông A có 1 người con là B 10 tuổi; 1 người con là C 19 tuổi thi rớt đại học ở nhà; một người vợ là D ở nhà nội trợ; cả B C D đều không có thu nhập và sức khẻ bình thường. khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với A hãy xác định :

 1. Những ai là người phụ thuộc của A? tại sao? 1 đ

Chỉ có B (1a-19)

C ko được do do phải đang theo học thì mới được giảm trừ (3c-12 ND)

D ko được do điều kiện là ko có khả năng lao động (3d-12 ND)

 1. Những khoản thu nhập nào được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cho A? tại sao? 1đ

1- Giảm trừ B

2- Giảm trừ chính A (1a-19)

3- Giảm trừ khoản đóng BHXH, Y tế, nghề… (1-21)

4- Tiền lãi (K2-4)

 1. Công ty cổ phần X được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh vào tháng 3/2011 với chức năng kinh doanh xe ô tô và điện máy. Để tiến hành hoạt động, công ty X đã nhập khẩu từ Nhật 100 máy lạnh có công suất dưới 90.000 BTU và 6 chiếc xe ô tô loại 8 chỗ ngồi và 5 chiếc xe tải. hỏi công ty X là đối tượng nộp thuế của những loại thuế nào đối với mỗi hành vi nói trên? Tại sao? 2 đ.

 

TNDN do kinh doanh (CSPL tự hiểu)

 

Thuế NK:  điều hòa, xe ô tô, xe tải (CSPL tự hiểu)

 

Thuế TTĐB: điều hòa, xe ô tô

 

GTGT: điều hòa, xe ô tô, xe tải

 

 

ĐỀ 3: Môn Luật Thuế Lớp AUF 33

I Nhận định đúng hay sai. Giải thích: (6 điểm)

 1. cá nhân nhận quà tặng từ nước ngoai gửi về không phải nộp thuế nhập khẩu

Sai, phải trong định mức mới được miễn thuễ

Điều 17; 2,5-12 NĐ

 1. hàng hóa tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT

Đúng, đây là đặc điểm của thuế GTGT (GT trang 190)

 1. Mọi thu nhập từ hoạt động kinh doanh là đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp

Sai, phải là thu nhập hợp pháp trong quá trình sx, kd và  không thuộc TH thu nhập miễn thuễ

Điều 4 + đắc điểm thuế TNDN (GT trang 277)

 1. tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được cơ quan thuế hoàn lại thuế khi số thuế giá trị giă tăng nộp là số âm

Đúng

 1. các cá nhân có thu nhập từ 4 triệu đồng/1 tháng mới là đối tượng nột thuế thu nhập cá nhân

Sai, ĐTNT là ĐT có thu nhập chiu thuế quy định tại Điều 3 luật TNC chứ không xác định mức thu nhập là bao nhiêu ***

 

Câu này không chắc lắm vì có thể nó là ĐTNT cơ mà dưới 5tr/th thì mức thuế là 0%, tuy nhiên trả lời hướng này câu này vẫn sai do đề là 4tr (Điều 22)

 1. Mọi hành vi khai thác tài nguyên trên lãnh thổ VN đều phải chịu thuế tài nguyên.

Sai, HV đó phải là HV hợp pháp tác động vào ĐTCT quy định tại điều 2 thuê TN

 1. Bài Tập (4 điểm)

Ngày 12/03/2011, CTCP Hoàng Hà tiến hành nhập khẩu 10 tấn thép để bán trong nước.

 

HỎI:

1) khi nhập khẩu thép CTCP Hoàng Hà phải thực hiện nghĩa vụ thuế gì đối với NN? Tại sao?

