kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Câu hỏi thảo luận Công nhận và cho thi hành bản án Tư pháp Quốc tế

THẢO LUẬN

CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

 1. Nguyên tắc công nhận và cho thi hành Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam
 2. Điều kiện công nhận và cho thi hành Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam
 3. Nguyên tắc công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
 4. Điều kiện công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
 5. Nhận định
 6. Tất cả các bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài chỉ được công nhận tại Việt Nam sau khi được Tòa án Việt Nam công nhận
 7. Quyết định của trọng tài nước ngoài phải là quyết định được tuyên ngoài lãnh thổ Việt Nam
 8. Việc xác định khái niệm bản án của Tòa án nước ngoài phải dựa vào pháp luật của nước nơi có Tòa án đã tuyên bản án đó
 9. Tất cả các quyết định của trọng tài nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành.
 10. Trong việc xem xét công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài , tòa án nước sở tại phải xét xử lại nội dung của vụ việc đó.
 11. Bài tập

Công dân A (quốc tịch VN)

Công dân B (quốc tịch Úc)

Hai người cùng cư trú, sinh sống lâu dài tại Việt Nam

Năm 2005, A và B kết hôn trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Tháng 3/ 2009, A và B phát sinh mâu thuẫn và trong một lần về nước thăm gia đình B đã gửi đơn yêu cầu Tòa án Úc giải quyết ly hôn. Tòa án Úc đã thụ lý, giải quyết và ra bản án cho A và B ly hôn.

 1. Theo anh (chị) bản án của Tòa án Úc có thể được công nhận tại Việt Nam không?
 2. Giả sử, tháng 2/ 2009, A đã yêu cầu Tòa án Việt Nam giải quyết ly hôn. Tòa án Việt Nam đã thụ lý và đang giải quyết. đến tháng 4/ 2009 B yêu cầu tòa án Việt Nam công nhận Bản án ly hôn của Tòa án úc.

Theo anh ( chị ) Bản án của Tòa án Úc trong trường hợp này có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam không?

Click để xem thêm các tài liệu Luật học của kienthuc4share nhé các bạn ^^

HaiChauBK

Leave a Reply