Hướng dẫn thủ tục lấy lại xe bị tạm giam

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


>>> 25 trường hợp vi phạm bị giam xe máy từ ngày 01/8/2016

Khi tham gia giao thông, nếu lỡ vi phạm và bị tạm giam phương tiện, nhiều người không biết phải làm như thế nào để có thể lấy lại xe bị tạm giam (tạm giữ)  này. Vì thế, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục lấy xe bị tạm giam:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ

– Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

– Quyết định xử phạt, biên bản nộp phạt

– Giấy tờ có liên quan đến xe (Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe…) (nếu có)

Lưu ý: Nếu bạn không đích thân đến nộp phạt thì bạn có thể ủy quyền cho người khác và trường hợp ủy quyền bạn phải lập văn bản ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã – nơi bạn đang tạm trú hoặc thường trú.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị các loại giấy tờ nêu trên, bạn mang đến Kho bạc Nhà nước (nơi được chỉ định trong Quyết định xử phạt) để nộp phạt và các chi phí lưu kho, bến bãi và bảo quản tang vật.

Bước 3: Khi đã nộp tiền phạt và các chi phí liên quan, bạn đến nộp tại Phòng CSGT đường bộ, sau đó, bạn sẽ được lập biên bản trả lại phương tiện bị giam giữ và lấy lại xe.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 47/2014/TT-BCA

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí


Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 86/2015/NĐ-CP, thì các đối tượng được miễn, giảm học phí bao gồm: 

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

– Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

– Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Sinh viên học chuyên ngành Mác – Lê nin và Tư tưng Hồ Chí Minh….

Ggiảm 70% học phí gồm:

– Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa – nghệ thuật công lập và ngoài công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

– Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

– Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo đó,

Theo đó, mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí gồm các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1): ……………………………………………………………………

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): ………………………………

Hiện đang học tại lớp: ………………………………………………………….

Trường: ………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: ……………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 …..…, ngày    tháng    năm…..

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

 

Các trường hợp được giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong luật hình sự


Bài viết tham khảo:

>>> So sánh Miễn TNHS, Miễn hình phạt và Miễn chấp hành hình phạt theo Bộ luật hình sự 2015;

>>> Tổng hợp hình phạt dành cho cá nhân và pháp nhân theo Bộ luật hình sự mới nhất;


Căn cứ Điều 50 Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau: “Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.” Theo quy định này thì đối với bất kì một hình phạt nào trước khi quyết định mức hình phạt đều được xem xét về tình tiết giảm nhẹ để được giảm mức hình phạt tạo điều kiện để người phạm tội có thể làm lại cuộc sống của mình, trừ trường hợp tội đặc biệt nghiêm trọng không được giảm nhẹ theo quy định.

Vậy khi đang chấp hành hình phạt thì có trường hợp nào được giảm mức hình phạt hay không. Sau đây mình sẽ tổng hợp các trường được giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong luật hình sự như sau:

1.  Đối với các trường hợp được giảm đối với mức hình phạt đã tuyên (Căn cứ:  Điều 63 Bộ Luật hình sự 2015).

Trường hợp: Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân.

Nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân.

Trường hợp: Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên.

Trường hợp: Người bị kết án tù chung thân.

Thì đối với lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm.

Trường hợp:  Người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân.

Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành là 25 năm.

Trường hợp: Người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý.

Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được một phần hai mức hình phạt chung.

Trường hợp: Người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức hình phạt chung hoặc trường hợp hình phạt chung là tù chung thân thì việc xét giảm án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Bộ Luật Hình sự 2015.

Trường hợp: Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.

Nếu thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm.

2. Đối với trường hợp đặc biệt được giảm thời hạn chấp hành hình phạt (Căn cứ: Điều 64 Bộ Luật Hình sự 2015).

Người bị kết án có lý do đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định tại Điều 63 của Bộ luật này.

Như vậy, đối với những phạm nhân hay những người phạm tội có các tình tiết giảm nhẹ giúp giảm nhẹ tội, ăn năn, hối cải trước tội mình đã gây ra thì sẽ được pháp luật ban hành quy định khoan hồng với các đối tượng này. Mặc dù, bản án đã tuyên nhưng thái độ chấp hành tốt, lập công trong quá trình cải tạo tại nơi giam giữ,….thì tù nhân đó sẽ được hưởng các quy định về giảm mức hình phạt theo quy định của pháp luật.

