kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Bài tập tình huống môn Pháp luật xuất nhập khẩu

Cau truc

2 ly thuyet 1 bai tap

VBPL: 4 VB thay neu

BÀI TẬP MÔN HỌC PHÁP LUẬT VỀ XK, NK

 

 1. PHẦN LÝ THUYẾT

 

 1. Xuất khẩu, nhập khẩu là gì?
 2. Có những hình thức xuất khẩu, nhập khẩu nào?
 3. Xuất khẩu tại chỗ là gì?
 4. Tạm xuất, tái nhập và tạm nhập, tái xuất là gì?
 5. Có những hình thức tạm xuất, tái nhập và tạm nhập, tái xuất nào?
 6. Nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh hàng hóa là gì?
 7. Khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng là gì và có những loại khu vực đặc biệt nào như vậy?
 8. Kho bảo thuế là gì?
 9. Kho ngoại quan là gì?
 10. Có những hình thức quản lý nhà nước nào đối với hoạt động xuất, nhập khẩu?
 11. Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu là gì?
 12. Chủ thể nào cần phải có giấy phép xuất, nhập khẩu để thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu?
 13. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu là gì?
 14. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất, nhập khẩu là gì?
 15. Chủ thể nào cần phải có giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất, nhập khẩu?
 16. Phân phối trong pháp luật về xuất nhập khẩu có nghĩa là gì?
 17. Giới hạn giữa quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng nhập khẩu?
 18. So sánh thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất, nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam với thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?
 19. Chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động là gì và nhằm mục đích gì?
 20. Chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động có áp dụng đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa không?
 21. Thương mại nhà nước và doanh nghiệp thương mại nhà nước là gì?
 22. Hiện nay thương mại nhà nước tồn tại trong lĩnh vực nào?
 23. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật về xuất nhập khẩu là gì?
 24. Việc xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì có ý nghĩa gì đối với pháp luật về xuất, nhập khẩu?
 25. Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?
 26. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có được quyền ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hay không?
 27. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam là gì?
 28. Hạn ngạch là gì? Hiện nay tồn tại hạn ngạch đối với loại hàng hóa nào?
 29. Thủ tục hải quan là gì?
 30. Mục đích của thủ tục hải quan là gì?
 31. Có những loại thủ tục hải quan nào?
 32. Nguyên tắc quản lý rủi ro là gì?
 33. Mã HS là gì và có chức năng gì?
 34. Pháp luật quy định doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ hải quan trong thời hạn bao lâu? Ý nghĩa của quy định về việc lưu trữ hồ sơ hải quan?

 

 1. PHẦN BÀI TẬP

 

Bài tập 01:

Tại sao Điều 10 LTM 2005 quy định “thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại”. Nhưng tại sao Chính phủ lại ban hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà trong đó lại đặt ra những điều kiện và hạn chế quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân loại này?

THI RA CÂU NÀY

 

Bài tập 02: “Thưởng xuất khẩu”

Tại sao Bộ Công thương bãi bỏ chính sách thưởng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp đạt thành tích xuất khẩu cao trong năm trước đã được Bộ Thương mại áp dụng trong nhiều năm?

Vì WTO cấm trợ cấp xuất khẩu, và đây là 1 trong các hình thức bị cấm đó

 

Bài tập 03: “Gia công xuất khẩu” ĐẠC CHƯNG !

Thương nhân nước ngoài A ký kết hợp đồng gia công với thương nhân Việt Nam B, theo đó thương nhân B gia công cho thương nhân A trong khoảng thời gian từ 01/01/2013 đến 31/12/2014 mỗi năm 50.000 đôi giày thể thao hiệu A. Để thực hiện gia công, thương nhân B nhập toàn bộ nguyên phụ liệu từ thương nhân A theo định mức sử dụng nguyên, phụ liệu, vật tư, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt đã được thỏa thuận tại hợp đồng gia công. Trong thời gian đó, từ đầu quý II/2013, mỗi quý thương nhân B phải xuất khẩu cho chính thương nhân A 11.000 đôi giày sang nước của thương nhân A và xuất khẩu tại chỗ 1.500 đôi giày cho thương nhân A giao hàng cho thương nhân Việt Nam C. Sau khi kết thúc hợp đồng, đầu năm 2015 thương nhân A quyết định bán lại cho thương nhân B số nguyên, phụ liệu, vật tư còn dư thừa và bán cho thương nhân Việt Nam D các thiết bị mà thương nhân A đã cho thương nhân B mượn để gia công.