Thuế TNDN

Thuế NK

Thuế GTGT

2) Giả sử theo thỏa thuận với đối tác CTCP Hoàng Hà khg phải thanh toán bằng tiền mặt mà tiến hành thanh toán bằng 100 tân gạo (theo phương thức hàng đổi hàng). Vì vậy, việc nhập khẩu 100 tấn gạo của Hoàng Hà cho đối tác nước ngoài có phải nộp thuế XK hay kg? Tại sao

Có do đây là thỏa thuận giũa 2 DN, còn tính thuế thì dùng căn cứ tính thuế là SL, giá tính thuế (VND hoặc ngoại tệ) và thuế suất

CSPL: Điều 6,7 NĐ

3) Việc XK gạo của công ty CP Hoàng Hà có đem lại lợi ích gì về thuế GTGT cho CTCP Hoàng Hà hay kg? Tại sao?

4) Ông Trần Thành Hải là cổ đông đang nắm giữ 10% cổ phần của CTCP Hoàng Hà Nhân ngày Trần Thành Nhân con trai ông đủ 18 tuổi, ông Hải quyết định tặng cho Nhân 2% cổ phần của mình. Hỏi hoạt động này có phát sinh nghĩa vụ gì về thuế hay kg? Nếu có thì ai có nghĩa vụ thuế đối với NN.

Có nếu phần vốn này có giá trị từ 10tr đông trở lên

 

CSPL: 9-3,1-23 NĐ

 

Nam sẽ là người có nghĩa vụ thuế vì chỉ cần có thu nhập chịu thuế sẽ là ĐTNT

 

6.Tại sao dịch vụ không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu nhập khẩu? (1 điểm).[center]

Có 2 lý do

 • Quản lý dịch vụ rất khó, 1 số dịch vụ không thể xác định được thời điểm dịch chuyển
 • Mục đích của thuế XNK là bảo hộ nên sản xuất trong nước

 

 

ĐỀ 4: ĐỀ THI MÔN LUẬT THUẾ LẦN 1 :

THỜI GIAN 75 PHÚT, CHỈ ĐC SỬ DỤNG VBPL

 

I/ LÝ THUYẾT : 6 ĐIỂM

 

 1. Những câu nhận định sau đúng hay sai, giải thích ( 2 điểm )

a ) tổ chức cá nhân chỉ trở thành đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Sai, HV sử dụng đất NN dù chưa hợp pháp, chưa đước cấp GCN hoặc chưa được giao vẫn là ĐTNT (GT trang 340)

b ) Doanh nghiệp ko đc phép chi đối với những khoản chi phí ko đc trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo khoản 2 điều 9 luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Sai, việc chi tiền do doanh nghiệp quyết định, nhưng khi DN chi những khoản này thì họ sẽ không được tính vào chi phí được trừ mà thôi

 

2 ) Anh chị hãy ( 4 điểm ):

 1. a) So sánh sự khác nhau giữa trường hợp ko chịu thuế , trường hợp đc áp dụng mức thuế 0% và trường hợp đc miễn thuế trong thuế giá trị gia tăng ?
 2. b) phân tích nguyên tắc, điều kiện áp dụng chế độ giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân và cho ít nhất 2 ví dụ để chứng minh những bất cập của quy định này trên thực tế

 

 1. Tình huống bài tập ( 4 điểm )

 

 1. ông A và cty TNHH B là thành viên của cty TNHH 2 thành viên M với tỷ lệ góp vốn tương ứng là 40% và 60%. CUối năm tài chính 2009, cty M tiến hành chia lợi nhuận sau thuế cho thành viên. Theo đó, ông A nhận đc 400tr đồng, cty B nhận đc 600tr đồng. ANh chị hãy cho biết sự khác nhau về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của ông A và cty B đối với Nhà nước (1.5 điểm )
Ông A Cty B
Nộp thuế TNCN (k3-3,23) Nộp thuế TNDN 25% (điều 3,10)

Nộp thuế TNCN thay cho ông A (Điều 33 TNCN)

 

 

 1. Công ty TNHH Tuấn Minh thực hiện hành vi sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước. Ngày 12/3/2010. cty TNHH Tuấn Minh ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu cho cty TNHH Thanh Hằng, theo đó, Thanh Hằng sẽ nhận ủy thác xuất khẩu 1000 chai rượu (loại 1 lít ) sang thị trường EU. Tuy nhiên, do hàng hóa ko phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng , ko thể xuẩ khẩu nên Thanh Hằng đã bán toàn bộ lô hàng trên vào thị trường trong nước. Hỏi :

– Cty TNHH Tuấn Minh phải nộp những loại thuế nào cho hành vi sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước ( 1.5 điểm ).

