kienthuc4share xin gửi tới các bạn tài liệu luật học – Câu hỏi thảo luận môn Tư pháp quốc tế sưu tầm

CÂU HỎI THẢO LUẬN BÀI HỢP ĐỒNG VÀ HN-GĐ

 1. Nhận định đúng, sai
 2. Hợp đồng có yếu tố nước ngoài phải là hợp đồng được ký kết giữa các bên mang quốc tịch khác nhau
 3. Theo PLVN, hợp đồng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng được ký kết giữa các bên có trụ sở thương mại ở các quốc gia khác nhau.
 4. Một trong những căn cứ để xác định yếu tố nước ngoài trong hợp đồng là khi tài sản liên quan đến hợp đồng ở nước ngoài
 5. Luật thương mại và tư pháp quốc tế có nội dung nghiên cứu giống nhau về chế định hợp đồng
 6. Theo PLVN, Tòa án Việt Nam chỉ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nếu việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam.
 7. Tòa án Việt Nam đương nhiên có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nếu các bên trong hợp đồng thỏa thuận chọn pháp luật Việt Nam để điều chỉnh hợp đồng của họ.
 8. Theo PLVN, Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nếu các bên đương sự đều là người nước ngoài
 9. Tòa án Việt Nam hoàn toàn không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng nếu các bên đã có thỏa thuận trọng tài.
 10. Khi quy phạm xung đột trong Bộ luật dân sự Việt Nam quy định áp dụng pháp luật nước ngoài trong lĩnh vực hợp đồng thì pháp luật nước ngoài sẽ được áp dụng.
 11. Theo PLVN, vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luậtcủa nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại.
 12. Theo PLVN, các bên trong quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài đuợc quyền chọn pháp luật để điều chỉnh mọi vấn đề có xung đột PL trong hợp
 13. Tư cách thủ thể của các bên giao kết hợp dồng luôn được xác định theo pháp luật của nước mà các bên mang quốc tịch
 14. Trong trường hợp các bên trong hợp đồng chọn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng giữa họ thì luật đó đương nhiên được áp dụng
 15. Xung đột pháp luật về hợp đồng chỉ xảy ra trong các quan hệ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
 16. Tòa án Việt Nam luôn có thẩm quyền đối với các tranh chấp về hợp đồng nếu một trong các thương nhân mang quốc tịch Việt Nam
 17. Luật nơi ký kết hợp đồng luôn được áp dụng nhằm giải quyết tranh chấp phát sinh từ quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vì các bên ký kết hợp đồng ở đâu thì phải nắm vững pháp luật nước đó.
 18. Trong các hợp đồng có yếu tố nước ngoài, các bên chủ thể có quyền lựa chọn bất kỳ hệ thống pháp luật nào để điều chỉnh nội dung của hợp đồng
 19. Khi các bên trong hợp đồng có quốc tịch khác nhau thì sẽ làm phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật
 20. Khi quốc gia thừa nhận tập quán quốc tế thì vấn đề được quy định trong tập quán quốc tế sẽ không phát sinh xung đột pháp luật.
 21. Khi có xung đột pháp luật về hợp đồng, cần phải áp dụng tất cả các hệ thuộc để giải quyết.
 22. Trong việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng là hệ thuộc luật quan trọng nhất vì các bên không thể thực hiện hợp đồng nếu không tuân thủ pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng
 23. Trong việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng có yếu tố nước ngoài, luật do các bên thoả thuận là hệ thuộc luật quan trọng nhất vì đề cao ý chí của các bên khi tham gia quan hệ.
 24. Nếu các bên trong quan hệ hợp đồng đều là người Việt Nam, chọn luật Việt Nam điều chỉnh, tài sản liên quan đến hợp đồng nằm ở Việt Nam thì quan hệ trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế.
 25. Luật nơi giao kết hợp đồng chỉ có thể điều chỉnh hình thức của hợp đồng.
 26. Theo pháp luật Việt Nam, yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình luôn được xác định theo Điều 758BLDS 2005
 27. Quan hệ hôn nhân và gia đình được coi là có yếu tố nước ngoài khi và chỉ khi có ít nhất một trong các bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 28. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều kiện kết hôn của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ chỉ tuân theo pháp luật Việt Nam
 29. Theo pháp luật Việt Nam, pháp luật áp dụng điều chỉnh điều kiện kết hôn đối với người nước ngoài có hai quốc tịch trở lên luôn là pháp luật của nước mà người đó mang quốc tịch đồng thời cư trú vào thời điểm kết hôn.
 30. Khi Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài thì Tòa án luôn áp dụng pháp luật Việt Nam.

