kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Luật Doanh nghiệp kèm đáp án sưu tầm 

Ề THI KẾT THÚC HỌC
PHẦN
Môn: Pháp luật Kinh tế – Đề 4
Áp dụng cho hệ: Đại học & CĐ Thời gian làm bài: 90
Ngày ra đề:
16/05/20015
Câu

1 : Ông Nam là nhân viên kế toán trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,
ông
Nam có 6 tỷ VND, ông dùng 4 tỷ lập DNTN Bắc Hà, trụ sở: Tây Hồ – Hà Nội. Ông
Nam

dùng 2 tỷ còn lại góp vốn với một người bạn lập công ty TNHH An Thái, trụ
sở: Cầu

Giấy – Hà Nội.
Việc thành lập doanh nghiệp của ông Nam có hợp pháp không? Tại sao?
Câu

2 : Phần vốn góp trong Công ty TNHH An Thái của ông Nam chiếm 20% vốn
điều
lệ. Do mắc nợ ông Hải, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu 2 tỷ VND, ông Nam
đã

quyết định dùng phần vốn góp của mình trong công ty TNHH An Thái để trả nợ
cho

ông Hải.
a. Việc ông Nam sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ có hợp pháp
không?

Tại sao? (1,5 điểm)
b. Giả sử vụ việc trên là hợp pháp thì ông Hải có thể trở thành thành viên
Câu

3 : HĐTV công ty TNHH An Thái quyết định chuyển đổi Công ty TNHH An
Thái
thành công ty cổ phần, Mai là 1 thành viên của HĐTV không đồng ý với quyết
định

này.
a. Vụ tranh chấp này có thể được giải quyết bằng thủ tục trọng tài không?
Tại

sao? (1,5 điểm)
b. Nếu Mai quyết định khởi kiện tại tòa án, thì TAND nào có thẩm quyền
giải

quyết vụ việc trên? (1 điểm)
Câu

4 : Tháng 2/2008, DNTN Bắc Hà lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán
nợ

đến hạn. Tháng 3/2008 ông Nam làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với
DNTN

Bắc Hà.
a. Việc làm của ông Nam có hợp pháp không? Tại sao? (1,5 điểm)
Ghi

chú : Thí sinh được phép sử dụng tài liệu khi làm
et

Người ra đề:
Ngày duyệt đề:
Đáp án đề
Câu
Việc thành lập doanh nghiệp của ông Nam là hợp pháp. Theo khoản 2 điều 13 luật doanh
nghiệp 2005, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước
không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp (bao gồm: giám đốc, phó giám đốc, kế
toán

trưởng và hội đồng quản trị). Ông Nam chỉ là nhân viên kế toán nên không bị cấm.
Câu
a
Hợp pháp. Theo mục h khoản 1 điều 41 luật doanh nghiệp, thành viên có quyền định
đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và các

cách khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
Ông Hải là sĩ quan quân đội đã về hưu nên có thể trở thành thành viên của công ty
trong

điều kiện được hội đồng thành viên chấp thuận (khoản 6 điều 45 luật DN)
b
Câu
a
.
Không. Theo điều 1 và khoản 3 điều 2 pháp lệnh trọng tài thương mại 2003.
Tòa kinh tế – Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (khoản 1 điều 34 luật tố tụng dân
Câu
a
.
Có. Theo điều 3 luật Phá sản 2004.
TAND thành phố HN (khoản 2 điều 7 luật phá sản
e t

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn: Pháp luật Kinh tế – Đề 1
Áp dụng cho hệ: Đại học & CĐ Thời gian làm bài: 90
Người ra đề:
Ngày duyệt
Ngày ra
đề:
Công ty cổ phần Hóa chất mỏ có 62% tổng số cổ phần là thuộc sở hữu nhà
nước,
công ty này có phải là doanh nghiệp nhà nước không? Luật nào điều chỉnh việc
Tình ti ế t bổ sun g

Tùng là Trưởng phòng kinh doanh của công ty cổ phần Hóa chất mỏ nói trên.
Tùng có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tùng hay không? Nếu có, Tùng

phải lập hồ sơ đăng ký kinh doanh với những giấy tờ gì và nộp đến đâu? Cho biết,

lĩnh vực kinh doanh mà Hoàng Tùng dự định tham gia có đòi hỏi về vốn pháp định.
(2
Tình ti ế t bổ sun g

Giả sử doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tùng được thành lập. Trong quá trình
hoạt
động, do nhu cầu về vốn, doanh nghiệp này đã tiến hành sáp nhập vào doanh
nghiệp

tư nhân Quang Dũng, Việc sáp nhập này có hợp pháp không? Doanh nghiệp
Tình ti ế t bổ sun g

Giả sử trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân Hoàng
Tùng có ký hợp đồng thuê công ty TNHH xây dựng Hòa Lan xây nhà xưởng. Trong
quá

trình thực hiện hợp đồng, các bên đã phát sinh tranh chấp. Hòa Lan tiến hành
khởi

kiện Hoàng Tùng ra Tòa án nhân dân. Hỏi, Tòa án nào có thể có thẩm quyền
giải

quyết tranh chấp trên? Cho biết Hòa Lan có trụ sở tại Bắc Hà, Lào Cai; Hoàng
Tùng có

trụ sở tại Thành phố Yên Bái, Yên Bái và nơi xây dựng nhà xưởng tại Văn
Chấn, Yên
Tình ti ế t bổ sun g

Sau hai năm hoạt động, doanh nghiệp Hoàng Tùng gặp rủi ro trong kinh doanh
đến mức mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Doanh nghiệp này đã
lâm

vào tình trạng phá sản chưa? Lý giải? Nếu doanh nghiệp lâm vào tình trạng
et

thì ông Tùng có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp này
hay
Tình ti ế t bổ sun g

Giả sử việc ông Tùng nộp đơn là hợp pháp. Ngày 15/1/2007 TA ra quyết định
mở thủ tục phá sản. Ngày 6/3/07 danh sách chủ nợ được lập xong. Ngày
10/4/07
Hội

nghị chủ nợ lần thứ nhất được triệu tập. Bình luận về các sự kiện này. (1 điểm)
Giả sử

HNCN được triệu tập hợp pháp và vào ngày khai mạc, có tất cả các chủ nợ có
quyền
et

Đáp án đề 2
Công ty trên là doanh nghiệp nhà nước (theo khoản 22 điều 4 luật doanh
nghiệp 2005). Luật điều chỉnh việc thành lập và hoạt động của công ty này là
Tình

tiết

bổ
Tùng được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân (khoản 22
Có (khoản 22 điều 4 luật doanh nghiệp

2005). Hồ sơ đăng ký kinh doanh (điều
16 luật DN).
Tình

tiết

bổ
Có. Theo khoản 1 điều 153.
Doanh nghiệp hình thành sau sát nhập là doanh nghiệp
Tình

tiết

bổ
Điều 33 luật tố tụng dân sự

thẩm quyền tòa án cấp huyện.
Điều 36 luật tố tụng dân sự

Tòa án nhân dân huyện Văn
Tình

tiết

bổ
Đã lâm vào tình trạng phá sản (điều 15 luật phá sản 2004).
Nộp tại tòa kinh tế – TAND tỉnh Yên Bái (khoản 2 điều 7 luật
Tình

tiết

bổ
Điều 29 luật phá sản, trong thời hạn 7 ngày từ khi QD mở thủ tục phá sản, TA gửi thông báo
và đăng QD
phá sản trên báo.
Khoản 1 điều 51 luật phá sản, thời hạn để chủ nợ gửi giấy đòi nợ là 60 ngày kể từ ngày cuối
cùng đăng báo. Sau đó TA mới lập danh sách chủ nợ. Do đó vc lập danh sách chủ nợ 6/3/07
là ko hợp lý.
. ne t