Các CSPL về ĐTNT tự tìm

TNDN  (tự hiểu)

Thuế TTĐB do sản xuất rượu (1a điều 2)

Thuế GTGT (Điều 3)

– CHủ thể nào phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho hành vi tiêu thụ 1000 chai rượu vào thi trường trong nước do ko xuất khấu đc ? Tai sao ( 1 điểm )

Thuế XK nhưng thuế này do Thanh Hằng nộp (Điều 3NĐ) nhưng do không XK được nên tiền thuế đã nộp sẽ được hoàn lại (2-15 NĐ)

Đối với thuế TTĐB thì ĐTNT là Tuấn Minh (Điều 4)

Lưu ý k1-3 TTĐB

 

ĐỀ 5: ĐỀ THI MÔN LUẬT THUẾ (LẦN 1)

LỚP DÂN SỰ 32B – THƯƠNG MẠI 32B

Thời gian:75 phút

 

Câu 1: những nhận định sau đây đúng hay sai?tại sao? (3đ)

 1. mọi thu nhập phát sinh từ hành vi chuyển quyền sử dụng đất đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế như nhau.

Sai, chẳng hạn hành vi chuyển nhượng BĐS giữa vợ với chồng thi sẽ được miễn thuế

CSPL (5a-3, 1-4 TNCN)

B.các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, bia đều phải nộp thuế TTĐB.

Sai, rượu 20 đưới (1/1/2010->31/12/2012) hoặc bia không thuộc khoảng TG (1/1/2010->31/12/2012) thì không phải nộp thuế TTĐB

CSPL: Điều 7

 1. giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu cộng thuế GTGT.

Sai, là giá bán gia, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT (đoạn đầu Điều 6)

Câu 2: (3đ) anh chị cho biết:

A.các tổ chức,cá nhân khi nhập khẩu hàng hóa có phải nộp thuế GTGT hay không? tại sao?

Có, nếu NK hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT

CSPL: Điều 4 GTGT

 1. tại sao hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế đc hoàn và hành vi trốn thuế,gian lận thuế là giống nhau?

GT trang 489

 

Câu 3: (4đ) bài tập:

Công ty TNHH Sài Thành hoạt động trong lĩnh vực sản xuất rượu bia. Ngày 1/3/2010, công ty Sài Thành nhập khẩu 3 container men bia từ Đức để sản xuất 1 triệu thùng bia. với số lượng thành phẩm trên, Sài Thành đã bán 50% cho công ty Đất Thành để tiêu thụ trong nước; 50% còn lại xuất kah63u cho đối tác là công ty My Love ở Thái Lan. Tuy nhiên, do công ty Đất Thành k có tiền mặt thanh toán nên Đất Thành đã thỏa thuận để Sài Thành nhận chuyển giao toàn bộ 20 chiếc xe 24 chỗ thừ công ty Huyndai (Hàn Quốc) như là 1 sự thay thế nghĩa vụ chi trả của Đất Thành. ngày 5/4/2010, 20 chiếc xe 24 chỗ đã đc Huyndai giao đến cảng Sài Gòn. Khi Sài Thành đến làm thủ tục nhận xe thỉ cơ quan Hải quan yêu cầu Sài Thành phải nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, và thuế GTGT cho 20 chiếc xe nêu trên. Sài Thành cho rằng đây là lô hàng mà Sài Thành nhận thay cho số tiền mà công ty Đất Thành phải trả cho Sài Thành nên đối tượng nộp thuế phải là công ty Đất Thành. hỏi:

