Làm thế nào để đổi họ cho con sang họ của cha dượng?

[Tình Huống Pháp Lý] #tinhhuongphaply #ulawshare #uls


Câu hỏi: Tôi có thể đổi họ cho con của tôi sang họ của cha dượng nó được không? Nếu được thì phải đổi bằng cách nào ạ?

Câu trả lời: 

Tại Bộ luật dân sự 2015 có quy định về những trường hợp được thay đổi họ như sau:

-Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

– Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

– Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

– Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

– Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Theo quy định này thì có thể thấy, việc đổi họ của con sang họ của cha dượng không nằm trong những trường hợp được đổi họ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, để được đổi họ cho con trong trường hợp này thì cha dượng cần phải nhận con của bạn làm con nuôi bởi tại Khoản 2 Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 có quy định như sau:

Điều 24. Hệ quả của việc nuôi con nuôi

……….

2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

Như vậy, với quy định này thì cha dượng sau khi nhận con của bạn làm con nuôi sẽ có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi họ cho con của bạn bạn nhé. Tuy nhiên, cần phải lưu ý là nếu bé đã đủ 09 tuổi trở lên thì việc thay đổi họ phải được sự đồng ý của bé nữa bạn nhé.

Một vấn đề đáng quan tâm khác nữa là để được nhận con của bạn làm con nuôi thì người cha ấy không được thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010. Cụ thể, tại điều này quy định như sau:

Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

………

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Cùng với đó, việc nhận nuôi con nuôi cũng cần phải được sự đồng ý của cha đẻ và của bé (nếu bé đủ 09 tuổi trở lên) bạn nhé. Cụ thể, vấn đề này được quy định tại Điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010 như sau:

Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi

1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.