Đề

thi:

PHÁP

LUẬT

KINH

TẾ

Dành cho hệ Đại học tại chức – Thời
gian: 90’

(Thí sinh được phép sử dụng
Câu 1:

Ông Nam là trưởng phòng kinh doanh trong một doanh nghiệp có 55% vốn thuộc sở
hữu nhà
nước. Ông Nam dự định thành lập doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh. Ông Nam có quyền
Câu 2:

Vốn của doanh nghiệp tư nhân Hà Nam do ông Nam thành lập là 5 tỷ VND, trong đó có
một ngôi
nhà trị giá 3 tỷ VND. Ông Nam có phải chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cho doanh nghiệp tư
Câu 3:

Giả sử ông Nam đã lập được doanh nghiệp tư nhân Hà Nam, có trụ sở tại Quận Ba
Đình – TP Hà
Nội. DNTN Hà Nam ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần X có trụ sở tại huyện Từ Sơn – Bắc
Ninh xây cho

mình kho chứa hàng tại Gia Lâm – TP Hà Nội. Khi thực hiện hợp đồng đã
phát
sinh tranh chấp. Tòa án

nhân dân nào có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp này? Biết
Câu 4:

Ông Nam dự định sẽ chia doanh nghiệp tư nhân Hà Nam thành hai doanh nghiệp
cùng loại để
Câu 5:

Công ty cổ phần X Đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Công ty phát
hành cổ
phần để huy động vốn kinh doanh. Mệnh giá 10.000VND/1 cp. Giá thị trường là
25.000
VND/1 cp. Hội

đồng quản trị của công ty quyết định bán 65% số cổ phần này cho các cổ
đông hiện hữu với giá 15.000

VND/1cp theo tỷ lệ 2cp được mua thêm 1cp. Quyết định này
Câu 6:

Công ty cổ phần X có ký bản thỏa ước lao động tập thể với công nhân. An là một công
nhân của
công ty sau một thời gian làm việc không được công ty trả lương. An làm đơn yêu
cầu
TAND tỉnh Bắc

Ninh giải quyết theo thủ tục phá sản đối với công ty X để đòi tiền lương
Câu 7:

Doanh nghiệp nơi ông Nam làm việc bị phá sản vào tháng 3/2006. Ông Hà là giám đốc
và là
người đại diện phần vốn góp của nhà nước trong doanh nghiệp. Tháng 4/2006 ông Hà được
cử làm

thành viên của HĐQT trong một công ty cổ phần có 51% vốn nhà nước. Ông Hà có
Hà Nội, ngày tháng năm
Người ra
Ths Đinh Tiểu
.net

Đề

thi:

PHÁP

LUẬT

KINH

TẾ

Dành cho hệ Đại học tại chức – Thời
gian: 90’
Tý, Sửu, Dần Mão cùng thành lập công ty Luật hợp danh Tới Bến với vai trò là những
thành viên
Câu 1:

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
Câu 2:

Tý tham gia thêm vào một công ty hợp danh khác nhưng không được sự nhát trí của
các thành
viên hợp danh còn lại. Hỏi rằng việc tham gia của Tý có hợp pháp không? Nếu có, Tý sẽ
Câu 3:

Thìn và Tỵ đều có mong muốn thành lập một doanh nghiệp của riêng mình. Theo anh
(chị) thì
Thìn và Tỵ có thể thành lập được những loại hình doanh nghiệp nào? Hãy chỉ ra sự khác biệt
Câu 4:

Ông Ngày 02/02/2007, công ty Tới Bến ký hợp đồng với công ty Đa Nghi bán cho công
ty Tới Bến
100 máy vi tính trị giá 24 triệu VND/1 máy; nếu bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 3% giá

trị phần

hợp đồng vi phạm. Tuy nhiên, công ty Tới Bến đã vi phạm ¾ nghĩa vụ thanh toán cho
a
.
Tranh chấp giữa hai công ty trên có thể được giải quyết ở những cơ quan nào? (1,5
điểm)
Giả sử công ty Đa Nghi kiện công ty Tới Bến. Hỏi rằng Tòa án nào có thẩm quyền giải
quyết? (1,5

điểm)
Giả sử việc vi phạm hợp đồng của công ty Tới Bến không gây thiệt hại gì cho công ty
Đa Nghi.

Liệu rằng có thể áp dụng hình thức phạt vi phạm đối với công ty Tới Bến
c
Chú ý: Sinh viên được sử dụng mọi loại tài
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm
Người ra
Bùi Hữu
.net

HỌC VIỆN NGÂN
HÀNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC
PHẦN
Áp dụng cho hệ: ĐHTC &
VBII
Người ra đề:
Thời gian làm bài: 90
phút
Ngày ra đề:
Câu

1 : Các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán có thể
được
giải quyết bằng những hình thức giải quyết tranh chấp nào? (1 điểm)
Câu

2 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử người vào Hội đồng quản trị,
Ban

kiểm soát trong công ty cổ phần cần có những điều kiện gì? (1 điểm)
Câu

3 : Minh là chủ của Công ty TNHH 1 thành viên Vạn Xuân có trụ sở tại Quận:
Tây

Hồ – Hà Nội. Tháng 2/2008, Minh quyết định chuyển nhượng 30% vốn của
công ty

cho Công ty cổ phần Nam An có trụ sở tại Quận: Đống Đa – Hà Nội.
Việc chuyển nhượng vốn của Minh có hợp pháp không? Tại sao? Hậu quả
pháp

lý của việc chuyển nhượng này? (3 điểm)
Câu

4 : Công ty TNHH Vạn Xuân vay của Ngân hàng thương mại cổ phần A trụ
sở
tại

TP: Hà Đông – Hà Tây 1,2 tỷ VND có bảo đảm tài sản 100%. Khi thực hiện hợp

Trọng tài thương mại có quyền giải quyết vụ tranh chấp này không? Tại
sao?
(1,5 điểm)

Câu

5:

Giả sử đến hạn thanh toán, Công ty TNHH Vạn Xuân đã không thanh
toán
NHTM CP A có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản
công
không? Tại sao? (1,5 điểm)
ty TNHH Vạn
et

HỌC VIỆN NGÂN
HÀNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC
PHẦN
Áp dụng cho hệ: ĐHTC &
VBII
Người ra đề:
Thời gian làm bài: 90
phút
Ngày ra đề:
Câu

1 : Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tham gia thành lập và quản lý các
loại
hình doanh nghiệp khác không? Nếu có thì là những loại doanh nghiệp nào?
(1,5

điểm)
Câu

2 : Một công ty hợp danh có thể hợp nhất với một công ty cổ phần không?
Tại

sao? (1,5 điểm)
Câu

3 : Ông Minh là nhân viên kế toán trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
Ông

Minh dự định thành lập công ty TNHH 1 thành viên Minh An kinh doanh vật
liệu xây

dựng có vốn điều lệ 6 tỷ VND, trong đó có một ngôi nhà số 8 phố X Quận
Hoàng Mai

Hà Nội trị giá 4 tỷ VND.
a. Ông Minh có quyền lập công ty TNHH Minh nN không? Tại sao? (1,5 điểm)
b. Ông Minh cso phải chuyển quyền sở hữu ngôi nhà của mình sang cho công
ty

Minh An không? Tại sao? (1,5 điểm)
Câu

4 : Công ty Minh An ký hợp đồng mua 100 tấn xi măng của công ty cổ phần
Hoa

Mai có trụ sở ở Quận Thanh Trì Hà Nội. Giả sử hợp đồng trên bị vô hiệu do
lỗi của

công ty Hoa Mai và do đó mà công ty Minh An bị thiệt hại 50 triệu VND.
a. Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng trên vô hiệu? (1 điểm)
b. Công ty cổ phần Hoa Mai có phải bồi thường thiệt hại cho công ty TNHH
Minh

An không? Tại sao? (1 điểm)
Câu

5:

Công ty TNHH Minh An có dự định tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp
thành

viên mới là công ty cổ phần X với số vốn góp là 1,2 tỷ VND.
Việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Minh An có hợp pháp không? Tại
sao?

(2 điểm)
et

giải quyết phá sản với công ty này. Việc nộp đơn của Hẹn có hợp pháp không?
Giải
thích. (1đ)
Câu

5:

Giả sử công ty TNHH Xây dựng số 5 lâm vào tình trạng phá sản. Hẹn, với

Hò có quyền ký hợp đồng nhân danh công ty TNHH Xây dựng số 5 không
khi
đã bán hết phần vốn góp của mình cho Hai? Giải thích. (1đ)
Giả sử, công ty TNHH Trí Thức vi phạm nghĩa vụ thanh toán và công ty
TNHH

Xây dựng số 5 đã áp dụng biện pháp phạt hợp đồng. Việc áp dụng
biện pháp

này có căn cứ pháp lý không? Giải thích. (1đ)
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên đã phát sinh mâu thuẫn.
Công
ty

TNHH Xây dựng số 5 tiến hành khởi kiện. Tòa án nào có thẩm quyền giải
quyết

tranh chấp giữa 2 công ty? Cho biết, công ty TNHH Xây dựng số 5 có
trụ sở tại

Thành phố Nam, Tỉnh Bắc; CÔng ty TNHH Trí Thức có trụ sở (cả trụ
Câu

1 : Công ty TNHH Xây dựng số 5 có 78% vốn thuộc sở hữu nhà nước và Hẹn

người được cử làm đại diện cho phần vốn góp của nhà nước tại công ty đồng thời

Chủ tịch HĐTV và Hò là Giám đốc. Cả Hẹn và Hò đều tham gia góp vốn vào
công ty

trên với tỷ lệ sở hữu của mỗi người lần lược là 2% và 12%. Phần vốn góp
còn lại được

sở hữu bởi các thành viên như sau: Nhất 1%; Lần 5% và Thứ 2%. Công
ty này có phải

là Doanh nghiệp nhà nước không? Giải thích. (1đ)
Câu

2 : Trong quá trình hoạt động, do thị trường xây dựng bị thu hẹp nên công
ty

trách nhiệm hữu hạn nói trên dự định sáp nhập vào một doanh nghiệp cũng
hoạt

động trong xây dựng với 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước trên cùng địa
bàn. Hai

doanh nghiệp này có thể sáp nhập với nhau được không? Nếu việc hợp
nhất là có thể

thì doanh nghiệp mới sẽ có hình thức pháp lý là gì? Giải thích. (2đ)
Câu

3 : Giả sử việc sáp nhập không diễn ra. Hò không muốn tiếp tục kinh doanh
nữa

nên có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho Hai.
a. Việc chuyển nhượng có thể diễn ra được không? Giải thích. (1,5 đ)
b. Giả sử Hai hiện đang làm chủ của DNTN Hai Lác thì Hai có thể nhận
chuyển

nhượng phần vốn góp của Hò không? Giả sử, Hò có quyền chuyển
nhượng

hợp pháp cho người không phải là thành viên của công ty. (1đ)
Câu

4 : Với tư cách là Giám đốc công ty, Hò đã ký bản hợp đồng xây dựng nhà
HỌC VIỆN NGÂN
HÀNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC
PHẦN
a
b
c
et

et

cho số nợ không có bảo đảm là 8 tỷ. Hội nghị chủ nợ có đủ điều kiện tiến
hành
không? Cho biết danh sách chủ nợ được lập gồm có 7 chủ nợ và tổng số nợ không

bảo đảm là 10 tỷ. (1,5đ)
Câu

3 : Công ty Thất Bát lâm vào tình trạng phá sản và Thất đã theo quy định tại điều
lệ công ty, tiến hành nộp đơn đề nghị giải quyết phá ản. Tòa án đã thụ lý và
ra
quyết

định mở thủ tục giải quyết phá sản đối với Thât Bát. Tại Hội nghị chủ nợ lần
thứ nhất,

chỉ có sự tham dự của Bát (đại diện theo pháp luật của Thất Bát) và 5 chủ
nợ đại diện
Hợp đồng trên có hiệu lực với các bên ký kết không? Cho biết, người ký
hợp
đồng là Bát và Học đều là đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp
nêu

trên và Học là vợ của Thất. (1,5đ)
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Thất bát vi phạm nghĩa vụ thanh
toán.

Học Mãi yêu cầu Thất Bát thanh toán và nộp phạt hợp đồng. Yêu cầu
của Học

Mãi có căn cứ pháp lý không? Giải thích. (1,5đ)
Tranh chấp giữa hai bên không thể tự giải quyết. Học Mãi làm đơn
khởi
kiện

Thất Bát ra tòa án. Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nêu
trên?

Cho biết Thất Bát có trụ sở tại Phủ Lý, Hà Nam và Học Mãi tại Thanh
Trì, Hà

Nội. Việc giao hàng được thực hiện tại kho của Học Mãi tại huyện Duy
Câu

2 : Công ty CP Thất Bát và DNTN Học Mãi có ký một hợp đồng, theo đó Học
Mãi
Số cổ phần của công ty Thất Bất chưa bán được sẽ được giải quyết thế nào
sau khi có giấy CNĐKKD? (1,5đ)
Ngày 15/10/2009 Thất đã bán 20,000 CP của mình cho Bát và bán tiếp 15,000

CP
cho Thu (người này là cổ đông của công ty từ 1/6/2009) Việc chuyển

nhượng này có
hợp pháp không? Tại sao? (1,5đ)
Sau khi toàn bộ vốn điều lệ của công ty đã được góp đủ (vào tháng 10/2009).
ĐHĐCĐ công ty đã họp bất thường và quyết định chuyển 10% số CP hiện có
thành CP ưu đãi biểu quyết (các cổ đông đại diện cho 100% VĐL đã nhất trí).

Toàn
bộ số CP ưu đãi biểu quyết đều được nắm giữ bởi các cổ đông sáng lập.
Hãy bình luận về quyết định này của ĐHĐCĐ công ty Thất Bát. (1đ)
Câu

1 : Công ty CP Thất Bát được cấp giấy CNĐKKD vào tháng 3/2008 với số vốn
điều
lệ là 10 tỷ VND, được chia thành 1 triệu CP với mệnh giá 10000 VND/CP.
Tại
thời

điểm này, công ty có các cổ đông như sau: Thất sở hữu 80,000 CP; Bát sở hữu
50,000

CP; Kinh sở hữu 40,000 CP và Doanh sở hữu 70,000 CP. Cả bốn người này
HỌC VIỆN NGÂN
HÀNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC
PHẦN
a
b
c
a
b
c
et

Đề

thi:

PHÁP

LUẬT

KINH

TẾ

Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng – Thời
gian: 90’

Đề số 5
I
Lý thuyết: ( 5 điểm: mỗi câu 1
1
.
2
Sáp nhập doanh nghiệp là gì? Đối tượng áp dụng?
Điều kiện thông qua Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ?
Công ty hợp danh có những loại thành viên nào? Công ty hợp danh có phải là
pháp nhân

không?
Tranh chấp trong kinh doanh về bảo hiểm thuộc thẩm quyền của Tòa án
cấp
nào?

