Tài liệu Khoa Thương Mại

 1. Slide bài giảng môn pháp luật Xuất nhập khẩu
 2. Bài tập tình huống môn Pháp luật xuất nhập khẩu
 3. So sánh Luật Doanh nghiệp 2005 và 2014
 4. Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014
 5. Một số câu hỏi ôn tập Luật Doanh nghiêp kèm đáp án
 6. Tổng hợp nhận định và câu hỏi tự luận ôn tập môn Luật Ngân hàng kèm đáp án sưu tầm
 7. Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn kinh tế quốc tế
 8. Slide bài giảng môn Luật Thương mại điện tử
 9. Tổng hợp câu hỏi thảo luận môn Luật Ngân hàng
 10. Bảng phân loại các tổ chức tín dụng theo Luật Ngân hàng
 11. Tổng hợp câu hỏi thảo luận Luật Ngân Hàng kèm đáp án
 12. Tổng hợp nhận định và câu hỏi tự luận ôn tập môn Luật Ngân hàng
 13. Tổng hợp câu hỏi nhận định Luật Ngân hàng update tới T8/2017
 14. Slide bài giảng môn Luật Ngân hàng
 15. Bài giảng môn Luật Môi trường
 16. Tìm hiểu thị trường chứng khoán
 17. Câu hỏi ôn tập kèm đáp án môn Luật Thương mại sưu tầm
 18. Đề cương ôn tập môn pháp luật cộng đồng ASEAN sưu tầm
 19. Slide bài giảng Luật Đầu tư 2015
 20. Slide bài giảng Luật Chứng khoán
 21. Bài tập về Quỹ và công ty Quản lý quỹ
 22. Bài tập về Công ty chứng khoán
 23. Bài tập về chào bán chứng khoán và công bố thông tin
 24. Giáo trình Luật chứng khoán
 25. Tổng hợp câu hỏi thảo luận Luật Cạnh tranh
 26. Bài giảng Luật cạnh tranh
 27. Tổng hợp đề cương chủ thể kinh doanh và phá sản
 28. Đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – công ty cổ phần
 29. Đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – công ty hợp danh
 30. Tổng hợp đề cương thảo luận Luật Doanh nghiệp – Công ty TNHH
 31. Tổng hợp lý thuyết môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ
 32. Phân biệt các loại hình thương mại
 33. Đề cương ôn tập môn Luật hàng hải