 1. công ty Sài Thành có nghĩa vụ thuế gì trong các hoạt động nêu trên? tại sao?
 2. lý luận mà Sài Thành đưa ra là đúng hay sai? tại sao?

a/

Cho điều kiện Sài Thành và Đất Thành đều là DN VN không thuộc DN trong khu phi thuế quan

Các CSPL về ĐTNT tự tìm

 • Men bia (lưu ý lúc này chưa tạo ra doanh thu):

Thuế NK

Thuế GTGT

CSPL: Điều 2 XNK, điều 3 GTGT

 • 500 thùng bán cho My Love

Thuế XK

CSPL: Điều 2 XNK

 • 500 Thùng bia bán cho Đất Thành (trên 20 độ, lưu ý TG 1/3/2010):

Thuế TNDN

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

CSPL: 2b-2, 7 TTĐB; điều 3 GTGT; Điều 3,8 TNDN

 • Lô hàng 20 xe

Thuế NK

Thuế TTĐB

Thuế GTGT

b/

Thuế NK: Chủ HH NK phải nộp (1a-3 NĐ)

Thuế TTĐB: tổ chức nhập khẩu HH

Thuế GTGT: tổ chức nhập khẩu HH chịu thuế GTGT

 

Từ các quy định trên có thể thấy chủ lô hàng là người phải nộp thuế, do đó nếu trường hợp Sài Thành làm các thủ tục trước khi nhập khẩu như đăng ký, kê khai… thì Sài Thành là chủ hàng, hoặc trường hợp ngược lại Đất Thành là tổ chức làm  đăng ký, kê khai… để nhập khẩu HH còn Sài thì chỉ đến làm thủ tục nhận thì Đất Thanh lại là chủ lô hàng và mới là người phải nộp thuế

Vậy lập luận của Sài Thành đúng hay sai còn tùy trường hợp

 

Ông Minh là GĐ Cty TNHH Thiên Ân nhận lương và các khoản thu nhập liên quan đến lương bình quân 15tr đồng/ tháng. Tuy nhiên ông có vay nợ của công ty Thiên Ân 1 số tiền với tổng lãi phải trả là 18 tr đồng/tháng (lãi suất thấp hơn lãi suất bình quân liên ngân hàng tại thời điểm ký kết hđồng) vì vậy ông Minh ko những ko được nhận lương mà hằng tháng phả trả 3tr tiền lãi. Bên cạnh đó ông Minh còn là cổ đông của CTCP Đất Việt. Vì muốn tăng vốn điều lệ, CTCP Đất Việt đã tiến hành trả tiền cổ tức bằng chính cổ phần của cty cho chác cổ đông. Sau đó ông Minh chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần được trả bằng cổ tức đó cho người khác. Hỏi:

 1. Trường hợp nào được coi có phát sinh thu nhập? Giá trị thu nhập được tính trong mỗi trường hợp?
 2. Trog các khoản thu nhập đó, khoản nào fải nội thuế TNCN?Thu nhập tính thuế và thuế suất áp dụng theo mỗi trường hợp?
 3. Đối với khoản tiền lương 15tr/ tháng của ông Minh, công ty Thiên Ân có được hạch toán vào các khoản được trừ ko?
 4. Có lưu ý gì đối với khoản chênh lệch 3 tr tiền lãi mà mỗi tháng ông Minh phải trả cho Cty Thiên Ân?Khoản chi này có thể tính vào các khoản chi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế của ông Minh ko?
 5. Giả sử ông Minh sử dụng 1 phần số tiền vay của Cty Thiên Ân để mua cổ phần của Cty Đất Việt, vậy khi ông Minh chuyển nhượng cổ phần này cho người khác thì nghĩa vụ thuế sẽ tính như thế nào?Có gì khác biệt trong nv thuế của ông Minh giữa việc Cphieu này chưa niêm yết và đã niêm yết hay ko?