Trách nhiệm tài sản trong quan hệ hợp đồng là gì? Căn cứ áp dụng
phạt vi phạm hợp

đồng?
4
.
I
Bài tập tình huống: (5 điểm : mỗi câu 1 điểm)
Một nhóm cổ đông sở hữu 12% cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần X. Công

ty X có trụ

sở chính tại Quận I – TPHCM.
1
Họ có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị của công ty X không?
Tình huống bổ sung: Công ty cổ phần X kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng
đường

biển. Công ty có chi nhánh số 01 tại Quận Lê Chân – TP Hải Phòng. Chi
nhánh này ký hợp

đồng vận chuyển hàng cho DNTN Đạt và khi thực hiện đã
phát sinh tranh chấp.
Tòa án nào có thầm quyền giải quyết tranh chấp? Biết DNTN Đạt là người khởi
kiện.

Tình huống bổ sung: Công ty TNHH Y là cổ đông sở hữu 5% cổ phiếu phổ
thông của công

ty cổ phần X. Khi vay vốn của Ngân hàng họ đã dùng toàn bộ số
cổ phiếu đó để cầm cố.

Cổ phiếu có thể dùng để cầm cố không? Tại sao?
Tình huống bổ sung: Công ty cổ phần DX phát hành cổ phiếu mới. Hạnh là
công chức

làm việc ở Bộ Văn hóa muốn mua một số cổ phiếu.
Hạn có quyền được mua cổ phiếu không?
Tình huống bổ sung: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần X đã quyết định
chia công ty

X thành 2 công ty mới cùng loại là A và B.
2
3
4
5
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm
Người ra
Ths Đinh Tiểu
.net

Đề

thi:

PHÁP

LUẬT

KINH

TẾ

Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng – Thời
gian: 90’

Đề số 4
I
Lý thuyết: ( 5 điểm: mỗi câu 1
1
Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
theo Luật
doanh nghiệp 2005?
Những tranh chấp về đầu tư, tài chính, ngân hàng thuộc thẩm quyền của
Tòa án cấp

nào?
Tách doanh nghiệp là gì? Đối tượng áp dụng?
Thương lượng là gì? Ưu và hạn chế của hình thức giải quyết tranh chấp
trong kinh

doanh này?
Cầm cố tài sản là gì? Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho nhiều
2
3
.
5
I
Bài tập tình huống: (5 điểm : mỗi câu 1 điểm)
Công ty cổ phần Hải Hà có trụ sở ở Quận Tây Hồ – Hà Nội. Nam là cổ đông

sử hữu cổ

phần ưu đãi cổ tức của công ty.
1
Nam có quyền dự họp và biểu quyết trong ĐHĐ cổ đông của Công ty không?
Tình huống bổ sung: Công ty cổ phần Hải Hà do ông Hải làm Giám đốc, ông Hà
làm Chủ

tịch HĐQT.
Ai là đại diện hợp pháp của công ty?
Tình huống bổ sung: Công ty ký hợp đồng thuê DNTN Bảo An có trụ sở tại Mỹ
Đức – Hà

Tây vận chuyển hàng bằng đường thủy nội địa. Khi thực hiện hợp
đồng đã phát sinh

tranh chấp.
Tòa án nào có quyền giải quyết tranh chấp ngày? Biết công ty cổ phần Hải Hà
là người

khởi kiện.
Tình huống bổ sung: Do công ty không trả được lương cho công nhân và nhận
thấy Công

ty đã lâm vào tình trạng phá sản, nên công nhân của công ty đã
thông qua ông Minh là

đại diện công đoàn của Công ty nộp đơn yêu cầu mở
thủ tục phá sản đối với công ty.
Việc ông Minh nộp đơn có hợp pháp không? Tại sao?
Tình huống bổ sung: Hội nghị chủ nợ có sự tham gia của: A, C, Đ, đại diện
hợp
pháp của

công ty cổ phần Hải Hà và ông Minh. Biết tổng nợ của Công ty cổ
phần Hải Hà là: 3,6 tỷ

VND. Trong đó nợ A: 0,8 tỷ, B: 1,1 tỷ, C: 0,5 tỷ và cả ba là
2
3
4
5
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm
Người ra
Ths Đinh Tiểu
.net

HỌC VIỆN NGÂN
HÀNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC
PHẦN
Áp dụng cho hệ: Đại học & CĐ Thời gian làm bài: 90
Người ra đề:
Ngày duyệt
Ngày ra đề:
24/09/2009
Câu 1 : Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức theo hình thức pháp lý nào? (1 điểm )
Câu

2 : Công ty A có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty B.
Công ty A có được coi là công ty mẹ của Công ty B đó không? (1 điểm)
Câu

3 :
Ông Long là thành viên của Công ty TNHH Mai Hồng, phần vốn góp của ông Long
chiếm 20% vốn Điều lệ của công ty. Tháng 2/2008 Ông Long chết, khi chết có để lại di chúc
chuyển phần vốn đó cho cháu nội là Hạnh.
a. Hạnh có thể trở thành thành viên của Công ty TNHH Mai Hồng không? Tại
sao? (1.5 điểm)
b. Giả sử Hạnh được là thành viên của công ty nhưng lại không muốn trở thành
thành viên của công ty, thì phần vốn đó sẽ được xử lý như thế nào? (1 điểm)
Câu

4 :
Công ty TNHH Hoa Mai trụ sở Quận: Hoàng Mai – Hà Nội có 02 thành viên là A và
B. Tháng 3/2008, A đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình cho B.
Việc chuyển nhượng vốn của A có hợp pháp không? Tại sao? (1 điểm)
Việc chuyển nhượng vốn này có ảnh hưởng gì đến hình thức pháp lý của công ty
không? Nếu có thì phải xử lý như thế nào? (1.5 điểm)
Câu

5 :
Công ty cổ phần Quốc Văn trụ sở Huyện Ba Vì – Hà Nội kinh doanh vật liệu xây
dựng. Công ty ký hợp đồng bán cho DNTN An Bình trụ sở Quận: Đống Đa – Hà Nội 10 tấn
xi măng. Công ty cổ phần Quốc Văn đã giao hàng không đúng hạn theo hợp đồng.
Doanh nghiệp tư nhân An Bình có quyền yêu cầu Công ty cổ phần Quốc Văn nộp
phạt hợp đồng không? Tại sao? (1.5 điểm)
Câu

6 : (1.5 điểm)
Giả sử hợp đồng trên xảy ra tranh chấp, Tòa án nhân dân nào có quyền giải
quyết vụ việc này? Tại sao? Biết DNTN An Bình là bên khởi kiện.
Ghi chú : Thí sinh được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.
t

