Chia sẻ tài liệu ôn thi từng môn và thi tốt nghiệp lớp Luật Văn Bằng 2 tại Huế


Kính gửi các ac, với mong muốn được nhận các tài tiệu liên qua đến thi hết môn học và thi tốt nghiệp của lớp Luật văng bằng 2 tại Huế. Các ac có tài liệu gì hay có thể chia sẻ giúp mình.Trân trọng cám ơn.

Câu hỏi nhận định đúng sai môn Tư pháp quốc tế (có đáp án)