Chia sẻ tài liệu ôn thi từng môn và thi tốt nghiệp lớp Luật Văn Bằng 2 tại Huế


Kính gửi các ac, với mong muốn được nhận các tài tiệu liên qua đến thi hết môn học và thi tốt nghiệp của lớp Luật văng bằng 2 tại Huế. Các ac có tài liệu gì hay có thể chia sẻ giúp mình.Trân trọng cám ơn.

102 câu hỏi tự luận ôn tập môn Luật Hiến pháp