Thành viên của HĐTV của công ty TNHH hai thành viên trở lên là các chủ sở hữu khác nhau của
công ty; còn các thành viên HĐTV công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức là đại diện cho cùng một chủ sở
hữu, nói như vậy đúng hay sai? Hãy giải thích (2đ)
ông An có 6 tỷ VND trong đó có ngôi nhà số 7 phố B tây hồ – hà nội trị giá 3 tỷ VND, Ông dúng 4 tỷ lập
DNTN Hạ Long trong đó có ngôi nhà số 7 phố B để làm trụ sở doanh nghiệp. Sau đó ông An muốn dùng 2 tỷ
còn lại để lập một doanh nghiệp khác và chỉ muốn lập doanh nghiệp của riêng mình
Ông an có quyền thành lập doanh nghiệp khác của riêng mình không? Và đó loại hình doanh nghiệp nào?
hãy giải thích. (2đ)
DNTN HẠ Long vay của NH TMCP X trụ sở quận Ba Đình – HN 2 tỷ VND có tài sản thế chấp là ngôi nhà trụ sở
của doanh nghiệp trị giá 3 tỷ. Khi thực hiện hợp đồng đã phát sinh tranh chấp
TAND nào có quyền giải quyết vụ tranh chấp trên biết DNTN Hạ Long là người khởi kiện?(1,5đ) Giả sử đến
hạn thanh toán DNTN hạ Long ko thanh toán được khoản nợ này khi NH TMCP X yêu cầu. NH TMCP X cần
phải làm thủ tục gì để thu hồi được khoản nợ trên?(1,5Đ)
Do đã 5 tháng không trả lương cho công nhân và nhận thấy DNTN hạ Long đã mất khả năng thanh toán nợ
đến hạn, nên các công nhân của DN dự định nộp đơn yêu cầu phá sản DNTN HẠ Long. Các công nhân có
quyền nộp đơn yêu cầu phá sản ko? Nếu có thì thực hiện như thế nào? TAND nào có quyền giải quyết yêu
cầu mở thủ tục phá sản DNTN Hạ Long?(3đ)
Câu: Công ty TNHH 2 thành viên có 2 thành viên góp vốn, hoạt động được 2 năm. Nay có 1 nhà đầu tư nước ngoài muốn
tham gia góp vốn vào để tăng quy mô hoạt động của công ty, vậy công ty có nên chuyển sang loại hình là công ty cổ phần
hay CT TNHH được hay không? nếu có thành viên góp vốn mới gia nhập vaò công ty thì việc phân chia tỷ lệ vốn góp và
định giá thương hiệu của công ty hoạt động được 2 năm qua giải quyết như thế nào?
Giải:
Ở tình huống này chúng ta có thể dựa vào những căn cứ pháp luật sau:
+ Luật đầu tư 2005, Điều 21, Khoản 2:
“Điều 21. Các hình thức đầu tư trực tiếp
2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài“.
+ Luật doanh nghiệp 2005, Điều 77, Khoản 1, Điểm b:
“ Điều 77. Công ty cổ phần:
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa “
Nhu vậy, công ty TNHH được quyền chuyển sang loại hình Công ty cổ phần, do số thành viên lớn hơn 1 nên không được
chuyển sang mô hình Công ty TNHH 1 TV, việc nên hay không là do chiến lược kinh doanh của công ty. Công ty cổ phần là
loại hình Doanh nghiệp mở, duy động vốn linh hoạt, nhưng công ty TNHH cũng có những ưu thế nhất định của nó. Trong
trường hợp này, công ty tăng vốn theo bằng cách tiếp nhận them thành viên mới, việc phân chia tỷ lệ góp vốn và định giá
thương hiệu công ty được quy định trong điều lệ công ty, do các thành viên tự thỏa thuận, hoặc có thể thông qua các tổ chức
định giá trên thị trường.
Câu: Tình huống góp vốn thành lập Công ty TNHH: Tuấn, Thành, Hưng, Hoàng quyết định thành lập cty TNHH với vốn
điều lệ 2 tỷ đồng, và được cấp giấy CNĐKKD vào tháng 7/2006. Trong bản cam kết góp vốn: – Tuấn góp 200 triệu bằng tiền
mặt; – Thành góp vốn bằng ngôi nhà của mình và được các thành viên thỏa thuận định giá là 1 tỷ, mặc dù hiện tại có giá
khoảng 500 triệu (vì theo quy hoạch đến cuối 2006 sẽ có 1 con đường lớn mở trước nhà; – Hưng góp 400 triệu bằng tiền
mặt, nhưng lúc đầu chỉ góp 300 triệu, phần còn lại sẽ góp khi nào cty cần – Hoàng góp bằng Giấy xác nhận nợ của Cty Trần
Anh với số nợ 500 triệu, với thời hạn là ngày 31/12/2006, được các thành viên định giá là 400 triệu. Đến 31/12/2006, cty
Trần Anh chỉ trả được 300 triệu, phần còn lại không đòi được. Mặc dù cuối năm 2006, con đường đã làm xong, nhưng do
thị trường BĐS đóng băng nên giá ngôi nhà của Thành không có gì biến động Cuối 2006, cty chưa lần nào yêu cầu Hưng
góp phần vốn còn thiếu. Tháng 3 năm 2007, cty lãi ròng 400 triệu đồng. Hội đồng thành viên họp để chia lợi nhuận, các
thành viên không thống nhất được với nhau, họ cho rằng việc chia phải tính theo số vốn thực tế đã góp, nên xảy ra tranh chấp
giữa các thành viên. Với tư cách là thẩm phán giải quyết vụ việc này, bạn hãy cho biết:
a) Việc góp vốn bằng giấy xác nhận nợ có hợp pháp hay không?
b) Việc định giá tài sản cao hơn thực tế tại thời điểm góp vốn có hợp pháp không? Những vấn đề đặt ra khi không đòi được
nợ là gì?
c) Trong trường hợp mới góp 1 phần vốn theo cam kết, thì có được chia lợi nhuận theo phần vốn cam kết góp hay không?
a) Việc góp vốn bằng giấy xác nhận nợ có hợp pháp hay không?
Trả lời:
2
Theo khoản 4 điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 thì: “4. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu
hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị
quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty
do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.”
 Vì vậy nếu điều lệ công ty có quy định và các thành viên trong công ty đều thỏa thuận chấp nhận việc góp vốn bằng giấy
nhận nợ tại thời điểm góp vốn thì hợp pháp.
b) Việc định giá tài sản cao hơn thực tế tại thời điểm góp vốn có hợp pháp không? Những vấn đề đặt ra khi không đòi được
nợ là gì?
Trả lời:
Theo điều 30 luật doanh nghiệp 2005 quy định về định giá tài sản góp vốn:
“1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông
sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.
2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc
nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ
đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh
lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ
chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn
phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời
điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới
chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định
và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.”
 Vì vậy việc định giá ngôi nhà cao hơn thực tế tại thời điểm góp vốn là hợp pháp và các thành viên liên đới chịu trách
nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực
tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá (chênh lệnh 500 triệu).
Hoàng góp bằng Giấy xác nhận nợ của Cty Trần Anh với số nợ 500 triệu, với thời hạn là ngày 31/12/2006, được các thành
viên định giá là 400 triệu. Đến 31/12/2006, cty Trần Anh chỉ trả được 300 triệu, phần còn lại không đòi được. Do các thành
viên chấp nhận định giá tài sản góp vốn và cam kết góp vốn của Hoàng là 400 triệu nên khi công ty Trần Anh vì lý do nào
đó ( Phá sản) không đòi được nợ thì phần chênh lệch chưa góp đủ được coi là khoản nợ của Hoàng với công ty. Do vậy
Hoàng phải góp thêm 100 triệu, nếu không góp thì các thành viên còn lại sẽ thực hiện theo khoản 3 Điều 39 và có thể đăng
ký giảm vốn điều lệ theo Điều 60 Luật Doanh nghiêp 2005 và khi đó Hoàng sẽ không còn là thành viên của công ty.
c) Trong trường hợp mới góp 1 phần vốn theo cam kết, thì có được chia lợi nhuận theo phần vốn cam kết góp hay
không?
Trả lời:

Việc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh sẽ được quy định cụ thể theo nội dung điều lệ công ty
(Khoản 12 Điều 22). Nếu điều lệ không quy định rõ thì việc phân chia lợi nhuận (sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác) sẽ
được thực hiện theo tỷ lệ số vốn góp của thành viên công ty theo điểm d Khoản 1 Điều 41 Luật Doanh Nghiệp 2005 “ d)
Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính
khác
theo quy định của pháp luật;”. Ở đây, do luật và nghị định hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể số vốn góp là số vốn
thực góp hay số vốn cam kết góp nên các thành viên của công ty thường ghi nhận số vốn góp là số vốn cam kết góp của
3
mình nhằm mục đích tăng vốn điều lệ nên nghị định 102 đã ra đời và bắt buộc số vốn góp ở đây phải là số vốn thực góp
nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc biểu quyết cũng như phân chia lợi nhuận giữa các thành viên.
Câu 4: A, B, C, D cùng góp vốn thành lập công ty TNHH X, vốn điều lệ 5 tỷ đồng. A góp 800 triệu đông, B góp vốn bằng
giấy nợ của CTCP TM (một đối tác tiềm năng của công ty X mà B có quan hệ chặt chẽ) với số tiền là 1,2 tỷ đồng; C góp
vốn
bằng ngôi nhà của mình được các thành viên thỏa thuận định giá 1,5 tỷ đồng, do tin chắc con đường trước nhà đó sẽ được
mỏ rộng theo mặt bằng giá hiện tại nhà đó chỉ khoảng 700 triệu đồng); D góp vốn bằng 1,5 tỷ đồng bằng tiền mặt, nhưng
lúc đầu chỉ góp 500 triệu, só còn lại sẽ góp khi công ty yêu cầu. Trong bản điều lệ, họ thỏa thuận B làm giám đốc, D làm
chủ
tịch HĐTV. Sau 1 năm hoạt động, công ty có lãi ròng 800 triệu. Tuy nhiên các thành viên không thống nhất thể thức phân
chia. B cho rằng do D chưa góp đủ vốn nên tỷ lệ lợi nhuận phải chia trên số vốn thực góp là 500 triệu. D không đồng ý và
phản bác rằng phần vốn góp của B bằng giấy nhận nợ trong công ty là không hợp pháp; phần góp vốn của C cao hơn giá trị
thực tế, nên C chỉ được chia lãi trên số vốn thực góp là 700 triệu. Vụ tranh chấp được khởi kiện tại tòa. Tòa án xử lý như thế
nào? Được biết cty TM đã thanh toán được 50% số nợ và hiện tại đang làm thủ tục phá sản và không thể đòi được 50% còn
lại. Ai chịu trách nhiệm về số nợ 50% đó?
Giải:
Về vần đề: “B cho rằng do D chưa góp đủ vốn nên tỷ lệ lợi nhuận phải chia trên số vốn thực góp là 500 triệu”: Nghị định
102/2010/NĐ-CP, Điều 8, khoản 3 quy định về thực hiện góp vốn và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc góp vốn vào
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau: “Trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có
số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định
khác”.
Như vậy, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì D sẽ được chia lợi tức tương ứng với số vố thực góp là 500 triệu.
Về vấn đề: B góp vốn bằng giấy nhận nợ: theo Luật Doanh Nghiệp 2005, Điều 4, khoản 4 giải thích về việc góp vốn và tài
sản góp vốn như sau: “Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công
ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu
trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công
ty”. Trong tình huống này, bạn không đề cập đến nội dung chi tiết trong Bản điều lệ của công ty nên việc B góp vốn bằng
giấy nhận nợ là hợp pháp nếu được sự đồng ý của các thành viên còn lại và được ghi vào Bản điều lệ của công ty.
Về vấn đề: “phần góp vốn của C cao hơn giá trị thực tế , nên C chỉ được chia lãi trên số vốn thực góp là 700 triệu”: căn nhà
của C đã được các thành viên thống nhất định giá là 1,5 tỷ nên số vốn thực góp của C trong công ty là 1,5 tỷ, nên khi chia
lợi nhuận C được chia lợi nhuận tương ứng với số vốn thực góp của mình là 1,5 tỷ.
Về vấn đề: “Ai chịu trách nhiệm về số nợ 50% còn lại mà công ty CPTM không thể hoàn trả”: các thành viên trong công ty
TNHH X sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm về khoản nợ trên.
(Theo Luật Doanh nghiệp 2005 (điều 38 và 41) thì các thành viên trong công ty TNHH sẽđược chia lợi nhuận và chịu trách
nhiệm với các khoản nợ theo tỉ lệ vốn cam kết góp vàocông ty.Trong tình huống trên B góp bằng giấy nhận nợ, theo điều 4,
luật DN 2005, hình thứcgóp vốn của B có thể coi là góp vốn bằng một “tài sản khác”, ngoài ra các thành viênkhác đều
không
phản đối ngay từ đầu. Vậy hình thức góp vốn của B là hợp pháp.C góp vốn bằng 1,5 tỷ theo giá trị tương lai của căn nhà, về
lý thuyết C chỉ được góp bằng đúng giá trị ngôi nhà là 700 triệu, nhưng do các thành viên công ty đều nhất trí địnhgiá căn
nhà cao hơn thực tế 800 triệu nên tất cả sẽ chịu trách nhiệm liên đới với số chênhlệch đó. Nói cách khác số vốn góp của C
vẫn là 1,5 tỷ.D cam kết góp 1.5 tỷ, nhưng lúc đầu mới góp 500 triệu và cam kết góp số còn lại khicông ty có yêu cầu. Tuy
nhiên trong tình huống nêu ra không có chỗ nào cho thấy công tyyêu cầu D góp nốt chỗ 1 tỷ còn lại mà D từ chối cả. Vì vậy
việc góp vốn của D cũng hoàntoàn hợp lệ và số vốn góp của D được tính là 1.5 tỷ.Kết luận: nếu đem vụ việc này ra tranh
tụng tại tòa án thì B,C,D sẽ được chia lợi nhuậntheo tỉ lệ vốn cam kết góp là 1.2 : 1.5 : 1.5Hoàn toàn lập luận tương tự, 3
thành viên công ty cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới vớisố nợ chưa trả theo tỷ lệ vốn cam kết góp của mình, nhưng không
quá tổng số vốn góp)
4
Câu 5: Công ty TNHH M, vốn điều lệ 1 tỷ đồng; trong đó A góp 350 triệu đồng, B góp 200 triệu đồng, C, D, E mỗi người
góp 150 triệu đồng. Được biết A hiện đang là kế toán trưởng của công ty xăng dầu tỉnh K( DN vốn 100% vốn nhà nước),
các thành viên còn lại la cán bộ hưu trí. A được cử làm giám đốc công ty trong nhiệm kỳ đầu là 3 năm. Trong thời gian giữ
chức giám đốc, A lập doanh nghiệp và đã được cấp GCN/DKKD. Các thành viên còn lại của công ty yêu cầu A thôi giữ
chức giám đốc công ty TNHH nhưng A không đồng ý vì cho rằng mình là người góp vốn nhiều nhất trong công ty nên
đương nhiên phải làm giám đốc. Hãy giải quyết vụ ciệc trên theo quy định của luật DN 2005
Giải:
Xin phép được trích dẫn một ý trong tình huống bạn nêu : “ A hiện đang là kế toán trưởng của công ty xăng dầu tỉnh K ( DN
100 % vốn nhà nước ), các thành viên còn lại là cán bộ hưu trí”.
Như vậy A không thể làm giám đốc cty TNHH M vì theo điều 15 NĐ 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật DN 2005 có
qui định như sau:
Trích “Điều 15. Hướng dẫn bổ sung về Giám đốc (Tổng giám đốc) và thành viên Hội đồng quản trị
1. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có các tiêu chuẩn
và điều kiện sau đây:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại
khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp ” , theo đó khoản 2 điều 13 LDN 2005 có qui định:
Trích “Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh
nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội
nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử
làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.”
***Theo điều 13 khoản 2 điểm d thì A là Kế toán trưởng tức là người đang quản lý nghiệp vụ kế toán trong DN 100% VSH
NN như vậy A thuộc trường hợp bị cấm thành lập Cty TNHH M dù A có là người góp vốn nhiều nhất trong Cty TNHH M.
Câu 6: Hải, Hồng, Công cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Vinh Quang với số vốn điều lệ là
2 tỷ đồng. Hải là nhân viên của một công ty TNHH khác, Hồng là chủ của một doanh nghiệp tư nhân còn Công là Trưởng
phòng Tư vấn xây dựng của một doanh nghiệp nhà nước chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở tại Tp. HCM.
Trong thỏa thuận góp vốn, Hải góp 500 triệu, Hồng góp 1 tỷ, Công góp 500 triệu. Trong Điều lệ công ty quy định Hồng là