 

 

Trả lời:

 1. Trường hợp được coi là phát sinh thu nhập (theo Điều 3 Luật Thuế TNCN):
 2. Tiền Lương và các khoản thu khác có liên quan đến tiền lương: 15 tr
 3. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Giá trị phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng
 4. Cả hai khoản thu nhập đều phải nộp thuế TNCN
 5. Thu nhập tính thuế và Thuế suất:
 6. Khoản 1: 5tr 5%

5tr (5-10) 10%

5tr (10-15) 15%

Khoản 2 : 20%

 1. Tiền lương 15 Tr trên cương vi của GĐ được cty hạch toán vào chi phí được trừ do thuộc K1 Điều 9 Luật Thuế TNDN và ko thuộc khoản 2 Điều này.
 2. Lưu ý đv khoản chênh lệch 3 tr:

Theo Điều 9 NĐ 100/2008/NĐCP : Nếu là khoản vay để SX KD lq trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu: được trừ vào chi phí khi tính thuế!

Nếu để sử dụng vào việc khác thì ko được trừ!

Thêm một bài tập nữa. Nhờ các bac giải giúp nhé! Em kô thể hiểu nổi tình huống này, nhất là câu thứ 3

Ông A là nhân viên đại sứ quán thực hiện hành vi nhập khẩu 1 chiếc xe ô to 4 chỗ . Sau đó ông A bán chiếc xe nói trên cho ông B với giá bằng 1/2 giá thị trường của một chiếc xe cùng loại tại VN. Khi ông B làm thủ tục sang tên trước bạ, cơ quan thuế buộc ông A phải nộp thuế NK, Thuế VAT, Thuế TTDB . Ông Văn phản đối!

 1. Ông A phải thực hiên nghĩa vụ THuế gì đv hành vi NK ô tô?
 2. Lập luận sau đúng hay sai?
 3. a) Ông B ko phải nộp thuế NK vì người NK là ông A
 4. b) Ông B ko phải nộp thuế VAT vì giá chỉ băg 1/2 giá 1 chiếc xe cùng loại tại VN
 5. c) Ông B ko phải nộp thuế TTDB vì ko có hành vi sx hoặc NK ô tô
 6. Ông B phải nộp những loại thuế nào? Giá tính thuế?

Đề thi môn : Luật Thuế (lần 1 – Q5B)
Thời gian 75 phút – được sử dụng tài liệu

I/ Lý thuyết :
1- Nhận định đúng sai : 4 điểm
a) Đối tượng chịu thuế & người chịu thuế là giống nhau

Trả lời: Nhận định này là sai vì đối tượng chịu thuế là đối tượng bị sắc thuế đó tác động ví dụ như hàng hóa, dịch vụ, tài sản thu nhập chịu thuế. Còn người chịu thuế là người có lợi ích chịu sự điều tiết của thuế.

 1. b) Mục tiêu cơ bản của thuế TTĐB là điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng

Trả lời: Nhận định này là sai vì mục tiêu cơ bản của thuế tiêu thụ là điều tiết thu nhập và định hướng tiêu dùng.  Vì hệ quả của việc đánh thuế suất cao giá cả hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB là:

+ Hạn chế tiêu dùng với mặt hàng xa xỉ hoặc không thiết yếu cho đời sống. Từ đó giúp người dân tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

+ Ngoài ra với giá cả như vậy chỉ những người thu nhập cao mới có khả năng tiêu dùng, thông qua điều tiết thu nhập của những người có thu nhập cao.

 1. c) Mọi tc,cá nhân có hành vi chuyển quyền sd đất đều là đối tượng nộp thuế TNDN

Trả lời: Chỉ có những đối tượng  quy định tại Điều 2 Luật thuế TNDN là đối tượng nộp thuế, bao gồm:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo PL VN

+ Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú và không có cơ sở thường trú ở VN

+ Tổ chức thành lập theo  Luật HTX

+ Đơn vị sự nghiệp thành lập theo PL VN

+ Tổ chức khác có HĐ sx kd có thu nhậ

Vì những đối tượng đó đều là các tổ chức, nên nhận định này là sai.

 1. d) Hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% khi XK

Trả lời: Hàng hóa thuộc diện thuộc chịu TTĐB và hàng hóa thuộc diện thuế GTGT có phạm vi điều chỉnh khác nhau. Ngoài ra hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB bị điều tiết khi tiêu dùng nội địa, nên không thể nói hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB được xuất khẩu được. Vì vậy nhận định này là sai.(Làm thấy hơi lủng củng xem lại rồi sửa câu cú lại giùm Vũ)

2- Nêu & phân tích những nvụ cơ bản của đối tượng nộp thuế theo quy định của pl hiện hành (2 điểm)

II/ Bài tập :
1- CTy bảo hiểm nhân thọ AIA cung cấp dv bảo hiểm nhân tho. CTy này có phải nộp thuế GTGT & TNDN cho hđ này ko?  Vì sao?

Trả lời: công ty bảo hiểm nhân thọ AIA hoạt động tại Việt Nam nên theo Điều 2 Luật doanh nghiệp thì công ty này vẫn phải chịu nộp thuế TNDN. Việc cung cấp dịch vu bảo hiểm nhân thọ không thể xác định GTGT, vì đây là loại hình hoạt động mà doanh thu tới trước nhưng chi phí phát sinh lại xảy ra sau nên theo Khoản 7 Điều 5 Luật thuế GTGT thì dịch vụ bảo hiểm nhân thọ không là đối tượng chịu thuế GTGT.

2- DNTN Mai Hoa kd dv karaoke đồng thời bán kèm rượu bia, thuốc lá để phục vụ khách, DN này có nvụ nộp thuế gì cho hđ kd dv karaoke & bán những mặt hàng trên, tại sao? (4 điểm)

 

Đề thi môn: Luật thuế
Thời gian: 75 phút
Sử dụng mọi tài liệu

Câu 1(6 đ) – Những nhận sau đúng hay sai? Tại sao?
a) Mọi hàng hóa nhập khẩu đều phải chịu thuế nhập khẩu
b)Tiền lương, tiền công của cá nhân là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân
c) Qui định hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
d) Mọi hành vi sản xuất hàng hóa thuộc diện thịu thuế tiêu thụ đặc biệt đều phải nộp thuế TTĐB
e) Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu cộng thuế TT ĐB
f) Mọi chi phí liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp đều được trừ vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Câu 2 (4 đ)
a) Cty Khai Sáng thực hiện hoạt động sản xuất hàng điện tử và cung ứng cho các DN hoạt động tại VN và 1 số DN khu chế xuất. Hỏi cty sẽ phải nộp những loại thuế nào cho hoạt động kinh doanh của mình? Giải thích?

b) DN chế xuất có là đối tượng nộp thuế theo qui định của Pháp luật VN không? Nếu nộp thì DN có thể sẽ phải nộp các loại thuế nào? Những loại thuế nào DN khu chế xuất không phải nộp? Giải thích vì sao phải nộp hoặc không phải nộp các loại thuế đó?

 

Đề thi môn: Luật thuế
Thời gian: 75 phút
Sử dụng mọi tài liệu

I- Lý thuyết (6 đ)
1. Nhận định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) Mọi tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sx-kd hàng hóa dịch vụ đều là đối tượng nộp thuế GTGT
b) Tất cả hàng hóa xuất khẩu đều được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
c) Đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chỉ là những chủ thể chưa sử dụng đầy đủ chế độ hoà đơn chứng từ

2. Hãy cho biết (3 đ)
a) Tại sao hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu chế xuất và hàng hóa từ khu chế xuất đưa ra nước ngoài không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu?
b) Tại sao tiền lương của chủ DN tư nhân không được trừ vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế của DN tư nhân?