 

Trong sự việc trên:

 • Có những hợp đồng loại nào được thiết lập? Thương nhân nào đóng vai trò gì trong các hợp đồng đó (gọi đúng tên theo thuật ngữ pháp lý).

*A – B: Hợp đồng gia công cho TN nước ngoài

Việc B xuất mỗi quý 11k giày: ko có ký HĐ MBHH do đây là HH của A, do đó 2 bên sẽ ký phụ lục HĐ gia công (còn nếu ban đầu đã ghi trong HĐ gia công rồi thì thôi). Khi này B sẽ làm thủ tục HQ để xuất sang cho A dưới hình thức XK hàng gia công

Việc xuất khẩu tại chỗ 1k giày cho TN A giao hàng cho TN C: đây là HĐ MBHH giữa A và C (người trực tiếp ký kết vẫn có thể là B, nhưng chủ HĐ vẫn là A) -> A: Bên bán (người XK tại chỗ), C: bên mua (bên NK tại chỗ). Thủ tục HQ được áp dụng sẽ là thủ tục XNK tại chỗ (do A bán với tư cách nhà XK, C tư cách nhà NK và HH đã ở nơi NK rồi và ko cần dịch chuyển qua lãnh thổ HQ)

*A bán lại cho B nguyên liệu thừa: HĐMB HH QTe, A: bên bán, B: bên mua; và 2 bên làm thủ tục HQ. Cũng thủ tục XNK tại chỗ (như trên)

*A bán cho D các thiết bị: HĐMB A:Bán, D:Mua. Thủ tục XNK tại chỗ (như trên)

 

 • Ai phải thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu nào?
 • Các loại thuế nào được đánh vào hàng hóa nào đối với các hợp đồng đó?

NVL

1k giày

Máy móc

à chịu thuế NK, tuy nhiên trừ Thuế GTGT (chỉ đánh thuế NK trên NVL nhập vào VN để gia công)

A-C: C là NKK, but NK tại chỗ do người làm thủ tục HQ là A thông qua người dc ủy quyền là B (bởi vì B có nghĩa vụ thanh khoản HĐ gia công với CQHQ)

A-D: B cũng là người làm thủ tục nhân danh or dc ủy quyền của A như trên

 

 

Bài tập 04: “Thuê gia công lại”

Công ty M (Việt Nam) ký hợp đồng nhận may gia công quần áo trượt tuyết cho thương nhân N (Australia) nhưng không trực tiếp gia công mà thuê Công ty L (Việt Nam) gia công lại.

Hỏi: Công ty nào có nghĩa vụ làm thủ tục hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu, thanh khoản hợp đồng với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện hợp đồng đối với lô hàng gia công? Cơ sở pháp lý?

 

N: loại

M: là người chịu trách nhiệm làm thủ tục HQ liên quan đến XNK nguyên phụ liệu,vật tư, XK SP gia công với CQ nhà nước (do ở đây chỉ có HĐ giữa M-N mới làm phát sinh NV này), còn giữa N-L thì chỉ là HĐGC trong nước chứ ko liên quan đến XNK

 

Bài tập 05: “Xuất khẩu gốm sứ”

Công ty gốm  sứ P.  (Việt Nam) ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa ngày 02/5/2015 với Công ty S. (Hà Lan), theo đó Công ty P bán cho Công ty S 20.000 sản phẩm bình hoa và đĩa trang trí nội thất. Hàng sẽ được giao thành 5 lần với số lượng các sản phẩm bằng nhau trong mỗi lần giao tại Cảng TP.HCM vào các tháng 6, 7, 8, 9,10 năm 2015.