5
Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV. Sau khi hoạt động được 1 năm, 3 thành viên ký hợp đồng với Dương, trong đó thỏa thuận
kết nạp Dương làm thành viên của công ty. Tài sản góp vốn của Dương là chiếc xe ô tô được các bên định giá là 300 triệu
đồng. Do có khó khăn trong việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chiếc ô tô sang cho công ty nên các thành viên thỏa thuận
rằng khi nào thuận lợi sẽ chuyển quyền sở hữu và làm thủ tục đăng ký theo quy định. Công ty đã chi 100 triệu sửa chữa,
nâng cấp xe ô tô. Mọi giấy tờ, biên nhận đều mang tên Công ty TNHH Vinh Quang. Chiếc xe ô tô cũng được sơn tên và
logo
của Công ty TNHH Vinh Quang. Sau một thời gian hoạt động, công ty kinh doanh thua lỗ và đã xảy ra những mâu thuẫn
nhất định. Dương, trong một lần đi giao dịch liền giữ lại 100 triệu đồng tiền của công ty và tuyên bố đây là lợi nhuận đáng
được hưởng của mình, sau đó đơn phương rút khỏi công ty và lấy lại luôn chiếc ô tô. Hồng, với tư cách là đại diện theo pháp
luật của công ty nộp đơn ra tòa kiện đòi Dương chiếc xe ô tô là tài sản của công ty và 100 triệu đồng mà Dương đã lấy. Tòa
kinh tế TAND Tp. Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ việc trên. Câu hỏi: 1. Hải, Hồng, Công cùng nhau thành lập Công ty TNHH
Vinh Quang là hợp pháp hay không hợp pháp? Vì sao? 2. Dương có được xem là thành viên chính thức của công ty không?
Vì sao? Thủ tục gia nhập và góp vốn trong công ty TNHH? 3. Theo bạntòa án sẽ giải quyết yêu cầu của công ty như thế nào?
Giải:
1. Hải, Hồng, Công cùng nhau thành lập Công ty TNHH Vinh Quang là hợp pháp hay không hợp pháp? Vì sao?
Khoản 2, Điều 13, Luật doanh nghiệp 2005:
“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh
nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội
nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử
làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản”.
Điều 12, Nghị định 102/2010/NĐ-CP :
“Điều 12. Quyền thành lập doanh nghiệp
1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt
nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy
định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt
Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làm thành
viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân
chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ
phần.
6
3. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư
gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp
Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam
thực hiện theo quy định sau đây:
a) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành
lập hoặc tham gia thành lập thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế
theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng
thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
b) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có không quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước
ngoài thành lập, tham gia thành lập thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc
đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước “.
Như vậy, Công không được quyền tham gia thành lập, quản lý, góp vốn vào công ty nói trên. Do vậy việc thành lập công ty
là không hợp pháp.
2. Dương có được xem là thành viên chính thức của công ty không? Vì sao? Thủ tục gia nhập và góp vốn trong công
ty
TNHH?
Điều 29, Luật doanh nghiệp 2005:
“Điều 29. Chuyển quyền sở hữu tài sản
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài
sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài
sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước sbạ;
b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp
vốn có xác nhận bằng biên bản.
Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh
nhân
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại
tài
sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của
công
ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo uỷ quyền của người góp vốn và người đại diện theo
pháp
luật của công ty;
c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi
là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.
2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển
quyền sở hữu cho doanh nghiệp”.
Điều 18, Nghị định 102/2010/NĐ-CP:
“ Điều 18. Thực hiện góp vốn và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên trở lên.
7
1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết trong Danh sách thành viên. Nếu việc góp vốn được thực
hiện nhiều hơn một lần, thời hạn góp vốn lần cuối của mỗi thành viên không vượt quá 36 tháng, kể từ ngày công ty
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên và
mỗi lần góp vốn thành viên được cấp một giấy xác nhận số vốn đã góp của lần góp vốn đó.
2. Trong thời hạn 15 ngày sau mỗi đợt góp vốn theo cam kết, người đại diện theo pháp luật của công ty phải báo cáo
kết quả tiến độ góp vốn đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trường hợp người đại diện theo pháp luật không thông báo kết quả tiến độ góp vốn theo quy định, Chủ tịch Hội đồng
thành viên hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc thành viên sở hữu phần vốn góp lớn nhất tại công ty có quyền nhân
danh công ty thực hiện báo cáo kết quả tiến độ góp vốn.
3. Trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng
với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
4. Sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp vốn đã cam kết góp, thành viên chưa góp vốn vào
công ty theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp
vốn đó cho người khác; số vốn chưa góp được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.
5. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đủ được xử lý theo thứ tự ưu tiên như
sau:
a) Các thành viên còn lại nhận góp một phần hoặc toàn bộ số vốn chưa góp theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty;
b) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;
c) Huy động thêm người khác góp đủ số vốn chưa góp.
6. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn 90 ngày theo quy định tại khoản 5 Điều này, người đại diện
theo pháp luật của công ty phải báo cáo kết quả tiến độ góp vốn và đăng ký thay đổi thành viên của công ty. Hồ sơ đăng
ký thay đổi thành viên trong trường hợp này bao gồm:
a) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi thành viên;
b) Thông báo kết quả tiến độ góp vốn hoặc bản sao, có xác nhận của công ty, giấy chứng nhận phần góp vốn của các
thành
viên;
c) Danh sách thành viên.
7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản này, cơ quan đăng ký kinh doanh phải
thực hiện đăng ký và cấp Đăng ký thay đổi thành viên cho công ty.
Trường hợp có thành viên hoặc đại diện ủy quyền của thành viên không ký tên trong Danh sách thành viên quy định
tại điểm c khoản 6 Điều này, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo danh sách nói trên đến thành viên có liên quan
và yêu cầu họ xác nhận bằng văn bản về số vốn đã góp của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thông báo.
Thông báo phải được gửi theo cách đảm bảo thành viên có liên quan nhận được thông báo đó. Quá thời hạn trên mà
không nhận được xác nhận bằng văn bản của thành viên có liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi
thành viên theo yêu cầu của công ty. Trường hợp thành viên không ký Danh sách thành viên có xác nhận bằng văn
bản phản đối số vốn góp được ghi trong danh sách thành viên, cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp đăng ký thay