II- Bài tập
Chủ thể trong các tình huống sau phải nộp những loại thuế nào? Tại sao?
1. Cty cổ phần Hoàng Long nhập khẩu 10.000 lít rượu nguyên liệu có độ cồn 40 độ để sx 25.000 lít rượu nồng độ 20 độ để bán trong nước.
2. Doanh nghiệp A kinh doanh vũ trường có bán vé vào cửa đồng thời bán kèm dịch vụ đồ uống (bia, rượu và nước ngọt) trong vũ trường.

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
ĐỀ THI LUẬT THUẾ
Thời gian 90 phút
Ngày thi 26/7/2009

1/ Hoàn thuế là gì? Phân biệt hoàn thuế với xóa nợ tiền thuế
2/ Theo Anh (Chị) doanh nghiệp nước ngoaì có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ các khoản thu phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam hay không?
3/ Các trường hợp sau đây có phải nộp thuế giá trị gia tăng hay không? Tại sao?
a/ Chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ
b/ Tất cả dịch vụ bưu chính, viễn thông
c/ Dạy học, dạy nghề
d/ Tất các các dịch vụ vận chuyển.

Đề thi môn: Luật thuế
Thời gian: 75 phút
Sử dụng mọi tài liệu

Câu hỏi:
1. A là một nhân viên làm việc cho một văn phòng đại diện của Cty nước ngòai với mức lương 20 triệu đồng / tháng. A khai mình có 3 con nhỏ dưới 18 tuổi. Khi A tiến hành quyết tóan thuế thu nhập cá nhân của năm thì cơ q2uan thuế chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho A 2 người con vì cho rằng pháp luật quy định mỗi cá nhân chỉ được giảm trừ tối đa với đối tượng là con chỉ 2 người. Theo anh chị, việc cơ quan thuế tính như vậy là đúng hay sai? Giải thích? (1,5 điểm)
2. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu có phải là đối tượng nộp thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu không? Tại sao? (1,5 điểm)
3. Trường hợp chủ thể kinh doanh không thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ đầy đủ thì có phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT không? Tại sao? Nếu có thì nộp theo phương pháp nào? Giải thích vì sao phải nộp theo phương pháp đó? (2 điểm)
4. Bà Hoa thuê đất để trồng cây cao su trong vòng 50 năm. Việc Bà Hoa khai thác mủ cao su và gỗ cao su để bán có phải nộp thuế tài nguyên không? Vì sao? (1 điểm)
5. Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế khác gì với thời hiệu truy thu thuế? Tại sao? (2 điểm)
6. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Mục đích? Nếu trong cùng một klỳ tính thuế DN có một khoản thu nhập vừa thuộc diew65n áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vừa được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế thì DN có được phép hưởng hai lần ưu đãi hay không? Vì sao? (1,5 điểm)
7. Tiền lương hưu được chi trả từ Bảo hiểm xã hội có là thu nhập được tính giảm trừ gia cảnh không? Vì sao? (1,5 điểm)

