kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học

Một số nhận định môn Luật thuế kèm đáp án

MỘT SỐ CÂU NHẬN ĐỊNH LUẬT THUẾ
(SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP)
1/.Thuế ra đời cùng với sự ra đời nhà nước tư sản
Sai, Thuế ra đời từ khi có Nhà nước xuất hiện, tức là từ thời kỳ NN chiếm
hữu nô lệ
2/. Thuế là 01 ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Sai: Luật thuế không phải là 01 ngành luật độc lập mà chỉ là 01 bộ phận của
pháp luật ngân sách nhà nước thuộc ngành luật tài chính.
3/Thuế mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp
Sai: Thuế không mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp. Vì người nộp
thuế nhiều và người nộp thuế ít đều được hưởng lợi ích như nhau, đồng thời
thuế không phải là khoản trả khi các đối tượng nộp thuế đã nhận được một
lợi ích hay quyền lợi cụ thể nào.
4/. Một tổ chức, cá nhân chỉ có thể là đối tượng nộp thuế của một sắc thuế.
Sai: Một tổ chức, cá nhân có thể là đối tượng nộp thuế của nhiều đạo luật
thuế.
5/. Người nộp thuế là chủ thể có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy
định của pháp luật.
Đúng: Vì đây là nghĩa vụ gắn liền với đối tượng nộp thuế khi thực hiện các
hành vi chịu thuế.
6/.Truy thu thuế luôn là hệ quả tất yếu của hành vi vi phạm pháp luật thuế.
Sai: Truy thu thuế không phải lúc nào cũng xuất phát từ hành vi vui phạm
pháp luật của đối tượng nộp thuế mà có thể là do nhầm lẫn hoặc thay đổi
trong việc thực hiện chế độ miễn, giảm thuế.
7/.Chỉ có cơ quan thuế mới có quyền thu thuế.
Sai: Cơ quan hải quan cũng có quyền thu thuế. Cơ quan thuế thu thuế nội địa,
cơ quan hải quan thu thuế Xk,Nk.
8/.Mọi hành vi vận chuyển hàng hóa qua biên giới Việt Nam đều phải nộp
chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Sai: Chỉ có những hàng hóa được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên
giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
9/.Doanh nghiệp khu chế xuất, có thể là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, nhập
khẩu.
Sai: Theo khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất, nhập khẩu quy định đối tượng
không chịu thuế “hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài,
hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chi sử dụng
trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi
thuế quan khác”.
15/.Thời điểm tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là thời điểm hàng hóa cập cảng
xuất hoặc cập cảng nhập đầu tiên.
Sai: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp
thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.
17/.Chỉ có cơ quan thuế mối có thẩm quyền thu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Sai: Tổng cục hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối
với cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
22/.Chỉ có những cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa lớn mới là đối tượng
nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Sai: Cơ cở sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối
tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
23/.Hành vi nhập khẩu máy jacpot, gậy chơi golf phải nộp thuế nhập khẩu và
thuế tiêu thụ đặc biệt.
Sai: máy Jacpot, gậy chơi golf là hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế
tiêu thụ đặc biệt nên không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
24/.Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá
đã bao gồm tiền thuế GTGT.

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply