Thủ tục mẹ nhận lại con ruột

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Có một vấn đề thực tiễn xảy ra như sau:
Một người mẹ đơn thân lúc mang bầu, do điều kiện kinh tế và sợ sự phê bình của xã hội nên khi đi sinh đã lấy chứng minh của người dì (chị ruột) đi sinh và làm giấy khai sinh phần mẹ ruột lại ghi tên dì, nay người mẹ ruột muốn nhận lại con thì làm thủ tục như thế nào?
 
Trong trường hợp người mẹ muốn nhận lại con thì phải thực hiện thủ tục nhận con theo quy định. Cụ thể:
 
Hồ sơ bao gồm:
–         Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. 
–         Trường hợp không có văn bản trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng. 
–         Phải có mặt đầy đủ các bên có liên quan (mẹ ruột, người dì, chồng của người dì).
Nơi nộp: Phòng tư pháp – hộ tịch UBND cấp xã nơi người nhận con thường trú.
Để tham khảo cụ thể các quy định có thể xem tại Điều 44 Luật hộ tịch 2014 và Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.