 

Hỏi: Công ty P. Có thể làm thủ tục hải quan như thế nào để đạt được mục tiêu thuận lợi, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật?

 

Điều 93 TT 38

 

 

Bài tập 06: “Xuất khẩu bình hoa”

Tháng 5/2015 công ty H (Việt Nam)  ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm giỏ mây và bình hoa bằng tre cho công ty K (Hà Lan), lô hàng gồm 10.000 giỏ mây, đơn giá 20 USD/cái và 8000 bình hoa các loại, đơn giá 30 USD/cái. Trong hợp đồng nêu rõ công ty H sẽ gửi trước vào tháng 7/2015 cho K 30 sản phẩm mẫu mỗi loại không thanh toán để chào hàng quảng cáo trước khi gửi lô hàng trên sang Hà Lan vào tháng 8/2015.

Hỏi: Công ty H cần phải làm các thủ tục hải quan nào theo các quy định pháp luật nào trong trường hợp trên?

H (VN) – K (HL): H gửi

Chương III TT138

Vẫn là thủ tục HQ XK nhưng không phải với tính chất quà tặng hàng biếu, xét hồ sơ miễn thuế

CSPL: 108, 109 TT38

Bài tập 07: “Nhập khẩu màn hình máy vi tính và máy vi tính đã qua sử dụng”

Màn hình máy vi tính và máy vi tính đã qua sử dụng có được nhập khẩu vào Việt Nam hay không?

Danh mục NĐ 187

II phụ lục 1 (stt 3h)

 

Bài tập 08: “Nhập khẩu bia”

Trả lời câu hỏi của một doanh nghiệp: “Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu bia (beer) từ Đức, xuất xứ Đức và muốn xuất khẩu gốm sứ sang Đức. Xin vui lòng cho biết thuế suất nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng trên là bao nhiêu? Chúng tôi có thể tìm hiểu thông tin về thuế suất xuất, nhập khẩu ở đâu?”

Biểu thuế đối với HH XNK của VN tại thông tư và được tập hợp tại VN là biểu thuế XNK MFN WTO

 

Bài tập 09: Nhập khẩu thép phế liệu

Thương nhân Việt Nam V ký kết hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài N, theo đó thương nhân N bán cho thương nhân V 1.000 tấn sắt, thép phế liệu được cắt phá, tháo dỡ, lựa chọn từ công trình xây dựng ở nước N với giá USD 50/tấn giao hàng tại cảng TP.HCM trong tháng 6/2010. Tuy nhiên thực chất, các bên biết sắt thép phế liệu mà N sẽ giao cho V là vỏ bao bì, thùng phuy, lon, hộp, bằng sắt hoặc thép đã qua sử dụng được đóng thành bánh hoặc ép thành khối.

Sau khi hàng được giao tại TP.HCM, V đã mở tờ khai hải quan kê khai hàng nhập khẩu theo hợp đồng. Tuy nhiên, khi kiểm tra thông quan HQ TP.HCM đã phát hiện hàng hóa không đúng như kê khai, thuộc diện cấm nhập khẩu nên không cho phép thông quan chờ xử lý.

Ngay sau đó V đã tuyên bố với N không nhận hàng vì hàng hóa không phù hợp với hợp đồng và yêu cầu N tái xuất hàng hóa đó về nước N. N không chịu vì thực chất V đã biết hàng được giao vỏ bao bì, thùng phuy, lon, hộp, bằng sắt hoặc thép đã qua sử dụng được đóng thành bánh hoặc ép thành khối; ngoài ra chỉ loại sắt phế liệu này mới có giá như vậy.

Tranh chấp được đưa ra TAND tỉnh H. Tòa án này đã tuyên hợp đồng vô hiệu do do giao dịch giả tạo và giao dịch thực tế vi phạm điều cấm.

Trước HQ, V cho rằng Tòa án đã tuyên hợp đồng vô hiệu, nên số sắt thép phế liệu đó không phải của V. N từ chối nhận lại hàng.

Cơ quan hải quan cần phải giải quyết như thế nào?

 

Bài tập 10: “Quyền kinh doanh XNK”

Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của TN nước ngoài không có hiện diện thương mại tại VN được từ 2011?

