Đề thi pháp luật hàng hải và vận tải hàng hóa quốc tế

kienthuc4share xin gửi tới các bạn đề thi luật – Tổng hợp đề thi Luật Sở hữu trí tuệ

Lớp Chất lượng cao 38B

Thời gian làm bài 75 phút

Sinh viên được sử dụng Văn bản pháp luật

1 – Trình bày về đối tượng điều chỉnh của ngành luật hàng hải và nêu nét đặc thù của ngành luật hàng hải.

2 – Khi có cả điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, pháp luật Việt Nam và tập quán quốc tế điều chỉnh về mối quan hệ trong hoạt động hàng hải có yếu tố nước ngoài thì điều ước quốc tế luôn được áp dụng.

3 – Bạn hãy nêu chức năng của vận đơn (bill of lading).

4 – Sử dụng vận đơn bên dưới: Hãy phân loại vận đơn sau đây căn cứ vào phê chủ trên vận đơn, tính sở hữu, tính pháp lý của vận đơn. Và trình bày về nội dung của loại vận đơn đó.

Hình ảnh vận đơn

5 – Bài tập: Sử dụng Booking note được cung cấp.

de thi luat hang haiHình ảnh booking note

Xác định nội dung sau đây:

a – Ai là bên thuê tàu ai là bên vận chuyển?

b – Vận chuyển gì?

C – Chi tiết về việc việc chuyển này: vessel… /weight/ Quantity/ Freight  rate/ Freight/ Load-destination/ shipper (who?), Consignee/ Notify party/ Lay can/Other terms.

Booking note thường được sử dụng cho loại hợp đồng nào trong hoạt động hàng hải? Nêu ý nghĩa của book note.

ĐỀ THI MÔN LUẬT HÀNG HẢI

Lớp: Chất lượng cao 37C

Thời gian làm bài: 60 phút

(Sinh viên chỉ được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật khi làm bài thi)

Các em hãy giải quyết tranh chấp sau đây:

Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê tàu liên quan đến khả năng đi biển của tàu

Các bên tranh chấp:

Nguyên đơn: Chủ hàng Australia

Bị đơn: Cty vận tải đường biển Trung Quốc.

Các vấn đề được đề cập:

Hợp đồng thuê tàu chuyến;

Kiện đòi bồi thường về tổn thất hàng hóa;

Khả năng đi biển của con tàu;

Sự mẫn cán hợp lý.

Nguyên đơn, chủ hàng đồng thời là Người nhận hàng, ký với Bị đơn, Chủ sở hữu tàu, Hợp đồng vận chuyển 5.100 MT cát silicon từ Bunbary (Australia) đến Burnside (Louisiana). Chủ tàu đã ký phát clean B/L đề ngày 09 tháng 02 năm 1982, xác nhận hàng hóa đã được bốc lên hầm số 1 tầng trên (hầm 1A), hầm số 2 tầng trên (hầm 2A) và hầm số 4. Khi tàu đến Burnside ngày 31 tháng 03 năm 1982, hàng hóa trong hầm 1A đã bị tổn thất. Nguyên đơn thông báo hàng tổn thất cho Bị đơn  và yêu cầu một Cty giám định độc lập làm giám định tổn thất, Cty Giám định kết luận rằng nước đã vào hầm hàng này từ nắp hầm tàu và từ khoang nước dằn tàu (nước để giữ cân bằng, ổn định tàu) trên của con tàu. Chứng thư Giám định cho thấy cát trong Hầm 1A bị ướt nghiêm trọng ở một số chỗ, mẫu cát lấy từ những chỗ ướt này để kiểm tra clorua đã cho thấy cát tổn thất do bị ướt nước.

Khoang dẫn tàu tiếp giáp với Hầm 1A chứa một lượng nước ngọt lấy từ sông Ministar trước khi tàu đến Burnside. Đại diện của Nguyên đơn cho biết đã thấy nước chảy vào hầm từ một khe nứt chỗ nối hàn trên vách ngăn phía trước và tiếp giáp với khoang dằn tàu bên sườn phải Hầm số 1.

Số hàng bị tổn thất ở Hầm 1A được dỡ xuống sà lan, tính sơ bộ có khoảng 990,881 short tons (short ton = 907,2 kgs) bị tổn thất. Sau đó Nguyên đơn đã phải bán số hàng tổn thất này cho một người khác, thu được 99, 088 USD (tức bán với giá 100USD/short ton).

Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn bồi thường 45.996 USD tiền thiệt hại theo giá thị trường cho số cát bị tổn thất do Bị đơn đã không thực hiện sự mẫn cán hợp lý để làm cho tàu có đủ khả năng đi biển.