đổi thành viên.
8. Trường hợp số vốn thực góp được thực hiện theo khoản 5 Điều này vẫn thấp hơn so với tổng số vốn cam kết góp, cơ
quan
đăng ký kinh doanh đăng ký số vốn đã góp là vốn điều lệ của công ty khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên
của
công ty theo quy định tại khoản 6 Điều này; các thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết phải liên đới chịu trách
nhiệm
8
tương đương với số vốn chưa góp về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty phát sinh trước khi đăng ký
thay đổi thành viên theo khoản 6 Điều này.
9. Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền kiểm tra kết quả tiến độ góp vốn theo yêu cầu của một hoặc một số thành
viên sở hữu phần vốn góp ít nhất 25% vốn điều lệ của công ty. Kết quả kiểm tra tiến độ góp vốn của cơ quan đăng ký
kinh doanh được sử dụng để xác định số phiếu biểu quyết và phân chia lợi nhuận theo quy định tại khoản 3 Điều này
và lập các hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên theo quy định tại khoản 6 Điều này “.
Như vậy, Dương phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản vào công ty, thời hạn chậm nhất là 36 tháng. Do tình huống
không nêu rõ thời điểm mà Dương và công ty xảy ra tranh chấp là trong thời hạn đó hay không, nếu đã quá thời hạn nói trên
mà Dương chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản vào công ty thì Dương không là thành viên chính thức của công ty
theo Khoản 4, Điều 18, Nghị định 102.
Vấn đề thủ tục gia nhập và góp vốn trong công ty TNHH bạn có thể tham khảo Điều 29, Luật doanh nghiệp và Điều 18, nghị
định 102 đã được trích dẫn ở trên.
3. Theo bạn tòa án sẽ giải quyết yêu cầu của công ty như thế nào?
Vì chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản vào công ty nên chiếc ô tô không phải tài sản của công ty, công ty chỉ được
nhận lại 100tr là chi phí sửa, nâng cấp xe do đã có biên lai đầy đủ. Chiếc ô tô nếu đã qua thời hạn 36 tháng thì vẫn thuộc về
Dương, Dương không có quyền gì đối với lợi nhuận của công ty.
Câu 7: An, Bình, Chương, Dung cùng nhau thành lập công ty TNHH Phương Đông kinh doanh thủy sản với vốn điều lệ 1 tỷ
đồng. Trong đó, An góp 200 triệu tiền mặt, Bình góp một ô tô được các bên định giá là 200 triệu, Chương góp vốn là kho
bãi
kinh doanh được các bên định giá là 500 triệu, Dung góp 100 triệu tiền mặt. Theo Điều lệ, Chương làm Chủ tịch HĐTV,
Bình làm Giám đốc, An làm Phó giám đốc. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Sau 1 năm hoạt động,
giữa Bình và Chương xảy ra mâu thuẫn. Với tư cách là Chủ tịch HĐTV và là người có nhiều vốn nhất, Chương ra quyết
định
cách chức giám đốc của Bình và bổ nhiệm An làm giám đốc thay thế. Không đồng ý với quyết định trên, Bình vẫn tiếp tục
giữ lại con dấu. Sau đó, với danh nghĩa của công ty Phương Đông, lại là người đại diện theo pháp luật của công ty, Bình ký
1 hợp đồng vay 700 triệu với công ty Trường Xuân (tổng gái trị tài sản của công ty Phương Đông theo sổ sách kế toán tại
thời điểm này là 1,3 tỷ) và khi công ty Trường Xuân chuyển số tiền trên cho công ty Phương Đông, Bình lập tức chuyển số
tiền vào tài khoản của mình. Chương nộp đơn kiện Bình ra tòa yêu cầu Bình hoàn trả lại số tiền 700 triệu và bồi thường các
thiệt hại đã gây ra cho công ty. Công ty Trường Xuân kiện công ty Phương Đông ra tòa yêu cầu công ty Phương Đông hoàn
trả 700 triệu và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tòa Kinh tế TAND Tp. Hồ Chí Minh thụ lý hồ sơ. Câu hỏi: 1.
Việc Chương cách chức Bình và bổ nhiệm An làm giám đốc thay thế là đúng hay sai? Vì sao? 2. Hợp đồng do Bình ký với
Công ty Trường Xuân có hay không có hiệu lực? vì sao? 3. Ai là người phải thanh toán nợ và bồi thường thiệt hại trong
trường hợp trên?
Giải:
1. Việc Chương cách chức Bình và bổ nhiệm An làm giám đốc thay thế là đúng hay sai? Vì sao?
Khoản 1, Điều 52, Luật doanh nghiệp 2005:
“ 1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý
kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua
bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
9
b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng
giám
đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty “
Như vậy, việc miễn nhiệm, cách chức giám đốc phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiên họp Hội đồng thành
viên. Ở đây chủ tịch công ty đã tự quyết định cắt chức giám đốc Bình là trái pháp luật ( nếu điều lệ cty không có quy định
khác ).
2. Hợp đồng do Bình ký với Công ty Trường Xuân có hay không có hiệu lực? vì sao?
Do Bình vẫn còn là người đại diện của cty TNHH Phương Đông nên hợp đồng ký kết với cty Trường Xuân vẫn có hiệu lực.
3. Ai là người phải thanh toán nợ và bồi thường thiệt hại trong trường hợp trên?
Điều 93, Bộ luật dân sự 2005:
“Điều 93. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân
1. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực
hiện nhân danh pháp nhân.
2. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; không chịu trách nhiệm thay cho thành viên của pháp
nhân đối với nghĩa vụ dân sự do thành viên xác lập, thực hiện không nhân danh pháp nhân.
3. Thành viên của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do pháp nhân
xác lập, thực hiện “.
Do vậy, công ty TNHH Phương Đông là người thanh toán nợ và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng vì lúc này Bình
nhân danh cty Phương Đông ký kết hợp đồng. sau đó cty Phương Đông và Bình sẽ giải quyết với nhau, Bình sẽ trả số tiền
bồi thường cho cty Phương Đông theo Ðiều 93, BLDS 2005
Câu 8: Vương, Hùng, Thu góp vốn thành lập công ty TNHH Lửa Việt chuyên sản xuất, kinh doanh gas, khí đốt với vốn điều
lệ 5 tỷ đồng. Trong đó, Vương góp 1 tỷ tiền mặt, Hùng góp 3 tỷ gồm mặt bằng, nhà xưởng được các bên định giá 2 tỷ và 1
tỷ
tiền mặt, Thu góp 1 tỷ tiền mặt. Theo Điều lệ, Vương là Giám đốc, Hùng là Chủ tịch HĐTV và cũng là người đại diện theo
pháp luật của công ty. Sau khi được cấp GCNĐKKD, do Hùng không có đủ vốn góp bằng tiền mặt nên Hùng đã nhượng lại
phần vốn góp cho Liên. Hùng cho rằng mình là Chủ tịch HĐTV, là người đại diện theo pháp luật của công ty và cũng là
người góp nhiều vốn nhất nên đã không thông báo việc chuyển nhượng vốn của mình cho 2 thành viên còn lại. Hùng lập
một
hợp đồng chuyển nhượng vốn, trong đó Hùng vừa ký tên với tư cách là người chuyển nhượng vốn, vừa ký tên với tư cách là
người đại diện theo pháp luật của công ty xác nhận việc chuyển nhượng này. Hợp đồng có công chứng nhà nước. Sau 1 năm
hoạt động, công ty có lãi 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến lúc này thì giữa các thành viên phát sinh mâu thuẫn. Vương kiện
Hùng ra tòa không thừa nhận phần vốn góp của Hùng vì cho rằng tất cả mặt bằng, nhà xưởng vẫn mang tên Hùng, Hùng
chưa thực hiện việc chuyển quyền sở hữu sang cho công ty. Đồng thời, Vương yêu cầu bác tư cách thành viên của Liên vì
cho rằng việc chuyển nhượng vốn của Hùng cho Liên là bất hợp pháp. Hùng kiện lại, không thừa nhận phần vốn góp của
Vương vì cho rằng chưa có chứng cứ gì chứng minh Vương đã tiến hành góp vốn cho công ty. Đưa ra chứng cứ chứng minh
phần vốn góp của mình, Hùng xuất trình hợp đồng xây dựng với công ty xây dựng Thanh Bình trong đó công ty Lửa Việt là
một bên đứng tên trên hợp đồng. Ngoài ra, Hùng có toàn bộ giấy tờ hoàn công các hạng mục nhà xưởng đều mang tên Công

Click để xem thêm tổng hợp đề thi Luật tại kienthuc4share bạn nhé

HaiChauBK

1 COMMENT

  1. Mấy dòng ở phần đầu tiên hình như bị lỗi thì phải ad ơi?
    Rất khó xem, nó cứ cách dòng xuống liên tục. 🙂

Leave a Reply