 

 

 1. Tòa án Việt Nam chỉ có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn nếu có ít nhất một trong các bên là công dân Việt Nam.

 

 1. Theo PLVN, ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài luôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng.

 

 1. Theo quy định của các Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước, điều kiện kết hôn giữa công dân các nước ký kết chỉ được xác định theo pháp luật của nước mà người đó mang quốc tịch.
 2. Hai công dân Việt Nam kết hôn ở nước ngoài sẽ chịu sự điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Việt Nam

 

 1. người nước ngoài khi kết hôn tại Việt Nam luôn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn và các trường hợp cấm kết hôn cũng như nghi thức kết hôn.
 2. người nước ngoài luôn phải tuân thủ pháp luật mà họ mang quốc tịch khi họ đăng kí kết hôn tại Việt Nam

 

 1. khi người không quốc tịch đăng kí kết hôn tại Việt Nam thì không làm nảy sinh hiện tượng xung đột pháp luật
 2. Theo pháp luật Việt Nam, nếu các bên không cùng quốc tịch thì pháp luật áp dụng cho điều kiện ly hôn là pháp luật nơi họ thường trú chung.

 

 1. Lý thuyết
 2. Cho hai ví dụ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và phân tích ý nghĩa pháp lý của việc xác định yếu tố nước ngoài trong các quan hệ hôn nhân gia đình.
 3. Tại sao Việt Nam chỉ thừa nhận việc chọn luật của các bên trong quan hệ hợp đồng
 4. Tại sao không thừa nhận hiện tượng dẫn chiếu trong việc điều chỉnh hợp đồng có yếu tố nước ngoài nếu các bên đã chọn luật
 • Bài tập
 1. Bà Xuân Mỹ (quốc tịch Việt Nam), Ông Ngọc (quốc tịch Việt Nam)
 2. Năm 2000 Bà Xuân Mỹ kết hôn với Ông Ngọc tại Hoa kỳ. Quan hệ trên có thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế không? Vì sao?
 3. Sau khi kết hôn hai vợ chồng sinh sống ổn định tại Hoa Kỳ. Năm 2009, do mâu thuẩn của vợ chồng ngày càng trầm trọng, một lần về Việt Nam thăm gia đình bà Xuân Mỹ gửi đơn yêu cầu tòa án Việt Nam giải quyết ly hôn.

– Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn trên hay không?

– Giả sử Tòa án Việt Nam có thẩm quyền, Pháp luật nước nào được áp dụng để giải quyết vụ việc ly hôn trên.

– Giả sử, trước khi ly hôn hai vợ chồng có thỏa thuận bằng văn bản lựa chọn pháp luật Hoa kỳ để giải quyết tài sản khi ly hôn. Pháp luật Hoa kỳ có đương nhiên được tòa án Việt Nam  áp dụng trong trương hợp trên hay không? Vì sao?

 

 1. Doanh nghiệp A (quốc tịch Úc) giao kết hợp đồng mua 1000 MT hạt điều với Doanh nghiệp B (quốc tịch Việt Nam). Hợp đồng được ký kết tại trụ sở của A ở Úc. Theo hợp đồng, toàn bộ lô hàng trên sẽ được giao tại kho hàng của B ở TPHCM. Các bên thoả thuận chọn pháp luật Úc để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Do A không thực hiện nghĩa vụ theo thoả thuận trong hợp đồng, B khởi kiện đến Toà án Việt Nam.
 2. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên hay không?
 3. Giả sử tòa án Việt Nam có thẩm quyền.

