Yêu cầu khi khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự


Khi ra một quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự cần đảm bảo những yêu cầu nào? Vì sao

Tổng hợp các bài tập tình huống Luật hình sự 2015 (có đán án)