Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tổng hợp các lý thuyết, tài liệu dành cho sinh viên Luật. Hãy chọn tab tương ứng với Khoa cần tìm, sau đó ấn CTRL + F và tìm môn bạn muốn nhé.

Thương Mại

 1. So sánh chi tiết Bộ Luật Dân sự 2005 và 2015
 2. Slide bài giảng kèm bài tập môn Luật Lao động
 3. Điểm mới của Bộ Luật Dân sự 2015
 4. Slide bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình 2014
 5. Tổng hợp câu hỏi lý thuyết ôn tập môn luật thuế kèm đáp án
 6. Một số nhận định môn Luật thuế kèm đáp án
 7. Tổng hợp trắc nghiệm môn Luật thuế kèm đáp án P2
 8. Trắc nghiệm môn luật Thuế
 9. Bài tập môn luật thuế kèm đáp án
 10. Đề cương thảo luận Luật tố tụng Dân sự kèm đáp án
 11. Tình huống môn bồi thường thiệt hại ngoài hợp kèm đáp án
 12. Đề cương ôn tập Luật Dân sự
 13. Tổng hợp bài tập tình huống môn Luật Thuế
 14. Tổng hợp trắc nghiệm môn Luật Thuế kèm đáp án
 15. Tổng hợp bài tập môn Luật Lao động
 16. Tổng hợp nhận định Luật Lao động
 17. Đề cương thảo luận Luật Lao động
 18. Bài giảng Luật Dân sự về hợp đồng Dân sự
 19. Bài giảng Luật Dân sự về giao dịch dân sự
 20. Slide bài giảng Luật Kinh doanh bất động sản
 21. Đề cương thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản
 22. Tài liệu tham khảo Luật Công chứng
 23. Đề cương thảo luận hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 24. Đề cương thảo luận Luật hôn nhân QTL K35
 25. Bài giảng Luật Nhà ở sưu tầm
 26. Tổng hợp hình thức phân loại đất
 27. Đề cương thảo luận luật đất đai QTL K35
 28. Tổng hợp đề thi Luật đầu tư
 29. Tổng hợp đề thi Luật đầu tư
 30. Cách tính tiền lương làm thêm trong Luật Lao động
 1. Slide bài giảng môn pháp luật Xuất nhập khẩu
 2. Bài tập tình huống môn Pháp luật xuất nhập khẩu
 3. So sánh Luật Doanh nghiệp 2005 và 2014
 4. Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014
 5. Một số câu hỏi ôn tập Luật Doanh nghiêp kèm đáp án
 6. Tổng hợp nhận định và câu hỏi tự luận ôn tập môn Luật Ngân hàng kèm đáp án sưu tầm
 7. Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn kinh tế quốc tế
 8. Slide bài giảng môn Luật Thương mại điện tử
 9. Tổng hợp câu hỏi thảo luận môn Luật Ngân hàng
 10. Bảng phân loại các tổ chức tín dụng theo Luật Ngân hàng
 11. Tổng hợp câu hỏi thảo luận Luật Ngân Hàng kèm đáp án
 12. Tổng hợp nhận định và câu hỏi tự luận ôn tập môn Luật Ngân hàng
 13. Tổng hợp câu hỏi nhận định Luật Ngân hàng update tới T8/2017
 14. Slide bài giảng môn Luật Ngân hàng
 15. Bài giảng môn Luật Môi trường
 16. Tìm hiểu thị trường chứng khoán
 17. Câu hỏi ôn tập kèm đáp án môn Luật Thương mại sưu tầm
 18. Đề cương ôn tập môn pháp luật cộng đồng ASEAN sưu tầm
 19. Slide bài giảng Luật Đầu tư 2015
 20. Slide bài giảng Luật Chứng khoán
 21. Bài tập về Quỹ và công ty Quản lý quỹ
 22. Bài tập về Công ty chứng khoán
 23. Bài tập về chào bán chứng khoán và công bố thông tin
 24. Giáo trình Luật chứng khoán
 25. Tổng hợp câu hỏi thảo luận Luật Cạnh tranh
 26. Bài giảng Luật cạnh tranh
 27. Tổng hợp đề cương chủ thể kinh doanh và phá sản
 28. Đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – công ty cổ phần
 29. Đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – công ty hợp danh
 30. Tổng hợp đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – Công ty TNHH
 31. Tổng hợp lý thuyết môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ
 32. Phân biệt các loại hình thương mại
 33. Đề cương ôn tập môn Luật hàng hải
 1. Slide bài giảng môn xây dựng văn bản pháp luật 2
 2. Nhận định môn Luật so sánh kèm đáp án
 3. Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh kèm đáp án
 4. Đề cương ôn tập kèm câu hỏi có đáp án môn Lịch sử văn minh thế giới P2
 5. Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh kèm đáp án
 6. Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 7. Câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 8. Slide bài giảng môn Luật so sánh
 9. Tổng hợp câu hỏi ôn tập kèm đáp án môn chủ nghĩa Mác Lê Nin
 10. Tổng hợp giáo trình và slide bài giảng môn chủ nghĩa Mác Lê Nin
 11. Bài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 12. Tổng hợp câu hỏi ôn tập Lịch sử nhà nước và pháp luật
 13. Slide bài giảng môn Lịch sử nhà nước và Pháp luật đầy đủ
 14. Đề cương ôn tập kèm câu hỏi có đáp án môn Lịch sử văn minh thế giới
 15. Tổng hợp câu hỏi ôn tập Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam kèm đáp án
 16. Tổng hợp đề cương ôn tập môn Xã hội học
 17. Ôn tập, slide bài giảng và trắc nghiệm môn Lý luận nhà nước và Pháp Luật rất đầy đủ
 18. Bài giảng môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật
 19. Tổng hợp trắc nghiệm Logic học P2
 20. Tổng hợp trắc nghiệm Logic học
 21. Đề cương ôn tập Tâm lý học đại cương
 22. Tài liệu ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 23. Đáp án tự luận môn Đường lối (Đảng Cộng sản Việt Nam)
 24. Slide bài giảng môn xây dựng văn bản pháp luật
 25. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
 26. Tài liệu tham khảo đại cương văn hóa Việt Nam
 27. Giải bài tập Đại cương văn hóa Việt Nam
 28. Đề cương, nhận định và trắc nghiệm Đảng Cộng sản