Bị đơn thì cho rằng: Nguyên đơn đã không chứng minh được các tổn thất mà Bị đơn phải chịu trách nhiệm vì vết nứt ở mối hàn trên ngăn tiếp giáp là một ẩn tỳ. Hơn nữa, theo Bị đơn, khiếu kiện đòi bồi thường này là quá đáng và tiền bồi thường chỉ giới hạn ở giá bán cộng với tiền cước vận chuyển gồm cả phí dỡ hàng tại cảng đích (Freight landed value).

Dữ liệu bổ sung:

1 – Con tàu này được đóng tại Nam Tư năm 1962. Không có thông tin về việc cải hoàn, bảo dưỡng hay sửa chữa tàu, trừ một Hóa đơn đề tháng 9 năm 1981 của một xưởng sửa chữa tàu cho thấy tàu được sửa chữa thông thường và chứng từ kiểm tra phân hạng tiến hành gần thời gian này cũng không chứng minh được là đã có bất kỳ sự kiểm tra chi tiết nào về các mối hàn.

2 – Trong quan hệ thương mại, khi hàng hóa bị tổn thất, có nguyên tắc xác định giá hàng để tính khoản bị tổn thất nhằm đòi bồi thường.

Đề thi môn Luật Hàng hải lớp Chất lượng cao 38C

ĐỀ THI MÔN LUẬT HÀNG HẢI

Thời gian làm bài 120 phút

Sinh viên được tự do sử dụng tài liệu

Câu 1: Nghĩa vụ và các trường hợp miễn trách nhiệm của người vận chuyển theo Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015?

Câu 2: hãy giải quyết vụ tranh chấp sau đây:

MẤT HÀNG

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG B/L

Nguyên đơn: PT Soolee Metalindo Petkasa

Bị đơn: Synergy Shipping Pte.Ltd

Vấn đề được đề cập:

 • Điều khoản miễn trách
 • Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển.

Diễn biến sự việc:

Bị đơn ký hợp đồng, nhận vận chuyển cho Nguyên đơn 1300MT thép thanh từ Singapore về Batam (Indonesia). Hàng được vận chuyển trên boong sà lan Limin XIX do bên thứ ba là Freighter Services là chủ sở hữu. Sà làn Limin XIX do tàu kéo Fajar Putra kéo. Tàu rời Singapore vào lúc 17:50hrs ngày 21/3/2005.

Nguyên đơn khởi kiện đòi bị đơn bồi thường vì mất hàng và Bị đơn đòi bên thứ ba (Freighter Services) – người vận chuyển thực tế bồi thường lại cho mình. Hàng được vận chuyển theo B/L do Bị đơn cấp. Trên B/L cả mặt trước và mặt sau đều ghi: “Chở trên boong, người gửi hàng chịu mọi rủi ro’ (Ship on deck at shipper’s risk).

Mặt sau B/L có Điều 9 (c) loại trừ trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát, hư hỏng hoặc chi phí liên quan tới hàng trên boong dù xảy ra như thế nào và dù do sơ suất tàu không đủ khả năng đi biển hoặc vì lý do nào khác” (liability for any loss, damage or expense connected with deck cargo howsoever caused anh whether due to negligence, unseaworthiness or otherwise).

Cả hai mặt B/L đều có Điều 64 (c) quy định giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển là 100  Euro/kiện. Tuy nhiên Nguyên đơn chưa bao giờ nhận được hoặc nhìn thấy một B/L chính (original B/L); thực tế là Bị đơn giữ các bản B/L chính và gửi cho đại lý của Nguyên đơn một bản copy B/L.

Mặt sau của copy B/L bỏ trống, do vậy Nguyên đơn không thấy Điều 9 (c).

Thông tin bổ sung:

Vào lúc khởi hành từ Singapore, sà lan Limin XIX không đủ khả năng đi biển, cấu trúc của sà lan rất kém, nhiều bộ phận đã bị ăn mòn nghiêm trọng.

Theo sự phân tích kỹ thuật của giám định, hàng hóa bị tổn thất do sà lan Limin XIX không đủ khả năng đi biển.

Các em hãy giải quyết tranh chấp sau đây:

Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê tàu liên quan đến khả năng đi biển của tàu

Các bên tranh chấp:

Nguyên đơn: Chủ hàng Australia

Bị đơn: Cty vận tải đường biển Trung Quốc.

Các vấn đề được đề cập:

Hợp đồng thuê tàu chuyến;

Kiện đòi bồi thường về tổn thất hàng hóa;

Khả năng đi biển của con tàu;

Sự mẫn cán hợp lý.

