kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Câu hỏi thảo luận Tư pháp Quốc tế về hôn nhân và gia đình

Câu hỏi thảo luận Tư pháp Quốc tế về hôn nhân và gia đình

CÂU HỎI THẢO LUẬN

 1. Câu hỏi trắc nghiệm

Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.

 1. Theo pháp luật Việt Nam, yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình luôn được xác định theo Điều 758BLDS 2005
 2. Quan hệ hôn nhân và gia đình được coi là có yếu tố nước ngoài khi và chỉ khi có ít nhất một trong các bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 3. Khoản 14 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2000 không điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với nhau mà một trong các bên định cư ở nước ngoài
 4. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều kiện kết hôn của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ chỉ tuân theo pháp luật Việt Nam
 5. Theo pháp luật Việt Nam, pháp luật áp dụng điều chỉnh điều kiện kết hôn đối với người nước ngoài có hai quốc tịch trở lên luôn là pháp luật của nước mà người đó mang quốc tịch đồng thời cư trú vào thời điểm kết hôn
 6. Theo pháp luật Việt Nam, pháp luật áp dụng điều chỉnh điều kiện kết hôn đối với người nước ngoài không quốc tịch chỉ là pháp luật của nước mà người đó cư trú vào thời điểm kết hôn
 7. Theo quy định của các Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước, điều kiện kết hôn giữa công dân của các nước ký kết với nhau chỉ được xác định theo pháp luật của nước mà người đó mang quốc tịch.
 8. Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về nghi thức kết hôn tại Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam là áp dụng luật nơi tiến hành kết hôn.
 9. Khi Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài thì Tòa án luôn áp dụng pháp luật Việt Nam.
 10. Câu hỏi lý thuyết
 11. Phân tích căn cứ xác định yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 12. Phân tích ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong các quan hệ hôn nhân và gia đình.
 13. Giải quyết các vấn đề phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài khác gì so với giải quyết các vấn đề phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình không có yếu tố nước ngoài?
 14. Về mặt lý luận, những vấn đề nào phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cần phải giải quyết? đánh giá pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam đã giải quyết như thế nào về những vấn đề đó? Những vấn đề trên được đề cập như thế nào trong Hiệp Định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Nga?
 15. Liên quan đến luật áp dụng, Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Nga có quy định gì khác không so với quy định của luật trong nước (về điều kiện kết hôn, nghi thức kết hôn, ly hôn, quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha, mẹ, con, nuôi con nuôi…).
 • Bài tập tình huống

A là nam công dân Việt Nam, B là nữ mang quốc tịch Nga. Năm 2002, A sang làm việc tại Nga. Sau một thời gian, A kết hôn với B và cả hai cư trú tại Nga. Năm 2005, hai vợ chồng chuyển về Việt Nam cư trú ổn định tại TP.HCM, không có con chung. Đầu năm 2007, A và B cùng ký vào đơn yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết cho ly hôn.

 • Tòa án xác định hôn nhân có hợp pháp không để làm căn cứ giải quyết ly hôn. Xác định luật được TAVN áp dụng cho các vấn đề về điều kiện kết hôn và nghi thức kết hôn giữa A và B trong các trường hợp:
  • A và B kết hôn tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự VN tại Nga
  • A và B kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nga
  • A và B kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Nga, B có quốc tịch Nga và Pháp
 • Luật áp dụng để xác định điều kiện ly hôn của A và B

 

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply