Quyền miễn trừ Tư pháp


Quốc gia nào được hường quyền miễn trừ tư pháp? Quốc gia nào không được hưởng quyền miễn trừ tư pháp? Cho Ví dụ cụ thể và Phân tích?

Mong mọi người giúp em với ạ

Câu hỏi nhận định đúng sai môn Tư pháp quốc tế (có đáp án)