Người giám hộ đương nhiên theo pháp luật dân sự

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Trẻ em sinh năm 2011 là đối tượng được lãnh tiền trợ cấp xã hội – bé đang sống chung với bà ngoại  (bé chỉ còn mẹ và đang đi làm ăn ở xa ko có ở địa phương) – vậy hỏi tiền trợ cấp này giao cho bé hay giao cho bà ngoại được không, có làm ủy quyền nhận thay như thế nào không?

 

Giám định về sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Câu hỏi: Xin chào, tôi là Thu Nguyệt. Vui lòng cho tôi hỏi giám định về sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào? Cá nhân có những điều kiện gì để được cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2009 sửa đổi 36/2009/QH12, giám định về sở hữu trí tuệ được quy định như sau:

1. Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau đây được thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ:

a) Có nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giám định theo quy định của pháp luật;

b) Có chức năng thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

c) Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền có Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.

3. Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ:

a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Thường trú tại Việt Nam;

c) Có phẩm chất đạo đức tốt;

d) Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp thẻ giám định, đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đó từ năm năm trở lên và đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định.

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quyền trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ khi giải quyết vụ việc mà mình đang thụ lý.

5. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền yêu cầu giám định về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

6. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.

Trên đây là nội dung tư vấn về Giám định về sở hữu trí tuệ. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

Phạm tội và phải nuôi mẹ già bị liệt có được giảm án hay không?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Câu hỏi:

Cho em hỏi em có người bạn vì nhà túng quẩn không có tiền nên đi ăn cắp bị người ra bắt. Cho em hỏi bạn em có phải đi tù không vì bạn em còn mẹ già bị liệt ở nhà không ai chăm sóc, bạn em mới làm lần đầu chưa có tiền án tiền sự gì hết.

Trả lời:
 

Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về Tội trộm cắp tài sản như sau:
 
1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
 
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
 
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
 
đ) Tài sản là di vật, cổ vật.
 
 
Trộm cắp tài sản là một trong những tội xảy ra phổ biến trong nhóm tội xâm phạm đến quyền sở hữu. Dấu hiệu đặc trưng của tội trộm cắp tài sản là thủ đoạn lén lút của người phạm tội, lợi dụng sơ hở của người bị hại để chiếm đoạt tài sản của họ. Luật quy định giá trị tài sản trộm cắp là từ 2.000.000 đồng trở lên, do đó, nếu đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp thì bạn của bạn sẽ bị truy tố về tội danh này.
 
Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật này bao gồm:
 
a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
 
b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 
c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
 
d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 
đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
 
e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
 
g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
 
h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
 
i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
 
k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
 
l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
 
m) Phạm tội do lạc hậu;
 
n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;
 
o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
 
p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
 
q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 
r) Người phạm tội tự thú;
 
s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
 
t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;
 
u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 
v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
 
x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.
 
Theo đó, việc chăm sóc mẹ già bị liệt không là căn cứ để Tòa án xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên vì bạn của bạn chưa có tiền án tiền sự và nếu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thì khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể xem xét.

Giáo viên THCS giữ chức phó chủ tịch công đoàn cơ sở được giảm bao nhiêu giờ dạy?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Tình huống:

Chào anh chị, vợ tôi hiện là giáo viên dạy môn Lịch sử tại trường THCS, vừa rồi vợ tôi được bầu giữ chức phó chủ tịch công đoàn nhà trường. Anh chị cho tôi hỏi giáo viên THCS giữ chức phó chủ tịch công đoàn sẽ được giảm bao nhiêu giờ dạy, tiết dạy. Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Giải đáp:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy như sau:

“2. Giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

a) Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);”

Như vậy, đối với giáo viên trung học cơ sở giữ chức phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách thì được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).

 

Bản tự nguyện yêu có được xem là tình tiết giảm nhẹ


Chắc hẳn mọi người vẫn chưa hết bức xúc trước chuyện tình của thầy giáo Nguyễn Văn Chính (55 tuổi) và em T.H.Th. (sinh ngày 31/12/2002) học sinh lớp 11. Vụ việc xảy ra tại trường THPT Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên giang.

Theo bản tường trình của thầy Chính, được biết cả hai đã quen và bắt đầu quan hệ từ tháng 5/2018 (tại thời điểm đó em Th. chưa đủ 16 tuổi). Sau đó, em Th. có thai (khi phát hiện đã được 7 tháng) và được Thầy Chính dẫn lên Tp. Rạch Giá phá thai và về quê học tập sinh hoạt bình thường cho tới nay.

