Thời gian làm bài: 120 phút
Đề số: 12-1-1  01
Câu 1 (5 điểm): Những khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?
1. Không phải mọi tranh chấp giữa các thành viên công ty, giữa thành viên công ty với công ty với nhau đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự.
2. Trong mọi trường hợp, nếu tranh chấp không liên quan đến bất động sản đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc.
3. Người đại diện của đương sự có quyền kháng cáo thay cho đương sự.
4. Đương sự đã thành niên thì tự mình tham gia tố tụng dân sự tại Tòa án.
5. Việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án dân sự quyết định.
Câu 2 (3 điểm): Bài tập
A nợ B 50 triệu đồng đến hạn không trả. B đã khởi kiện và tòa án yêu cầu B nộp tiền tạm ứng án phí 1 triệu đồng. Sau khi nộp số tiền trên, tòa án tiến hành thụ lý vụ án. Nhưng sau đó A thỏa thuận được với B sẽ trả cho B một hiện vật có giá trị tương đương nên B đã rút đơn khởi kiện.
Hỏi:
1. Tòa án quyết định như thế nào trong trường hợp này, tiền tạm ứng án phí B đã nộp sẽ giải quyết như thế nào.
2. Sau khi B rút đơn khởi kiện, A vẫn không chịu trả hiện vật nào cho B mặc dù B đã nhiều lần nhắc nhở. B lại làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Hỏi lần này Tòa án có tiến hành thụ lý hay không?
Câu 3 (2 điểm):
Phân biệt người đại diện của đương sự với người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
(Sinh viên được sử dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004)
***
Dùng cho lớp: Tín chỉ
Thời gian làm bài: 120 phút
Đề số: 13 – 1 – 01 – 1
Câu 1 (5 điểm): Những khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?
1. Tòa án chỉ thụ lý đơn khởi kiện nếu vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
2. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phần tố trong cả quá trình giải quyết vụ án dân sự.
3. Đối với thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ, các đương sự có quyền thỏa thuận với nhau bằng văn bản để lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
4. Tòa án không thụ lý giải quyết vụ án nếu đương sự không nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.
5. Trong mọi trường hợp hội thẩm nhân dân không được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong cùng vụ án đó.
Câu 2 (3 điểm): Do việc chị Nguyễn Bích N (cư trú tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai) thường xuyên nghỉ việc không lý do chính đáng nên công ty Dosen, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, trụ sở tại huyện X, tỉnh Đồng Nai, đã quyết định kỷ luật chị N bằng hình thức sa thải. Chị N làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa án nhân dân hủy quyết định trên với lý do ban lãnh đạo công ty đã không tiến hành phiên họp xét kỷ luật mà chỉ xin ý kiến các thành viên ban lãnh đạo thông qua phiếu thăm dò ý kiến, từ đó giám đốc công ty là ông Kim đã ra quyết định kỷ luật chị N.
Hãy trả lời đúng sai và giải thích:
1. Tòa án huyện X có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên.
2. Đây là loại tranh chấp cần phải qua hòa giải cơ sở thì tòa án mới giải quyết.
Câu 3 (2 điểm): Đối với tranh chấp về hợp đồng, hôn nhân và gia đình, người khởi kiện phải nộp kẻm theo đơn khởi kiện những tài liệu, chứng cứ có liên quan nào?
Ghi chú:
– Sinh viên được sử dụng bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi bổ sung 2011.
– Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

Click để xem thêm tổng hợp đề thi Luật tại kienthuc4share bạn nhé

HaiChauBK

Leave a Reply