Chào anh chị,

Công ty A và công ty B cùng góp vốn thành lập công ty C làm dịch vụ cho thuê kho bãi và trung chuyển hàng hoá. Cả 2 công ty A và B cùng nhập hàng về tại Công Ty C để lưu giữ chờ thông quan của Hải Quan. Cả 2 công ty A & B có cử đại diện điều hành Công Ty C. Câu hỏi:

1. Công Ty A & B có phải là mối quan hệ công ty liên kết không?

2. Công Ty A – B – C có phải là công ty liên kết?

Xin cảm ơn anh chị

 

Leave a Reply