 

Bài tập 11:

Công ty Vina Samsung (Samsung Việt Nam) có chính sách nhập khẩu các sản phẩm điện tử do Indo Samsung (Samsung Indonesia) sản xuất để phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hỏi:

 1. Việc nhập khẩu của Vina Samsung như trên được điều chỉnh bởi VBPL nào?
 2. Việc nhập khẩu của Vina Samsung như trên phải tuân thủ những điều kiện nào?
 3. Việc nhập khẩu của Vina Samsung như trên chịu sự điều chỉnh của VBPL nào về thuế XNK?

 

Bài tập 12: C/O bị lỗi

Công ty H (Việt Nam) nhập khẩu linh kiện từ Công ty K (Indonesia) để sản xuất ổ khóa xe gắn máy tại Việt Nam. Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Cảng Hải Phòng, Hải quan đã từ chối công nhận giá trị của C/O do Công ty K cung cấp với lý do chữ ký của người cấp C/O tại ô số 12 mẫu D do Indonesia cấp là chữ ký đóng dấu, trong khi đó theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 quy định “Mỗi C/O mang chữ ký bằng tay và con dấu của Tổ chức cấp C/O”. Bởi vậy, Hải quan cũng không chấp nhận cho Công ty H được hưởng thuế suất thuế nhập nhẩu ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN (ATIGA).

 

Hỏi:* Công ty H cần phải làm gì để được hưởng ưu đãi thuế quan đối với lô hàng nhập khẩu từ Indonesia này?

*Ghi chú: SV cần nghiên cứu các quy định của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 (sửa đổi bởi: Thông tư 24/2012/TT-BCT ngày 17/9/2012) để giải quyết việc này.

 

Bài tập 13: Nhập khẩu để kiểm tra chất lượng, đóng gói và xuất khẩu

 

Công ty TNHH S là DN chế xuất hoạt động trong KCN Việt Nam – Singapore. Công ty S muốn nhập khẩu phụ liệu ngành may từ các nhà cung cấp nước ngoài để kiểm tra chất lượng, phân loại, kiểm đếm, đóng gói theo yêu cầu của của nhà cung cấp nước ngoài và sau đó xuất khẩu ra nước ngoài.

Hỏi: Công ty S phải thực hiện thủ tục hải quan nào đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu phụ liệu ngành may nói trên?

 

Bài tập 14: Xuất khẩu vật tư để thi công công trình ở nước ngoài

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật T có trụ sở tại Hà Nội là doanh nghiệp có vốn ĐTNN. Công ty T trúng thầu gói thầu thi công lắp đặt hệ thống điện cho một công trình xây dựng tại Lào. Để thực hiện gói thầu Công ty T cần đưa một số vật tư dùng để thi công lắp đặt hệ thống điện cho công trình này.

Hỏi: Việc đưa vật tư sang Lào để thực hiện gói thầu được thực hiện theo thủ tục hải quan nào?

 

Bài tập 15: MBHH của DN chế xuất*

Công ty TNHH Q là DN có vốn ĐTNN và là DN chế xuất có trụ sở tại KCX Tân Thuận (DN chế xuất FDI). Ngành nghề kinh doanh được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư của Q là (i) sản xuất, chế tạo máy phục vụ ngành nông nghiệp, (ii) mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp.

Từ tháng 10/2013 Công ty TNHH Q muốn tiến hành nhập khẩu nguyên phụ liệu, vật tư ngành dệt may để bán cho các doanh nghiệp chế xuất trong KCX Tân Thuận cũng như các KCX khác trên địa bàn TP.HCM.

Hỏi:*

 1. Để thực hiện hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu, vật tư ngành dệt may nêu trên Công ty Q cần phải đáp ứng các điều kiện pháp lý nào?
 2. Khi thực hiện nhập khẩu nguyên phụ liệu, vật tư ngành dệt may nêu trên để bán cho các DN chế xuất trong KCX Tân Thuận và các KCX khác trên địa bàn TP.HCM thì Công ty P phải thực hiện thủ tục hải quan nào?
 3. Khi bán lại hàng hóa nhập khẩu là nguyên phụ liệu, vật tư ngành dệt may nêu trên cho DN chế xuất khác thì Công ty Q phải thực hiện thủ tục hải quan nào?
 4. Nguyên phụ liệu, vật tư ngành dệt may mà Công ty Q nhập khẩu nhằm mục đích nêu trên có bị đánh thuế nhập khẩu, thuế GTGT hay không?

*Hướng dẫn: xem Nghị định số 23/2007/NĐ-CP; Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Bài tập 16: DN chế xuất bán hàng vào nội địa

Công ty S Electronics Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất tại KCN Yên Phong I (Bắc Ninh). Ngoài việc sản xuất để xuất khẩu, Công ty S còn giao hàng hóa do mình sản xuất cho Chi nhánh công ty nằm ngoài KCX để phân phối trong nội địa.

Hỏi:

 1. Công ty S phải đáp ứng điều kiện gì để được giao hàng hóa do mình sản xuất cho Chi nhánh công ty để phân phối trong nội địa?

Do giao hàng chính mình sx nên đây ko phải là HĐ KD XNK do đó SE không cần phải có giấy phép KD XNK

 1. Thủ tục hải quan nào áp dụng đối việc giao hàng cho Chi nhánh nằm ngoài KCX của công ty?

Đây là TH bán HH ở nội địa, DNCX cũng nằm trong lãnh thổ VN do đó thủ tục HQ ở đây là thủ tục HH XNK tại chỗ

CSPL:Điều 86, k3-75 TT38

Bài tập 17: Tạm xuất hàng hóa ra nước ngoài để sửa chữa

Công ty M Pharmacy có nhập khẩu một dây chuyền chiết rót dược phẩm của Trung Quốc. Nhưng trong quá trình lắp đặt máy thì phát hiện máy bị lỗi không thể vận hành được. Vì thế Công ty M Pharmacy phải tạm xuất máy sang Trung Quốc để người bán sửa chữa lại sau đó lại nhập về.

Hỏi:*

 1. Việc tạm xuất tái nhập dây chuyền chiết rót dược phẩm trên được thực hiện theo thủ tục hải quan nào?
 2. Dây chuyền chiết rót dược phẩm nêu trên khi tái nhập có phải chịu thuế nhập khẩu hay không?

*Hướng dẫn: Xem Thông tư 38/2015/TT-BTC; Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bài tập 18:* Chuyển tiêu thụ nội địa toàn bộ nguyên liệu NK theo loại hình NSXXK

Tháng 5/2015 Công ty Cổ phần Sữa V ký hợp đồng mua bán nguyên liệu sữa với Công ty K tại nước N để nhập khẩu một lô hàng nguyên liệu sữa về Việt Nam nhằm mục đích sản xuất sữa bột để bán cho nhà phân phối sữa C tại nước C.

Đầu tháng 6/2015 Công ty V mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng này. Tuy nhiên, sau đó toàn bộ hợp đồng mua bán ký với nhà phân phối C tại nước C bị hủy, nên Công ty V quyết định chuyển sang tiêu thụ nội địa toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu này.

Hỏi:*

 1. Để nhập khẩu lô hàng nguyên liệu sữa nêu trên Công ty V phải thực hiện thủ tục hải quan nào?

Thực hiện thủ tục HQ đề nhập khẩu HH

CSPL: Điều 21 LHQ

 1. Khi chuyển sang tiêu thụ nội địa toàn bộ nguyên liệu sữa nhập khẩu này Công ty V phải làm thủ tục hải quan nào?

Làm thủ tục HQ như hàng nhập khẩu

CSPL: k3-46 LHQ; 21 TT38

 1. Hậu quả pháp lý về thuế đối với lô hàng khi chuyển mục đích sử dụng trong trường hợp này như thế nào?

Khi đó HH này sẽ bị đánh thuế NK do ko còn thuộc TH miễn thuế theo k1-Điều 103 TT38

*Hướng dẫn: xem Nghị định số 23/2007/NĐ-CP; Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply