Chào Luật sư.

Hỏi: Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính không (theo quy định của Luật Khiếu nại). 

Cảm ơn Luật sự.

Leave a Reply