Giúp mình câu hỏi về quan hệ pháp luật này với


Ông A (50 tuổi, có khả năng nhận thức bình thường) thoả thuận chuyển nhượng cho bà B (50 tuổi, có khả năng nhận thức bình thường) quyền sử dụng 100m2 đất thổ cư tại số 25 đường Nguyễn Đình Chiểu với số tiền là 30 tỷ đồng. Hai bên thoả thuận, bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan đến việc chuyển nhượng còn bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ. Hãy cho biết: a) Quan hệ giữa ông A và bà B trong tình huống nêu trên là do ngành luật nào điều chỉnh? b) Cơ cấu của quan hệ pháp luật trong tình huống trên? c) Sự kiện pháp lí làm phát sinh quan hệ pháp luật trong tình huống trên?

Leave a Reply

Your email address will not be published.