Tỷ lệ cổ tức và số cổ tức


công ty ABC được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 15/6/2015, có 51 thành viên đề chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp, vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. trong đó A, B, C là các thành viên sáng lập có vốn sở hữu bằng nhau, tổng cộng chiếm 24% vốn điều lệ. Hỏi:

1) cty ABC là loại hình cty gì?

2) để mở rộng hoạt động cty tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng bằng cách các thành viên góp thêm vốn. hỏi mỗi thành viên sáng lập và các thành viên còn lại phải góp thêm bao nhiêu tiền?

3) giả sử cty ABC là cty cổ phần, đạt được lợi nhuận trong năm sau khi tăng vốn là 7 tỷ và cty quyết định dùng 5 tỷ để trả cổ tứ. hỏi tính tỷ lệ cổ tức và số cổ tức mà các cổ đông được hưởng?

Có bạn nào biết làm câu 3 không ạ? Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published.