Nguyên đơn, chủ hàng đồng thời là Người nhận hàng, ký với Bị đơn, Chủ sở hữu tàu, Hợp đồng vận chuyển 5.100 MT cát silicon từ Bunbary (Australia) đến Burnside (Louisiana). Chủ tàu đã ký phát clean B/L đề ngày 09 tháng 02 năm 1982, xác nhận hàng hóa đã được bốc lên hầm số 1 tầng trên (hầm 1A), hầm số 2 tầng trên (hầm 2A) và hầm số 4. Khi tàu đến Burnside ngày 31 tháng 03 năm 1982, hàng hóa trong hầm 1A đã bị tổn thất. Nguyên đơn thông báo hàng tổn thất cho Bị đơn  và yêu cầu một Cty giám định độc lập làm giám định tổn thất, Cty Giám định kết luận rằng nước đã vào hầm hàng này từ nắp hầm tàu và từ khoang nước dằn tàu (nước để giữ cân bằng, ổn định tàu) trên của con tàu. Chứng thư Giám định cho thấy cát trong Hầm 1A bị ướt nghiêm trọng ở một số chỗ, mẫu cát lấy từ những chỗ ướt này để kiểm tra clorua đã cho thấy cát tổn thất do bị ướt nước.

Khoang dẫn tàu tiếp giáp với Hầm 1A chứa một lượng nước ngọt lấy từ sông Ministar trước khi tàu đến Burnside. Đại diện của Nguyên đơn cho biết đã thấy nước chảy vào hầm từ một khe nứt chỗ nối hàn trên vách ngăn phía trước và tiếp giáp với khoang dằn tàu bên sườn phải Hầm số 1.

Số hàng bị tổn thất ở Hầm 1A được dỡ xuống sà lan, tính sơ bộ có khoảng 990,881 short tons (short ton = 907,2 kgs) bị tổn thất. Sau đó Nguyên đơn đã phải bán số hàng tổn thất này cho một người khác, thu được 99, 088 USD (tức bán với giá 100USD/short ton).

Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn bồi thường 45.996 USD tiền thiệt hại theo giá thị trường cho số cát bị tổn thất do Bị đơn đã không thực hiện sự mẫn cán hợp lý để làm cho tàu có đủ khả năng đi biển.

Bị đơn thì cho rằng: Nguyên đơn đã không chứng minh được các tổn thất mà Bị đơn phải chịu trách nhiệm vì vết nứt ở mối hàn trên ngăn tiếp giáp là một ẩn tỳ. Hơn nữa, theo Bị đơn, khiếu kiện đòi bồi thường này là quá đáng và tiền bồi thường chỉ giới hạn ở giá bán cộng với tiền cước vận chuyển gồm cả phí dỡ hàng tại cảng đích (Freight landed value).

Dữ liệu bổ sung:

1 – Con tàu này được đóng tại Nam Tư năm 1962. Không có thông tin về việc cải hoàn, bảo dưỡng hay sửa chữa tàu, trừ một Hóa đơn đề tháng 9 năm 1981 của một xưởng sửa chữa tàu cho thấy tàu được sửa chữa thông thường và chứng từ kiểm tra phân hạng tiến hành gần thời gian này cũng không chứng minh được là đã có bất kỳ sự kiểm tra chi tiết nào về các mối hàn.

2 – Trong quan hệ thương mại, khi hàng hóa bị tổn thất, có nguyên tắc xác định giá hàng để tính khoản bị tổn thất nhằm đòi bồi thường.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MÔN LUẬT HÀNG HẢI QUỐC TẾ

 1. Khái niệm Luật hàng hải quốc tế?
 2. Đối tượng điều chỉnh của Luật hàng hải quốc tế? Phạm vi điều chỉnh của Luật hàng hải quốc tế?
 3. Vai trò của luật hàng hải quốc tế ?
 4. Khái niệm tàu biển ? Chủ tàu ?
 5. Nguyên tắc và điều kiện đăng ký tàu biển theo pháp luật hàng hải Việt Nam ?
 6. Quy trình, Thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam
 7. Giấy chựng nhận và tài liệu của tàu biển?
 8. Thuyền bộ ?/Thuyền viên?/ Thuyền trưởng? Địa vị pháp lý của thuyền trưởng
 9. Cảng biển?
 10. Thủ tục đăng kiểm tàu biển Việt Nam ?

11.Bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải theo pháp luật hàng hải Việt Nam ?

12.Phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo pháp luật hàng hải VIệt Nam?

13.Điều tra tại nạn hàng hải theo pháp luật hàng hải Việt Nam?

14.Sự hình thành và phát triển của Luật hàng hải quốc tế?

15.Các loại nguồn của luật hàng hải quốc tế?

 1. Các điều ước quốc tế về hàng hải?
 2. Các tập quán hàng hải quốc tế?

18.Các tổ chức quốc tế liên quan đến hàng hải?