– Hãy xác định pháp luật áp dụng để điều chỉnh tư cách chủ thể của các bên.

– Hãy xác định pháp luật áp dụng để điều chỉnh hình thức của hợp đồng nói trên

– Có nhận định cho rằng: “pháp luật Úc mà các bên thỏa thuận lựa chọn sẽ được áp dụng để điều chỉnh hình thức của hợp đồng và quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nói trên”. Quan điểm của anh (chị) về nhận định trên.

 1. Công ty A (là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam và có trụ sở tại T.p HCM) kí hợp đồng thuê Công ty B (là công ty của Singapore và có trụ sở tại Singapore) để vân chuyển 1.000 tấn hạt tiêu từ Việt Nam sang Liên bang Nga. Trong hợp đồng hai bên thoả thuận chọn toà án Singapore giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, nếu chúng phát sinh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, giữa các bên phát sinh tranh chấp. Công ty A khởi kiện Công ty B tại toà án Việt Nam, yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Sau khi nhận được thông báo về việc Toà án Việt Nam đã thụ lý vụ án trên, Công ty B khởi kiện ngược lại Công ty A tại toà án Singapore yêu cầu Công ty A phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Anh (chị hãy cho biết)
  1. Vụ việc trên có được xác định là vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài không? Tại sao?
  2. Hãy phân tích ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong các việc dân sự.
  3. Toà án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp nói trên hay không? Giải thích rõ lý do và nêu cơ sở pháp lý?

 

 1. Tại Việt Nam, công ty Biển Xanh (quốc tịch Việt Nam) giao kết hợp đồng bán 1.000 tấn hạt điều cho công ty Ocean Bleu (quốc tịch Pháp có chi nhánh đại diện tại Singapor). Hợp đồng được thực hiện tại Việt Nam. Khi có tranh chấp về nghĩa vụ giao hàng không đúng theo thoả thuận trong hợp đồng. Công ty Ocean Bleu đã khởi kiện công ty Biển Xanh tại toà án Việt Nam.
 2. Theo anh (chị) toà án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp nói trên hay không? Hãy nêu cơ sở pháp lý? (Biết rằng Việt Nam và Pháp có hiệp định tương trợ tư pháp nhưng không quy định cụ thể về thẩm quyền của toà án các bên kí kết)
 3. Các bên có thoả thuận chọn Công ước Viên là nguồn điều chỉnh cho các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. Giả sử toà án Việt Nam là toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên. Toà án Việt Nam áp dụng pháp luật Việt Nam. Việc áp dụng pháp luật Việt Nam của toà án Việt Nam có hợp pháp không? Giải thích tại sao và nêu cơ sở pháp lý.

 

 1. Nam là nam công dân VN; Annie (nữ) có quốc tịch Pháp. Năm 2002, Nam sang làm việc tại Pháp. Sau một thời gian, Nam kết hôn với Annie và cả 2 cư trú tại Pháp. Năm 2005, 2 vợ chồng chuyển về VN cư trú ổn định tại TPHCM, không có con chung. Đầu năm 2007, Nam và Annie cùng yêu cầu toà án thành phố Hồ Chí Minh giải quyết quan hệ ly hôn
 2. TA Việt Nam có thẩm quyền giải quyết quan hệ ly hôn trên không?
 3. Hãy xác định điều kiện kết hôn của Nam và Annie trong các trường hợp Nam và Annie kết hôn tại cơ quan đại diện ngọai giao và lãnh sự VN tại Pháp;

 

 1. xác định luật áp dụng cho điều kiện ly hôn của Nam và Anni
 2. Nếu Nam yêu cầu toà án Việt Nam giải quyết vụ ly hôn trên thì toà án Việt Nam sẽ giải quyết theo pháp luật của nước nào?

 

Leave a Reply