kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Câu hỏi thảo luận Quyền sở hữu trong Tư pháp Quốc tế

CÂU HỎI THẢO LUẬN QUYỀN SỞ HỮU TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

THỪA KẾ TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

 Câu hỏi lý thuyết

 1. Phân tích ý nghĩa của việc xác định có hay không có yếu tố nước ngoài trong các quan hệ sở hữu và thừa kế?
 2. Nêu quy định của các Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước về giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc. So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam.
 3. Nêu quy định của các Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước về giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật. So sánh với quy định của pháp luật Việt Nam
 4. Câu hỏi trắc nghiệm

Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.

 1. Quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài là quyền sở hữu có các bên trong quan hệ sở hữu mang quốc tịch khác nhau
 2. xung đột về quyền sở hữu phát sinh khi có quan hệ sở hữu có YTNN cần điều chỉnh
 3. Luật nơi có tài sản là hệ thống pháp luật duy nhất được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu
 4. Luật nơi có tài sản là hệ thống pháp luật quan trọng trong việc giải quyết xung đột về quyền sở hữu
 5. Tư pháp quốc tế và luật dân sự có cùng nội dung nghiên cứu về chế định thừa kế.
 6. Theo pháp luật Việt Nam, thừa kế có yếu tố nước ngoài là thừa kế có liên quan đến di sản để lại ở nước ngoài
 7. Theo PLVN, giải quyết thừa kế theo pháp luật đối với quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là phụ thuộc vào tính chất của loại di sản là động sản hay bất động sản
 8. Cơ sở pháp lý giải quyết thừa kế có yếu tố nước ngoài tại VN chỉ nằm tại phần thứ VII BLDS 2005
 9. Người nước ngoài được quyền thừa kế tại VN như công dân VN trong mọi trường hợp
 10. Các quy phạm pháp luật về thừa kế trong Bộ luật dân sự 2005 không thể được áp dụng nhằm điều chỉnh các quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài.
 11. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài luôn được giải quyết theo pháp luật của nước mà người để lại di sản mang quốc tịch
 12. Tất cả quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài liên quan đến di sản là bất động sản đều phải được giải quyết theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.
 13. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, di sản không người thừa kế là động sản được giải quyết theo pháp luật của nước mà người để lại di sản là công dân trước khi chết.
 • Bài tập tình huống

Ông N quốc tịch Mỹ, có con ngoài giá thú với bà M quốc tịch VN, đứa trẻ mang quốc tịch VN. Ông N bị chết trong  một vụ tai nạn máy bay, di sản để lại gồm: Sân gôn và một số khách sạn tại Lâm Đồng(VN); các khoản vốn góp trong các tập đoàn thương mại của Mỹ và Anh, Úc, Nhật Bản cùng nhiều bất động sản tại Mỹ và 15 quốc gia ngoài Mỹ. Trong bản di chúc được lập tại Mỹ, ông N đã tuyên bố truất quyền thừa kế của những đứa con ngoài giá thú (nếu có), truất quyền thừa kế của cha, mẹ ruột và anh chị em ruột, tặng một phần di sản cho một bệnh viện từ thiện ở Mỹ.

Bằng các kiến thức liên quan đến thừa kế trong TPQT, anh(chị) hãy:

 1. Xác định yếu tố nước ngoài được thể hiện như thế nào trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của VN xem xét vấn đề thừa kế của đứa trẻ VN đối với di sản của ông N.
 2. Giả sử toàn án VN giải quyết vụ việc, những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích.

2.1 Luật áp dụng để phân chia di sản của ông N chỉ là pháp luật của Mỹ.

2.2 Luật áp dụng để phân chia di sản của ông N chỉ là pháp luật của nước nơi có di sản.

2.3 Chế định thừa kế trong bộ luật dân sự VN có thể được áp dụng trong việc giải quyết vụ thừa kế trên.

 1. Giả sử toàn án VN giải quyết và ông N không truất quyền thừa kế của con ngoài giá thú thì có ảnh hưởng gì không đến quyền thừa kế của đứa trẻ mang quốc tịch VN.
 2. Giả sử ông N không để lại di chúc và toàn án VN xem xét vụ việc anh (chị) hãy chỉ ra căn cứ pháp lí để toàn án VN thụ lý và giải quyết vụ việc.

Thông tin về luật Mỹ:

 • Là nước áp dụng nguyên tắc: chia di sản thành động sản và bất động sản để giải quyết. Với động sản áp dụng luật nơi thường trú chung cuối cùng của người để lại di sản để giải quyết các vấn đề thừa kế theo luật và thừa kế theo di chúc, với bất động sản áp dụng luật nơi có vật để giải quyết các vấn đề thừa kế theo luật và thừa kế theo di chúc.
 • Pháp luật một số bang của Mỹ cho phép một người có quyền truất quyền thừa kế của bất kỳ ai mà không cần phải giải thích lý do.

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply