Tài liệu Khoa Dân Sự

 1. So sánh chi tiết Bộ Luật Dân sự 2005 và 2015
 2. Slide bài giảng kèm bài tập môn Luật Lao động
 3. Điểm mới của Bộ Luật Dân sự 2015
 4. Slide bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình 2014
 5. Tổng hợp câu hỏi lý thuyết ôn tập môn luật thuế kèm đáp án
 6. Một số nhận định môn Luật thuế kèm đáp án
 7. Tổng hợp trắc nghiệm môn Luật thuế kèm đáp án P2
 8. Trắc nghiệm môn luật Thuế
 9. Bài tập môn luật thuế kèm đáp án
 10. Đề cương thảo luận Luật tố tụng Dân sự kèm đáp án
 11. Tình huống môn bồi thường thiệt hại ngoài hợp kèm đáp án
 12. Đề cương ôn tập Luật Dân sự
 13. Tổng hợp bài tập tình huống môn Luật Thuế
 14. Tổng hợp trắc nghiệm môn Luật Thuế kèm đáp án
 15. Tổng hợp bài tập môn Luật Lao động
 16. Tổng hợp nhận định Luật Lao động
 17. Đề cương thảo luận Luật Lao động
 18. Bài giảng Luật Dân sự về hợp đồng Dân sự
 19. Bài giảng Luật Dân sự về giao dịch dân sự
 20. Slide bài giảng Luật Kinh doanh bất động sản
 21. Đề cương thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản
 22. Tài liệu tham khảo Luật Công chứng
 23. Đề cương thảo luận hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 24. Đề cương thảo luận Luật hôn nhân QTL K35
 25. Bài giảng Luật Nhà ở sưu tầm
 26. Tổng hợp hình thức phân loại đất
 27. Đề cương thảo luận luật đất đai QTL K35
 28. Tổng hợp đề thi Luật đầu tư
 29. Tổng hợp đề thi Luật đầu tư
 30. Cách tính tiền lương làm thêm trong Luật Lao động