Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home Đề chưa phân loại Tổng hợp đề thi Luật môn lịch sử văn minh thế giới...

Tổng hợp đề thi Luật môn lịch sử văn minh thế giới sưu tầm

568
0

kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Luật môn lịch sử văn minh thế giới sưu tầm

Câu 1: Cách mạng công nghệ là gì? Ảnh hưởng của những thành tựu KH-CN đến quá trình CNH-HĐH của nước ta?
Câu 2: Quá trình hình thành và đặc điểm chế độ phong kiến ở Tây Âu?
Buổi chiều:
Câu 1: Hãy trình bày sự phát triển và những thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập cổ đại?
Câu 2: Hãy phân tích những ảnh hưởng của thành tựu KHCN thế giới nửa sau thế kỷ XX đến quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay?

Câu 1: Hãy lấy dẫn chứng cụ thể để chứng minh những thành tựu của văn minh nhân loại trong thế kỷ 20 đã có ảnh hưởng đến quá trình CNH_HDH của nước ta hiện nay?

Câu 2: Nêu những thành tựu cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng?

1) Bằng hiểu biết về văn minh Ấn Độ và văn minh Hy Lạp – La Mã hãy so sánh sử thi Mahabharata và Ramayana với 2 bộ sử thi Iliat và Ôdixe.
2) “Tư tưởng chủ đạo của phong trào văn hóa phục hưng là chủ nghĩa nhân văn. Đó là hệ tư tưởng luôn coi trọng con người”. Hãy cm câu nói trên?
câu 1: anh (chị) hay phân tích thành tựu nổi bật của văn minh Trung Hoa.ý nghĩa đối với nhân loại.
câu 2: “tư tưởng chủ đạo của phong trào Văn hóa phục hưng là chủ nghĩa nhân văn.đó là hệ tư tưởng chú trọng đến con người”.Anh (chị) hãy chứng minh câu nói trên
Đề thi LSVMTG KS11 5/12/2011

Buổi sáng:
1) Văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa Việt Nam.
2) Hãy phân tích những ảnh hưởng của thành tựu KHCN thế giới nửa sau thế kỷ XX đến quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay?
Buổi chiều:
1) Phân tích tư tưởng của Khổng Tử về giáo dục và ảnh hưởng của nó đối với nền giáo dục của Việt Nam.
2) Trình bày sự hiểu biết về kinh tế tri thức. Cho ví dụ minh họa.

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

Ngày thi : Sáng ngày 12/12/2011
Thời gian : 120 phút
Hình thức : Đề mở, thí sinh được sử dụng tài liệu
Lớp : Quản lý Tài chính công – KH11

Câu 1 ( 5 điểm )

Tại sao nói Ấn Độ là một trong những nền văn minh lớn của nhân loại ?

Câu 2 ( 5 điểm )

So sánh quá trình hình thành Nhà Nước ở các quốc gia cổ đại phương Đông với các quốc gia cổ đại phương Tây. Theo anh ( chị ) mô hình Nhà nước của các quốc gia hiện nay mang những dấu ấn gì từ mô hình Nhà Nước thời kì cổ trung đại ?

đề thi lớp KH12A6
đề mở 120p
1, Anh chị hãy trình bày lịch sử hình thành và những nội dung cơ bản của học thuyết phật giáo? tác động của phật giáo với đời sống xã hội hiện nay
2, Anh chị hãy phân tích tính chất, ý nghĩa và hệ quả của phong trào văn hóa phục hưng
ĐỀ THI HẾT MÔN KH13 NĂM 2013 BUỔI SÁNG

Câu 1: Trình bày thành tựu khoa học kí thuật Trung Quốc và ý nghĩa của nó
Câu 2: Trình bày sự ra đời của đạo Tin Lành? Sự ảnh hưởng của nó tới Việt Nam

ĐỀ THI HẾT MÔN KH13 NĂM 2013 BUỔI CHIỀU

Câu 1: So sánh sự hình thành của 2 nền văn minh Phương Đông và Phương Tây, cho ví dụ minh hoạ.
Câu 2: So sánh thành tựu kiến trúc điêu khắc của người Lưỡng Hà và Ai Cập.

ĐỀ THI HẾT MÔN KS13 NĂM 25/12/2013 BUỔI SÁNG

Câu 1: Tại sao nói Ấn độ la 1 trog những văn minh lớn của nhân loại.
Câu 2: Anh chị hãy trình bày quá trình cải cách tôn giáo và sự hình thành tin lành ở Tây Âu thời Trung đại. Ảnh hưởng tin lành trong xã hội Việt Nam hiện nay

ĐỀ THI HẾT MÔN KS13 NĂM 25/12/2013 BUỔI CHIỀU

Câu 1: Anh chị hãy nêu những nét nổi bật về khoa học kĩ thuật của văn minh Trung Hoa và ảnh hưởng của nó đến nền văn minh nhân loại.
Câu 2: Phát kiến địa lí làm thay đổi lịch sử của nhân loại, vì sao?

Đề thi hết môn Lịch sử văn minh thế giới lớp KH14A5
Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích tư tưởng của Khổng Tử về giáo dục và ảnh hưởng của nó đối với nền giáo dục của Việt Nam từ xưa đến nay.
Câu 2: So sánh sự hình thành các nền văn minh cổ đại phương Đông và phương Tây. Cho ví dụ.

Click để xem thêm tổng hợp đề thi Luật tại kienthuc4share bạn nhé

HaiChauBK

Leave a Reply