Đề thi Luật Thương mại Quốc Tế TM40B – 2017

đề thi luậtĐề thi Luật Thương mại Quốc Tế TM40B – 2017

Câu 1: Nhận định đúng sai

Trong mọi trường hợp cơ chế thông qua quyết định trong khuôn khổ WTO là đồng thuận.

Hiệp định ADA, SA, SCM LÀ NHỮNG HIỆP ĐỊNH ĐƯỢC WTO xây dựng nhằm chống lại những hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Khi trong hợp đồng có điều khoản chọn luật quốc gia thì xem như các bên đã loại bỏ khả năng áp dụng CISG cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của mình.

Câu 2: bình luận

Bình luận ngoại lệ trong quy chế MFN của WTO đối với các thiết chế thương mại khu vực. phân tích và đánh giá ảnh hưởng của ngoại lệ này đối với sự phát triển của hệ thống thương mại Thế giới.

Câu 3: bài tập tình huống

Công ty Macron, trụ sở thương mại tại Pháp gửi fax cho công ty merkel, trụ sở thương mại tại Đức đề nghị bán 1000m đường ray đã qua sử dụng đồng thời trong fax có yêu cầu công ty Merkel trả lời trong ngày 25 tháng 5 năm 2017. Ngày 26 tháng 5 năm 2017, công ty Đức gửi mail trả lời chấp nhận nhưng thêm vào điều khoản miễn trách rằng đình công không là căn cứ miễn trách nhiệm trong quan hệ hợp đồng giữa các bên. Trong mail cũng ghi nhận rằng hàng hóa sẽ được giao vào tháng 9 cùng năm. Công ty Pháp không trả lời mail này.

Anh/ chị hãy đánh giá tình huống trên và xác định có tồn tại hợp đồng giữa các bên

Leave a Reply

Your email address will not be published.