Gần đây lại xuất hiện “bản tự nguyện yêu thầy chính” được cho là do chính em Th. đăng tải vào sáng 04/11 vừa qua. Bản khai này xuất hiện không sớm không muộn nhưng lại xuất hiện ngay tại giai đoạn điều tra, khiến dư luận hoang mang về các tình tiết trong đó và hiện đang được cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh thông tin.

Vậy, Liệu với bản tự nguyện yêu này có được xem là tình tiết giảm nhẹ tội cho người vi phạm trong trường hợp này hay không? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Trước tiên mình cần xác định như thế nào được xem là tình tiết giảm nhẹ?

Bạn tham khảo TẠI ĐÂY;

Theo đó, xét về nội dung “bản tự yêu thầy Chính”

Trong nội dung bản tự yêu, em Th.  thừa nhận do Th. chủ động tiếp xúc với Thầy từ tháng 4/2018 dù biết thầy đã có gia đình, 2 con đã trưởng thành và cả hai bắt đầu quan hệ từ tháng 5/2018, tức lúc đó em Th mới 15 tuổi 5 tháng.

Tuy nhiên, xét về tình chất, mức độ và hành vi vi phạm của người phạm tội thì tại thời điểm giao cấu người bị hại chưa đủ 16 tuổi chưa làm chủ được hành vi, suy nghĩ của mình, ý thức pháp luật còn hạn chế. Tuy nhiên, người phạm tội là người có trình độ, chuyên môn cao, tự ý thức được việc giao cấu với trẻ chưa đủ 16 tuổi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ là đối tượng được pháp luật bảo vệ, nhưng vẫn thực hiện hành vi giao cấu.

Do đó, theo quan điểm của mình “bản tự khai yêu thầy Chính” sẽ không có giá trị trong thời điểm hiện tại và càng không được xem là tình tiết giảm nhẹ tội cho người vi phạm. Mà trong trường hợp này bản tự yêu sẽ trở thành cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục xác minh thông tin và làm rõ vụ việc trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xét xử, tòa án có thể xem xét việc giảm nhẹ tội cho người vi phạm, nếu có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho người vi phạm từ người bị hại và thân nhân người bị hại. Ngoài ra, căn cứ thêm các tình tiết giảm nhẹ khác tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Trên đây là những nội dung trình bày theo quan điểm của mình, còn bạn nghĩ gì về tính pháp lý của bản tự yêu này, cùng để lại bình luận nếu bạn có quan điểm khác hoặc để làm rõ hơn nhé!

Thủ phạm là người thân trong gia đình có được giảm nhẹ tội


Tham khảo:

>>> Bản tự nguyện yêu có được xem là tình tiết giảm nhẹ;

>>> Tình tiết giảm nhẹ được hiểu như thế nào trong xét xử hình sự?

Tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 quy định về các tình tiết được xem là tình tiết giảm nhẹ trong việc định khung hình phạt cho người vi phạm. Vậy trong trường hợp người thân trong gia đình chính là thủ phạm thì có được xem tình tiết giảm nhẹ hay không?

Theo đó, người thân trong gia đình ở đây có thể là: Ông bà; Cha mẹ; anh chị em ruột; anh chị em họ hàng gần chung ông bà;…chính là thủ phạm giết người. Người ở đây là những người thân trong gia đình nên trên. Minh chứng như các vụ việc vừa xảy ra gần đây như: Anh trai giết em gái ruột ở Thái Nguyên; Bà nội thừa nhận giết cháu gái ở huyện Yên Thành, Nghệ An,….

Căn cứ quy định tại Bộ luật hình sự 2015 không có quy định cụ thể đối với trường hợp người phạm tội là người thân trong gia đình được xem là có tình tiết giảm nhẹ, mà chỉ có trường hợp Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ (Căn điểm x khoản 1 Bộ luật hình sự 2015; Điểm b Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)” là một trong những tình tiết được xem xét giảm nhẹ tội nêu tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Vậy nên, trong trường hợp thủ phạm là người thân trong gia đình thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự như các đối tượng phạm tội khác. Theo đó, xét về tính chất, động cơ, mức độ phạm tội và hành vi của người vi phạm mà như thường lệ tòa án sẽ xem xét có tình tiết giảm nhẹ nào hay không để áp dụng đối với đối tượng người vi phạm này.

Bạn tham khảo các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Bộ luật hình sự TẠI ĐÂY;

Trên đây là theo quan điểm của mình, còn bạn thì sao cùng để lại bình luận về ý kiến của bạn trong trường hợp này nhé!