Đề thi môn: Luật thuế
Thời gian: 75 phút
Sử dụng mọi tài liệu

Câu hỏi:
1. A là một nhân viên làm việc cho một văn phòng đại diện của Cty nước ngòai với mức lương 20 triệu đồng / tháng. A khai mình có 3 con nhỏ dưới 18 tuổi. Khi A tiến hành quyết tóan thuế thu nhập cá nhân của năm thì cơ q2uan thuế chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho A 2 người con vì cho rằng pháp luật quy định mỗi cá nhân chỉ được giảm trừ tối đa với đối tượng là con chỉ 2 người. Theo anh chị, việc cơ quan thuế tính như vậy là đúng hay sai? Giải thích? (1,5 điểm)
2. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu có phải là đối tượng nộp thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu không? Tại sao? (1,5 điểm)
3. Trường hợp chủ thể kinh doanh không thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ đầy đủ thì có phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT không? Tại sao? Nếu có thì nộp theo phương pháp nào? Giải thích vì sao phải nộp theo phương pháp đó? (2 điểm)
4. Bà Hoa thuê đất để trồng cây cao su trong vòng 50 năm. Việc Bà Hoa khai thác mủ cao su và gỗ cao su để bán có phải nộp thuế tài nguyên không? Vì sao? (1 điểm)
5. Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế khác gì với thời hiệu truy thu thuế? Tại sao? (2 điểm)
6. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Mục đích? Nếu trong cùng một klỳ tính thuế DN có một khoản thu nhập vừa thuộc diew65n áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vừa được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế thì DN có được phép hưởng hai lần ưu đãi hay không? Vì sao? (1,5 điểm)
7. Tiền lương hưu được chi trả từ Bảo hiểm xã hội có là thu nhập được tính giảm trừ gia cảnh không? Vì sao? (1,5 điểm)

 

Giải đề TM 36B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/+ HĐ sx, lắp rắp để KD:

 • HH là xe ô tô dưới 24 chỗ, không thuộc ĐT không chịu thuế (điều 3) => chịu thuế TTĐB (1d-2 TTĐB)
 • Cty sx HH là ô tô chịu thuế TTĐB => là ĐTNT TTĐB (điều 4)

+ Bán trong nước:

 • CTCP là DN => thỏa dk chủ thể (1a-2 NĐ 124)
 • Sx lắp ráp để KD, thu nhập thu được có được từ HĐ sx, kd lắp ráp là thu nhập chịu thuế (Điều 3 NĐ 124) và không thuộc TH miễn (điều 4)
 • Phải nộp thuế TNDN
 • HH lưu thông trong nước được bán ra có phát sinh giá trị tăng thêm => thuộc ĐTCT GTGT (điều 2) và không thuộc TH đối tượng không chịu thuế (điều 5)
 • Cty sử dụng ô tô lắp ráp để kinh doanh nên chịu thuế GTGT (điều 3)
 • Phải chịu thuế GTGT

+ Bán ra KPTQ:

 • Xe được bán vào KCX nên chịu thuế XK (k2-2 XNK) và không thuộc TH miễn (điều 16) hoặc ĐT không chịu thuế (điều 3)
 • Cty XK HH trên thuộc diện chịu thuế TTĐB (Điều 4)
 • Chịu thuế XNK
 • Thuế TTĐB (k5-3)
 • Chịu thuế TTĐB
 • Chịu thuế GTGT mức thuế 0% (k1-8 GTGT)

 

1/Sai, có những chi phi không được dùng để tính thu nhập chiu thuế (chi phí không được trừ) (k2-9)

2/Sai, chỉ những HH quy định tại điều 8 GTGT

Ví dụ: dịch vụ cấp tín dụng

3/ Sai, thuế GTGT đầu vào sử dụng đồng thời cho sx, kd HH, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của HH, dv sử dụng cho sxx, kd HH chịu thuế GTGT (1b-12 GTGT)

4/ Sai, tổ chức cá nhân có HĐ KDXK mới là người nộp (điều 4 TTĐB)

5/ Đúng, TNTT = TNCT – khoản đóng BHXH => khoản đóng BHXH cũng đã nằm trong TNCT (nhớ Nguyên lý kế toán)

6/ Sai, vẫn phải kê khai, ví dụ quà tặng đem xk cho tc,cá nhân NN thì được xét miễn thuế, nhưng vẫn phải kê khai đầy đủ (k2-17 XNK)

 

 

 

Click để xem thêm tổng hợp đề thi Luật tại kienthuc4share bạn nhé

HaiChauBK

Leave a Reply