 1. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO?
 2. Chuyển quyền sở hữu và thế chấp tàu biển trong luật hàng hải quốc tế ?

21.Khái niệm bắt giữ tàu biển trong luật hàng hải quốc tế ?

22.Khái niệm khiếu nại hàng hải ?

23.Quy trình, thủ tục bắt giữ và thả tàu biển theo pháp luật Việt Nam ?

24.Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường biển?

 1. Cơ sở pháp lý Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường biển?
 2. Qui định của pháp luật quốc tế về bồi thường trong Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường biển?

27.Cơ sở pháp lý Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

28.Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

29.Phân loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

30.Qui định của pháp luật quốc tế về bồi thường trong Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

31.Vận đơn đường biển là gì? Chức năng của vận đơn?

 1. Việc ký phát vận đơn đường biển

  33.Nội dung của vận đơn đường biển? Cách phân loại vận đơn?

34.Hợp đồng vận tải đa phương thức ?

35.Địa vị pháp lý của giám đốc cảng vụ theo pháp luật hàng hải Việt Nam ?

36.Nguồn luật điều chỉnh vận đơn đường biển?

37.Giá trị pháp lý của vận đơn?

38.Thư tín dụng là gì?

39.Cách phân loại thư tín dụng?

40.Nội dung chính của thư tín dụng?

41.Vận tải đa phương thức là gì?

42.Phương thức thuê tàu chợ?

43.Phương thức thuê tàu chuyến?

44.Phương thức thuê tàu định hạn?

45.Bảo hiểm hàng hải quốc tế là gì?Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm?

46.Bản chất của bảo hiểm hàng hải quốc tế?

47.Phân loại bảo hiểm hàng hải?

48.Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển?

49.Bảo hiểm thân tàu?

50.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu?

51.Các nguyên tắc bảo hiểm hàng hải quốc tế ?

52.Rủi ro và cách phân loại rủi ro trong bảo hiểm hàng hải quốc tế?

53.Tổn thất được xác định thế nào?

 1. Cách phân loại tổn thất trong bảo hiểm hàng hải quốc tế?

55.Tổn thất chung là gì?

56.Cách xác định tổn thất chung trong hoạt động hàng hải?

57.Phân bổ tổn thất chung

58.Nguyên tắc áp dụng khi có xung đột pháp luật theo Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015?

59.Các điều kiện thương mại quốc tế Incoterm?

60.Giá trị pháp lý của Incoterms?

61.Các điều kiện giao hàng theo Incoterms 2010?

 1. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải ?
 2. Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải theo Incoterms?

64.Các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa theo Incoterms 2010?

65.Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

66.Hợp đồng vận tải đường biển?

67.Hợp đồng thuê tàu chợ

68.Hợp đồng vận chuyển theo chuyến trong pháp luật hàng hải Việt Nam ?

69.Hợp đồng thuê tàu định hạn?

70.Người chuyên chở được hiểu thế nào?

71.Người chuyên chở thực tế là gì?

72. Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển?

73.Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển?

74.Hợp đồng vận chuyển theo chuyến?

75.Hợp đồng vận tải đa phương thức?

76.Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức?

77.Giới hạn trách nhiệm của chủ tàu

 1. Người vận chuyển được giới hạn trách nhiệm pháp lý thế nào?
 2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đa phương thức?

80.Hợp đồng thuê tàu trần ?

81.Chứng từ vận chuyển?

 1. Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức
 2. Trường hợp miễn trách nhiệm của người vận chuyển?

84.Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển?

85.Miễn trách nhiệm của người giao hàng?

 1. Từ bỏ đối tượng bảo hiểm theo pháp luật hàng hải Việt Nam ?

87.Giải quyết bồi thường trong bảo hiểm hàng hải Việt Nam ?

88.Tranh chấp hàng hải và nguyên tắc giải quyết tranh chấp hàng hải?

89.Thẩm quyền và luật áp dụng trong giải quyết tranh chấp hàng hải quốc tế ?

90.Quy định của pháp luật Việt Nam về vận tải đa phương thức?

91.Quy định của quốc tế về vận tải đa phương thức?

 1. Các phương thức giải quyết tranh chấp hàng hải quốc tế

93.Nguồn luật để giải quyết tranh chấp hàng hải quốc tế

 1. Các nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp?
 2. Xác định thẩm quyền giải quyết của trọng tài trong tranh chấp hàng hải quốc tế

96.Hiệu lực của việc giải quyết tranh trấp hàng hải bằng trọng tài?

97.Giải quyết tranh chấp hàng hải quốc tế bằng tòa án?

98.Giải quyết tranh chấp hàng hải quốc tế bằng tòa án và trọng tài?

99.Pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài về khiếu nại hàng hải?

 1. Pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài về khiếu nại hàng hả

 

 

Leave a Reply