Nuôi trồng thủy sản có phải xin cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề không?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


CÂU HỎI:

Nuôi trồng thủy sản có bắt buộc phải có GCN đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thủy sản không?

TRẢ LỜI:

Thứ nhất, Căn cứ theo điểm 2.a, Mục I của Thông tư 02/2006/ TT-BTS hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Bộ thủy sản ban hành:

“I. VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG (hướng dẫn một số nội dung quy định tại Chương I của Nghị định)

…..

2. Các trường hợp không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 59 (Khoản 3 Điều 2 của Nghị định):

a) Hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản; kinh doanh nguyên liệu thủy sản dùng cho chế biến thực phẩm (bao gồm các hoạt động: mua bán, thu gom, bảo quản, vận chuyển thủy sản) có quy mô nhỏ, theo phương pháp thủ công không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định khi có thu nhập thấp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi chung là Nghị định số 109/2004/NĐ-CP) nhưng phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và pháp luật về bảo vệ môi trường.(….)”

 

Căn cứ theo quy định này thì, hộ gia đình và cá nhân nuôi trồng thủy sản có thu nhập thấp( thu nhập thấp hơn mức quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) theo phương pháp thủ công (theo quy định của Bộ thuỷ sản); khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải dưới 0,5 tấn hoặc không sử dụng tàu cá thì sẽ không phải đăng ký kinh doanh.

 

 Thứ hai, Ngoài những tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản ở trên thì đối với các tổ chức, cá nhân còn lại thuộc đối tượng thuộc Điều 2 của Nghị Định 59/2005/NĐ-CP tiến hành hoạt động nuôi trồng thủy sản thì căn cứ theo quy định Điều 8 của Nghị Định này:

 

“Điều 8. Những ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản không cần giấy phép

Những ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau đây không cần giấy phép, nhưng phải bảo đảm các điều kiện của pháp luật quy định: sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản; đóng mới, cải hoán tàu cá; sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản; chế biến thuỷ sản; kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm”.

 

Theo đó, những tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản sẽ không cần giấy phép kinh doanh ngành nghề nuôi trồng thủy sản nhưng vẫn phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và  Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

 

Anh trai đang chấp hành án tù có được kết hôn với ngành công an không ?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Câu hỏi :

Cho hỏi là tôi có anh trai bị đi tù 2 năm vì tội cố ý gây thương tích và đang chấp hành án phạt tù. Nay tôi đang quen một anh làm bên công an chúng tôi tính đến chuyện hôn nhận nhưng không biết pháp luật có cho phép không ?

Câu trả lời :

Luật sư tư vấn:

Để có thể kết hôn với công an, trước hết bạn phải đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 luật hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  1. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Các trường hợp cấm kết hôn gồm có:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Ngoài ra,do công an là lực lượng vũ trang nhân dân, có trách nhiệm bảo vệ trật tự an toàn xã hội, an ninh tổ quốc nên có những quy định đặc thù riêng; nếu bạn muốn kết hôn với người đang phục vụ trong ngành công an nhân dân thì còn phải đáp ứng các điều kiện đặc thù của ngành công an, cụ thể là không thuộc một số trường hợp sau:

– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Ngoài ra có một số quy định khác nhưng tùy thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có anh trai hiện nay đang đi tù, nay muốn kết hôn với người trong ngành công an thì có thể hai bạn sẽ không tiến tới hôn nhân được, để biết rõ thông tin này bạn nên nhờ người yêu bạn hỏi rõ tại đơn vị nơi người yêu bạn đang công tác để được biết rõ hơn.

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động ngành nghề cung ứng và quản lý nguồn lao động

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Câu hỏi: Hiện tại bạn mình đã làm xong thủ tục đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là : Cung ứng và Quản lý nguồn lao động (7830). Theo mình được biết thì sau khi xong các thủ tục ban đầu, mình còn phải chuẩn bị hồ sơ để xin cấp phép hoạt động cho ngành nghề này.

Trả lời:

Ngành nghề cung ứng và quản lý nguồn lao động được quy định tại ngành nghề
số 7830 mục số 78 Quyết định 337/QĐ-BKH thuộc ngành nghề hoạt động dịch vụ và
việc làm.
Theo đó, để được hoạt động trong ngành nghề dịch vụ việc làm doanh nghiệp phải đáp
ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 52/2014/NĐ-CP như sau:
– Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định 52/2014/NĐ-CP.
– Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy
định tại Điều 9 Nghị định 52/2014/NĐ-CP.
– Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được quy định tại Điều 11 Nghị định 52/2014/NĐ-CP
bao gồm:
– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,xuất trình bản gốc để đối chiếu;
– Bản sao chứng thực giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại
Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP;
– Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 8 Nghị
định 52/2014/NĐ-CP.
Thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày.
Thẩm quyển cấp giấy phép hoạt động ngành nghề dịch vụ việc làm:
– Ủy ban nhân dân câp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương ủy quyền.

Trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải được quy định như thế nào?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Câu hỏi:

Xin chào, tên tôi là Thu Hà. Tôi đang muốn tìm hiểu quy định về “Trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải”. Rất mong nhận được câu trả lời.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 52/2015/TT-BGTVT quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải được quy định như sau:

1. Trang phục của thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ thanh tra thuộc Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, Thanh tra Cục Hàng hải, Thanh tra Cục Hàng không và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải bao gồm: áo, quần (xuân – hè, thu – đông), mũ kêpi, cà vạt (cravat), thắt lưng, giầy da, bít tất, dép quai hậu, ủng cao su, mũ bảo hiểm, sao mũ, cành tùng, cúc cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm, biển tên, quần áo đi mưa, cặp tài liệu.

Mẫu trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tùy từng điều kiện và đặc thù công tác, thanh tra ngành Giao thông vận tải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật.

3. Quy cách, màu sắc, chất lượng trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 8 Thông tư này.

4. Thanh tra viên, công chức thuộc Thanh tra Hàng hải, Thanh tra Hàng không và công chức thanh tra chuyên ngành, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Hàng không được sử dụng áo sơ mi màu trắng, có hình khiên gắn trên tay áo bên trái và mũ kêpi có màu trắng.

Trên đây là nội dung tư vấn về Trang phục thanh tra ngành Giao thông vận tải. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Thông tư 52/2015/TT-BGTVT.

Hồ sơ thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Hiện nay công ty đang sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản có diện tích khá rộng khoảng 40 ha, một mặt giáp quốc lộ, 1 mặt giáp sông. Do nhu cầu muốn kinh doanh thêm lĩnh vực xăng dầu đường thủy. Bán xăng dầu cho các phương tiện ghe, tàu, sà lan. Tận dụng 1 phần bến sông để mở cửa hàng xăng dầu.
Theo mình được biết có 2 vấn đề cần thực hiện:
 
1- Kiểm tra quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu ở địa phương. Quy hoạch này sẽ do Sở Công thương xây dựng và UBND cấp tỉnh phê duyệt. Chị có thể đến trực tiếp Sở/UBND hoặc làm công văn để đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, xác định xem vị trí mình muốn đặt xây xăng có thuộc quy hoạch mạng lưới xăng đầu ở địa phương hay không.
 
2- Trường hợp địa điểm này thuộc mạng lưới kinh doanh xăng dầu thì công ty chị có thể thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký địa điểm kinh doanh xăng dầu theo quy định sau để thực hiên hoạt động kinh doanh của mình.
 
Các bạn hỗ trợ tư vấn các bước để thực hiện, trình tự thủ tục và các đơn biểu mẫu có liên quan như thế nào?

Xin ra khỏi ngành công an cần điều kiện gì?


Theo quy định, Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ, có nguyện vọng và năng khiếu phù hợp với công tác công an thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân. Vậy trong trường hợp xin ra khỏi ngành thì được quy định như thế nào? cần thỏa điều kiện gì ? thì các bạn cùng tham khảo bài viết sau:

>>>  Điều kiện thôi phục vụ của công nhân công an (Căn cứ khoản 3 Điều 12 Nghị định 49/2019/NĐ-CP)

Công nhân công an thôi việc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chưa hết hạn tuổi phục vụ (Đối với nam đủ 60 tuổi; Nữ đủ 55 tuổi- căn cứ Điều 11 Nghị định này) mà có nguyện vọng thôi phục vụ trong Công an nhân dân và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

– Do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng và không thuộc trường hợp sau đây;

+ Nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không thuộc trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo Luật BHXH 2014 (Tại đây), nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng;

+ Công nhân công an chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và cơ quan, tổ chức nơi đến tiếp nhận.

– Công nhân công an không thuộc trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu mà có phẩm chất đạo đức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ 02 năm liên tiếp hoặc không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe;

– Đủ điều kiện nghỉ hưu mà có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần để ra nước ngoài định cư hoặc đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

>>> Thủ tục giải quyết thôi việc (Căn cứ Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP)

Theo quy định tại Luật Công an nhân dân 2018 quy định về Công nhân công an được hiểu là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Căn cứ quy định tại Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định về những người là công chức. Trong đó, tại Điều 2 và Điều 10 quy định về công chức và công chức trong cơ quan, đơn vị của quân đội nhân dân và công an nhân dân như sau:

Điều 2 về căn cứ xác định công chức: “là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này”.

Điều 10 quy định về công chức trong cơ quan, đơn vị của quân đội nhân dân và công an nhân dân“Là người làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp”

Như vậy, theo quy định trên Công an nhân dân được xác định là công chức nhà nước, do đó khi bạn xin phép ra khỏi ngành thì thực hiện thủ tục xin thôi việc theo thủ tục giải quyết thôi việc đối với công chức dưới đây.

>>>  Trình tự, thủ tục tham khảo TẠI ĐÂY;


Tham khảo thêm

>>> Ai là công chức, ai là viên chức: Tất tần tật tại đây

>>> Toàn văn điểm mới Luật Công an Nhân dân năm 2018

>>> Thắc mắc về lý lịch xin vào ngành công an thì vào đây

Danh mục ngành nghề cần có vốn pháp định

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #uls


Sau đây là danh sách một số ngành nghề cần vốn pháp định để được được cấp phép kinh doanh.

STT

Ngành nghề

Mức vốn

Văn bản

1

Ngân hàng

Ngân hàng thương mại Nhà nước

3.000 tỷ đồng

Nghị định 10/2011/NĐ-CP

Ngân hàng thương mại cổ phần

3.000 tỷ đồng

Ngân hàng liên doanh

3.000 tỷ đồng

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

3.000 tỷ đồng

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

15 triệu USD

Ngân hàng chính sách

5.000 tỷ đồng

Ngân hàng đầu tư

3.000 tỷ đồng

Ngân hàng phát triển

5.000 tỷ đồng

Ngân hàng hợp tác

3.000 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

3.000 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

0,1 tỷ đồng

Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng

Công ty tài chính

500 tỷ đồng

Công ty cho thuê tài chính

150 tỷ đồng

2

Kinh doanh bất động sản

6 tỷ đồng

Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ-CP

3

Dịch vụ đòi nợ

2 tỷ đồng

Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP

4

Dịch vụ bảo vệ

2 tỷ đồng

Điều 9 Nghị định 52/2008/NĐ-CP

5

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

5 tỷ đồng

Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP

6

Sản xuất phim

1 tỷ đồng

Điều 11 Nghị định 54/2010/NĐ-CP

7

Hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không

Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay

– 500 tỷ đồng đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế.

– 200 tỷ đồng đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

 

Điều 8 Nghị định 76/2007/NĐ-CP

Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay

– 800 tỷ đồng đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế;

– 400 tỷ đồng đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

 

Khai thác trên 30 tàu bay

– 1.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế

– 500 tỷ đồng đối với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

Doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung

50 tỷ đồng

8

Doanh nghiệp cảng hàng không

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế

100 tỷ đồng

Điều 22 Nghị định 83/2007/NĐ-CP

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa

30 tỷ đồng

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế

30 tỷ đồng

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa

10 tỷ đồng

9

Công ty TNHH về dịch vụ kiểm toán

3 tỷ đồng

(Từ 01/01/2015 là 5 tỷ đồng)

Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP

10

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông

– Thiết lập mạng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Vốn pháp định: 5 tỷ đồng Việt Nam; mức cam kết đầu tư: Ít nhất 15 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép.

– Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định: 30 tỷ đồng Việt Nam; mức cam kết đầu tư: Ít nhất 100 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép.

– Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định: 100 tỷ đồng Việt Nam; mức cam kết đầu tư: Ít nhất 300 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép.

Điều 19 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông

– Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định: 100 tỷ đồng Việt Nam; mức cam kết đầu tư: Ít nhất 300 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép.

– Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định: 300 tỷ đồng Việt Nam; mức cam kết đầu tư: Ít nhất 1.000 tỷ đồng Việt Nam trong 3 năm đầu tiên và ít nhất 3.000 tỷ đồng Việt Nam trong 15 năm để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép.

11

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất

Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện

20 tỷ đồng

Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện

300 tỷ đồng

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện

500 tỷ đồng

12

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

30 tỷ đồng

Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

13

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp

10 tỷ đồng

Điều 8 Nghị định 42/2014/NĐ-CP

 

Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 29/05/2014 01:42:32 CH

Ngành nào hot nhất trong những năm tới?


Cứ đến trước mỗi mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng là dấy lên nỗi lo của các bạn học sinh 12 về chuyện chọn ngành nào, trường nào. Chọn trường nào để học cho tốt đây, chọn ngành nào để học xong ra trường có ngay việc làm mà không bị thất nghiệp.

Đó là vấn đề quan tâm lớn nhất của không chỉ riêng các bạn học sinh mà cả những phụ huynh có con đang chuẩn bị thi Đại học, Cao đẳng.

ngành nào hot nhất năm nay

Câu trả lời cho vấn đề quan tâm lớn nhất của các bạn học sinh 12 và phụ huynh là:

KHÔNG CÓ NGÀNH NÀO HOT TRONG NHỮNG NĂM TỚI CẢ, CHỈ CÓ SỰ SIÊNG NĂNG VÀ NIỀM ĐAM MÊ MỚI GIÚP BẠN THOÁT KHỎI THẤT NGHIỆP.

Thật đấy các bạn, đó là những gì mà mình và những người xung quanh từng trải qua, nên mình chia sẻ cho các bạn.

Nhiều năm trước, khi mình chuẩn bị thi Đại học, thì có tin là ngành tài chính ngân hàng là ngành hot nhất, thế là các bạn trang lứa của mình ùn ùn nộp đơn vô các trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngân hàng,…toàn các trường ĐH top trên, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

Cầu nhiều thì cung cũng tăng, thế là các trường ĐH, CĐ thời đó tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên, nhưng nhiều người đăng ký so với chỉ tiêu thì cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ chọi sẽ tăng lên cao. 1 người mà phải chọi đến 20 mấy người, ở các trường top trên.

Nhiều bạn trai có, gái có không cần biết sức học, năng lực của mình ra sao, cũng không quan tâm đến mình thích cái gì, chỉ nghĩ học tài chính ngân hàng là vô mấy ngân hàng làm, ngồi một chỗ trong phòng lạnh, vậy là sướng rồi. Nên thôi nghĩ tới vậy là thích rồi, cứ chọn đại.

Cuối cùng ngày công bố kết quả trúng tuyển cũng đã đến, hàng loạt các bạn trang lứa với mình rớt ĐH vì trường đó lấy 20 điểm mà bạn đó có 19.5 điểm, đứa thiếu 0.5 điểm, đứa thiếu 1 điểm…Thi ĐH 19.5 điểm là thuộc dạng khá rồi, vậy mà cũng rớt ĐH vì chọn trường top trên, quá cao.

Thế là chuyển đơn sang các trường top dưới nguyện vọng 2, cũng cái ngành tài chính ngân hàng luôn.

4 năm ĐH kết thúc, cũng là lúc ngành tài chính ngân hàng trong tình trạng “dư nhân lực”, lương bổng ngành này cũng không cao như niềm mong ước trước kia của các bạn.

Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn một mực ý định học ngân hàng phải làm ngân hàng, chứ không là phí công cha, công mẹ, thế là cứ nộp đơn ở ngân hàng này qua ngân hàng kia nhưng ngày nọ, qua tháng kia vẫn trong trình trạng thất nghiệp.

Còn một số bạn ngày trước không đi theo đám đông, biết chọn ngành nào mình thích, thì giờ ai nấy đều có việc làm ổn định, có người chưa gọi là thành công rực rỡ, nhưng ít nhất cũng làm đựơc việc mình thích và mức lương không thấp như một số ngân hàng hiện nay.

Vì vậy, có một lời khuyên cho các bạn học sinh 12 rằng: Hãy chọn ngành, nghề mà mình yêu thích, đừng nghe theo báo chí về ngành này, nghề kia hot nhất trong những năm tới.

Chỉ cần bạn có đam mê, có sự siêng năng thì chắc chắn bạn sẽ không bị thất nghiệp. Tin mình đi.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới nhé! :'(

Shin bút chì.